Спецможливості

Техніка для обробітку ґрунту

04.08.2017903
В умовах нестабільності й стрімких змін, що відбуваються в аграрному секторі як у світі, так і в Україні, та у зв’язку із популяризацією рослинницьких технологій значно зріс інтерес до 
09.05.20171835
На по­чат­ку вес­ня­но-по­льо­вих робіт пе­ред аг­раріями гос­тро по­стає за­вдан­ня вчас­но­го про­ве­ден­ня тех­но­логічних за­ходів із за­крит­тя во­ло­ги ґрун­ту та руй­ну­ван­ня ущільне­ної ґрун
20.03.20171607
На сьогодні плуги є обов’язковою складовою номенклатури техніки практично всіх провідних зарубіжних і вітчизняних машинобудівних фірм, зокрема: Lemken, Amazone (Німеччина); Kuhn, Gregoire Besson
За­галь­ний ви­гляд куль­ти­ва­тора «ВЕПР-4,2Н»
20.02.20171416
Кожен господар має власний підхід до ведення справ та застосовує певну техніку. Хтось для обробітку 2 тис. га використовує цілий арсенал техніки, хтось користується лише кількома одиницями. Що це за

Українське грунтообробне обладнання виробництва Лозівського ковальсько-механічного заводу
02.11.20165989
Із давніх часів у то­го, хто пра­цює, бу­ло постійне ба­жан­ня ма­ти якісний та надійний інстру­мент. Як і в йо­го ви­роб­ників — ба­жан­ня вдо­с­ко­на­лю­ва­ти свій про­дукт для по­лег­шен­ня праці
24.10.20162797
Про­по­нуємо звер­ну­ти ува­гу на аг­ре­га­ти, які з од­но­го бо­ку да­ють мож­ливість здійсню­ва­ти гли­бо­кий, ос­нов­ний об­робіток із мен­ши­ми ви­т­ра­та­ми ПММ та, за по­тре­би, про­во­ди­ти по

Сторінки

Грунтообробна техніка - це розділ propozitsia.com, який розповідає про сільськогосподарське обладнання, що використовується для повного циклу обробки полів.  Техніка для обробки грунту – це різні за розмірами, за потужністю, за призначенням борони, глибкорозрихлювачі, культиватори та інше обладнання. Ґрунтообробні машини допомагають підвищити потенціал врожайності. Адже вони здійснюють механічну обробку грунту і розрихлюють ущільнений грунт, розрівнюють його. Наші експерти повідомляють про найновіші розробки ґрунтообробної техніки світових виробників, діляться інформацією про оптимальне її використання в українських умовах, щоб наші читачі могли отримувати найвищі врожаї. 

1
0