Спецможливості
Агробізнес

Земельна реформа по...

05.06.2008
771
Земельна реформа по... фото, ілюстрація
Земельна реформа по...

Земельна реформа по...

Земельні реформи в різних країнах світу здійснюють за різними сценаріями з огляду на національні та історичні особливості становлення державності, наявний стан соціально-економічного розвитку, біокліматичний потенціал, структуру земельних угідь та інші фактори, які не можна не враховувати.

...ПО-АМЕРИКАНСЬКИ
Якщо в перші 100 років існування США пріоритетом адміністрації в сфері земельних відносин була найшвидша передача державних земель у приватну власність, то для наступного сторіччя характерне перенесення наголосу з приватизації на обмеження прав щодо володіння приватними землями, включаючи елементи громадського контролю за їх використанням. Найбільш помітно тенденція до посилення державного регулювання використання земель проявилася на початку 70-х рр. XX ст. В цей період центр тяжіння в регулюванні використання приватних земель перемістився з локального рівня на регіональний і федеральний. Було вироблено й апробовано різноманітні методи впливу держави на використання земель, які перебувають у приватній власності. За державою закріпили право вилучати у певних випадках земельні ділянки у власників без виплати компенсації, а також обмеження на продаж землі іноземним громадянам. Найбільше розповсюдження отримав метод захисту с.-г. земель за допомогою пільгового оподаткування нерухомості. Інший метод, використовуваний для обмеження відчуження таких земель, отримав назву “придбання права забудови”. Отже, земельну політику США можна розглядати як сукупність компромісів між земельними власниками і тими, хто вважає землю громадською цінністю.
...ПО-ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИ
Генеральна лінія аграрної політики країн ЄС полягала в цілеспрямованій ліквідації дрібних і середніх фермерських господарств і заохоченні великих виробництв, державному регулюванні цінової політики, що сприяє покриттю фермерами витрат на виробництво й одержання певного доходу, спрямованого, передусім, на подальшу модернізацію виробництва, зниження цін на промислову продукцію, призначену для сільського господарства, стимулювання виробництва на експорт. Державне регулювання аграрних відносин проводили в тісному зв’язку з вирішенням цілого комплексу соціально-економічних проблем.
Таким чином було створено цілісну, глибоко продуману систему реформування аграрних відносин, засновану на державному регулюванні цих процесів, що дало змогу провести їх планово, поетапно і безболісно.
...ПО-АЛБАНСЬКИ
Підвалиною соціально-економічних перетворень в Албанії став план реалізації нової політики в сфері землекористування, що базується на використанні АгсInfo і АгсView GIS для аналізу сучасного землекористування і підготовки заходів земельної реформи.
Важливим фактором у рішенні використовувати GIS технологію в розробці проекту є її здатність перетворювати величезні обсяги різноманітних просторових даних, зібраних у процесі попередньо здійснених зйомок с.-г. земель, водних ресурсів, лісових угідь і пасовищ, в єдині зручні у використанні інформаційні продукти, необхідні в роботі відповідальних за прийняття рішень з належного управління землею.
Основна мета проекту полягає у застосуванні нових методів управління землею, що задовольняють сучасні потреби самодостатньої с.-г. програми з урахуванням захисту високоврожайних земель від деградації, що впливає на майбутні врожаї.
Іншим пріоритетним напрямом є потреба в консолідації земель. В Албанії середня площа угідь становила лише 1,12 га на ферму, а кожна ферма в середньому складалася з 4 ділянок. Настільки висока подрібненість с.-г. угідь заважала ефективному їх використанню.

Проміжні GIS-продукти, отримані в ході виконання пілотного проекту, включали цифрові моделі рельєфу, мапи схилів і водозбірних басейнів. Кінцеві продукти міститимуть оцінку загроз повеней, ризику ерозії грунтів, визначення контурів лісів, які охороняються, мапу зонування землекористування і базу даних щодо пов’язаної з землею інформацією.
Цей проект успішно демонструє потенціал GIS як інструмента прийняття рішень для землевпорядників і планувальників Албанії, і його з ентузіазмом підтримало Міністерство харчової промисловості і сільського господарства.
...ПО-КИТАЙСЬКИ
У Китаї широкомасштабна економічна реформа розпочалася з земельної реформи. На базі ліквідованих народних комун були сформовані волосні (селищні) народні уряди, які перейняли політичні функції комун, а також комітети селян, що вирішують питання організації виробництва. Комітет, який об’єднує в середньому 150 селянських дворів, є власником землі та великих засобів виробництва.
Фундаментом земельної реформи по-китайськи став сімейний підряд. Землю, що формально залишалася в колективній власності селян, передано в оренду селянським господарствам на строк 15 і більше років. У ході земельної реформи більше уваги стали приділяти розвитку особистого підсобного господарства селян, які залишилися членами кооперативів, та тих, хто не працює у с.-г. сфері. Сімейним підрядом охоплено більшу частину с.-г. земель країни — 95%, товариства і одноосібники займають 3,7% земель, сільгоспколективи — 0,8%, кооперативи різного типу — 0,3%, несільськогосподарські колективи, індивідуальна оренда — 0,04%.
...ПО-КИРГИЗЬКИ
2000 р. депутати прийняли Закон “Про управління землями с.-г. призначення”, що діє на рівні значення Земельної Конституції.
Нині здійснюється проект з розвитку системи реєстрації земель. Набагато поліпшилось інформування населення про земельні права. Проте дуже важливу роботу з визначення оптимальних розмірів ділянок земельних нарізів все ще не зрушено з місця. Попри те, що землероби погоджуються на введення інституту земельної застави, правові обмеження старого Закону “Про іпотеку” все ще є неподоланими бар’єрами.
...ПО-МОЛДАВСЬКИ
Практично земельна реформа розпочалася з моменту прийняття Закону про внесення поправки до ст. 82 колишнього Земельного кодексу МРСР. Внаслідок вжитих урядом спільно з органами місцевого самоврядування заходів 1126788 сім’ям було виділено 351 тис. га землі для присадибних ділянок (10% земельного фонду країни). Було здійснено інвентаризацію земель усіх сільгосппідприємств, виділено землі держфонду і фонду приватизації, уточнено і затверджено межі прімерій (сільрад) і власників землі з метою оподаткування.
Після затвердження державного земельного фонду (1,3 млн га) і фонду приватизації (2 млн га) було створено умови для формування сільгосппідприємств різних форм господарювання на основі приватної власності на землю, встановлено площу, призначену для виділення громадянам як ділянок-еквівалентів рівноцінної землі (1,5 млн га). Виходячи з цього, встановили середню в країні площу такої ділянки, що становила 1,48 га.
Узаконені в правах на свої ділянки-еквіваленти, землевласники добровільно обирали організаційно-правову форму своєї господарської діяльності. 2001 р. у країні діяло 103 держгоспи, 173 акціонерних товариства, 87 колгоспів, 320 виробничих кооперативів, 17 міжгосподарських підприємств, 348948 селянських господарств, 149 асоціацій.
Попри те, що виконано великий обсяг роботи з реалізації земельної реформи, все ж процес приватизації йде повільно й важко.
У Молдові в основу зміни земельного ладу було покладено більше політичні, ніж економічні принципи. Не було розроблено продуманої концепції перетворень, не існувало прогнозів розвитку форм землекористування на перспективу. Земельні перетворення, реорганізацію сільгосппідприємств, перерозподіл землі здійснюють без необхідних обгрунтувань. Здійснення земельної реформи не забезпечено необхідними фінансовими ресурсами. Роль і значення в реалізації аграрних реформ державної системи землеустрою значно знизились. Це спричинило втрату державою функції прогнозування, організації раціонального використання земельних ресурсів, недотримання принципів землеустрою в цілому.
Жодне з утворених на основі приватної власності на землю сільгосппідприємств не має проекту внутрішньогосподарського землеустрою. Оскільки утворення селянських господарств є динамічним процесом, відбуваються постійні зміни площі сільгосппідприємств, порушення економічних, технологічних і організаційних взаємозв’язків у сільському господарстві, погіршення використання продуктивних угідь і засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею. Поспішне здійснення аграрної реформи призводить до спонтанного утворення селянських господарств, без урахування природних, соціально-економічних і екологічних умов, з грубими порушеннями елементарних норм проектування.
На сьогодні немає державної концепції охорони і раціонального використання земельних ресурсів, що спричиняє хаос у використанні земель, недоліки в організації територій, розвиток процесів ерозії, появу нежиттєздатних сільгосппідприємств. Землевпоряджувальні роботи звелися до розмежування й інвентаризації земель, оформлення і видачі державних актів на право володіння землею.
Приклади розумного, врівноваженого підходу до здійснення земельних перетворень (як і протилежні) можна знайти в багатьох країнах світу, їх аналіз дає змогу зробити дуже важливий висновок: успіх реформ залежить від рівня їх обгрунтованості, ступеня державного регулювання і контролю за цими процесами, міри збалансування інтересів усіх учасників таких трансформацій.

Олександр Барановський,
провідний експерт УЦЕПД
ім. О. Разумкова, д-р екон. наук

Люб’язно надано для публікації “Українським регіональним вісником”, №37, 1 травня 2002 р.

Інтерв'ю
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее
Rebiyar1
Сьогодні наш співрозмовник — Антуан Ребійар, бізнес-директор New Holland Agriculture в Україні, Молдові, країнах Балтії та Фінляндії. Він живе та працює в Україні вже понад чотири роки, втім, для

1
0