Спецможливості

Тема дня
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні
З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся з ро­бо­тою ба­га­ть­ох ук­раїнських аг­ропід­приємств. Утім, за бра­ком ча­су в Іва не бу­ло мож­ли­вості поспілку­ва­ти­ся з аг­рар­ною пре­сою. І ось щой­но ви­па­ла та­ка на­го­да, «Про­по­зиція...

інагропрод оприлюднив проект наказу «Про затвердження вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною»
10:43 • Сьогодні33
Міністерство аграрної політики і продовольства України оприлюднило для широкого громадського обговорення, надання зауважень та пропозицій проект наказу «Про затвердження вимог до видів цукрів, призначених...

05:03 • Вчора643
Про важ­ливість по­жнив­них ре­ш­ток на по­верхні по­ля го­во­ри­ти не потрібно. І сьо­годні на рин­ку Ук­раїни є техніка для їхньо­го подрібнен­ня — як за­кор­дон­но­го, так і вітчиз­ня­но­го ви­роб

1
0