Спецможливості

Техніка для обробітку ґрунту

03.03.20182639
Боронування ґрунту — найпоширеніший, продуктивний, економічно вигідний і ефективний спосіб знищення бур’янів у фазі білої ниточки, боротьби за збереження вологи в ґрунті, руйнування ґрунтової кірки,
07.09.201722526
До­сить відчут­ною про­бле­мою ви­роб­ництва про­дукції рос­лин­ництва сьо­годні за­ли­шається стійка тен­денція до ущільнен­ня, де­гра­дації грунтів та за­го­ст­рен­ня про­явів ерозій зе­мель аг­рар
28.08.201722791
Ще двадцять років тому в  сільськогосподарському виробництві обробіток грунту здійснювали переважно одноопераційними агрегатами. Спочатку проводили, наприклад, тільки оранку, потім — культивацію
04.08.20173167
В умовах нестабільності й стрімких змін, що відбуваються в аграрному секторі як у світі, так і в Україні, та у зв’язку із популяризацією рослинницьких технологій значно зріс інтерес до 

09.05.20177922
На по­чат­ку вес­ня­но-по­льо­вих робіт пе­ред аг­раріями гос­тро по­стає за­вдан­ня вчас­но­го про­ве­ден­ня тех­но­логічних за­ходів із за­крит­тя во­ло­ги ґрун­ту та руй­ну­ван­ня ущільне­ної ґрун
20.03.20175040
На сьогодні плуги є обов’язковою складовою номенклатури техніки практично всіх провідних зарубіжних і вітчизняних машинобудівних фірм, зокрема: Lemken, Amazone (Німеччина); Kuhn, Gregoire Besson

Сторінки

Грунтообробна техніка - це розділ propozitsia.com, який розповідає про сільськогосподарське обладнання, що використовується для повного циклу обробки полів.  Техніка для обробки грунту – це різні за розмірами, за потужністю, за призначенням борони, глибкорозрихлювачі, культиватори та інше обладнання. Ґрунтообробні машини допомагають підвищити потенціал врожайності. Адже вони здійснюють механічну обробку грунту і розрихлюють ущільнений грунт, розрівнюють його. Наші експерти повідомляють про найновіші розробки ґрунтообробної техніки світових виробників, діляться інформацією про оптимальне її використання в українських умовах, щоб наші читачі могли отримувати найвищі врожаї. 

1
0