Спецможливості

Добрива

13.08.2017462
Ґрунтовий покрив України неоднорідний — відрізняється за рівнем природної й ефективної родючості. Переважна більшість ґрунтів, особливо чорноземні лісостепової та степової зон країни, мають високий
09.08.2017232
Загальновідомо що у живленні рослин, крім основних елементів (NPК), беруть участь близько 80 елементів періодичної системи Д.І. Менделєєва.  
28.07.2017784
Рослинне виробництво є дуже складним сектором економіки незалежно від того, в якій частині світу ним займаються. Рослини, які вирощують у польових умовах, постійно перебувають під впливом
16.07.20171546
За даними Держстату, в Україні під соняшником перебуває 4,6-4,9 млн га. Про збільшення площ під ним говорять також аналітичні та статистичні приватні агенції, стверджуючи, що вже пройдено відмітку на

04.07.20171823
Фор­му­ван­ня ви­со­ко­про­дук­тив­них аг­рофіто­це­нозів сої знач­ною мірою за­ле­жить від рівня ре­алізації ге­не­тич­но­го по­тенціалу її сортів. На 2016 р. до Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин,
30.06.20171543
Зазвичай важливість функції бору в житті рослин висвітлюють досить однобоко. Усі знають, що саме він відіграє важливу роль у вуглеводному обміні та сприяє заплідненню квіток рослин, але чомусь дуже

Сторінки

 

Добрива - це розділ propozitsia.com, який розповідає про речовини, які у сільському господарстві застосовують для покращення умов живлення рослин. І як наслідок – для зростання врожаїв. Нашим читачам не потрібно пояснювати, що таке добрива. Але розповідати про нові добрива та їхню класифікацію – одне з наших завдань. Адже їхнє доцільне використання дозволяє не лише збільшити врожаї, але й підвищити родючість грунту, що, як відомо, в останні роки загалом по Україні падає. Класифікація добрив залежно від їхнього складу, виробництва та кількості елементів живлення дозволяє зробити правильний вибір і застосовувати добрива в тій кількості, яка відповідатиме потребам націлених на успіх споживачів. 

1
0