Спецможливості
Техніка та обладнання

Як не розгубитися в конструкційному морі косарок

07.02.2014
545
Як не розгубитися  в конструкційному морі косарок фото, ілюстрація

За даними німецького журналу Febr, сінокосарки мають найбільше розмаїття конструкцій — їх практично неможливо навіть підрахувати, оскільки процес їхнього створення дуже динамічний: одні машини знімають із виробництва, інші ставлять. Їхня робоча ширина захвату коливається від 1,3 до 14 м, а маса — від 195 кг до 15 т.

За даними німецького журналу Febr, сінокосарки мають найбільше розмаїття конструкцій — їх практично неможливо навіть підрахувати, оскільки процес їхнього створення дуже динамічний: одні машини знімають із виробництва, інші ставлять. Їхня робоча ширина захвату коливається від 1,3 до 14 м, а маса — від 195 кг до 15 т.

О. Говоров, канд. техн. наук,
ННЦ «ІМЕСГ»

Оскільки на наш ринок також надходять і зарубіжні сінокосарки, то наші керівники господарств та фермери часто стикаються із труднощами вибору, гублячись у цьому технічному різноманітті. Тож мета написання цієї статті — допомогти керівникам і господарям наших сільськогосподарських підприємств зробити вдалий вибір оптимальної для умов свого господарювання сінокосарки.

Що їх рухає…
За способом переміщення сінокосом косарки розподіляють на самохідні, які мають власний двигун і привідну ходову частину, причіпні і навісні.
Самохідні косарки складні за конструкцією, мають високу питому металомісткість і, звісно, далеко не дешеві. Тому для переважної більшості наших небагатих господарств вони малодоступні.
Причіпні косарки мають непривідну ходову частину і тому значно простіші, а отже, дешевші. Але вони мають низьку маневровість і незручні у використанні, оскільки під час руху трактора криволінійною траєкторією косарка відхиляється від колії трактора, внаслідок чого утворюються огріхи — прогалини із нескошеними рослинами.
Найпростіші за конструкцією, мають найменшу питому металоємність та найкращу маневреність — це навісні косарки, які для умов наших господарств є оптимальними.

Як агрегатуються…
За способом з’єднання із трактором навісні косарки бувають фронтальні — їх монтують спереду трактора, бокові — закріплюють на рамі трактора і задні — встановлюють на начіпну систему трактора.
Найпростіші і найдешевші із навісних — косарки задньої навіски. Крім того, вони потребують найменших трудозатрат на монтаж на трактор і демонтаж. Проте вони зручні для роботи на чистих сінокосах, тобто не засмічених кущами і кротовими купинами (кротовинами). А за наявності на сінокосі цих перешкод ефективнішими є фронтальні і бокові косарки, оскільки під час їхньої роботи тракторист постійно спостерігає за роботою різального апарата і за наявності перешкоди може її об’їхати або переїхати, піднявши брус косарки вгору, що убезпечує її поломку.
Однак для агрегатування фронтальної косарки з трактором останній повинен мати передній вал відбору потужності, а більшість наявних у наших господарствах тракторів його не мають.

Чим скошують...
За ширини захвату косарки до 3 м їх виготовляють з одним різальним апаратом або однобрусними, а за більшої ширини — дво-, три- і п’ятибрусними.
Враховуючи площі наших сінокосів, раціональними для вітчизняних господарств є однобрусні косарки, а для великих агрохолдингів — трибрусні, причому на засмічених сінокосах розміщують один брус фронтально і два бокових — лівий і правий.
За способом руху ріжучого органа різальні апарати косарок розподіляють на зворотно-поступальні та ротаційні.
У зворотно-поступальних різальних апаратах здійснюється підпірне зрізування рослин. Вони розподіляються на сегментно-пальцьові, у яких у момент зрізування рослини підтримуються протирізальними пластинами пальців, а перерізають їх сегменти ножа, та двоножові, у яких пальців немає, а сегментні ножі рухаються один назустріч другому, і рослини защемлюються між сегментами ножів, підтримуються ними та перерізаються.

Від чого залежать рівномірність зрізування та якість скошування
Ротаційні різальні апарати також розподіляються на два види: з вертикальними осями обертання робочих органів, або дискові, та з горизонтальними осями обертання робочих органів, або барабанні.
За даними німецьких дослідників, найрівномірнішу висоту скошування і найкращу якість зрізування рослин та найбільший урожай зібраного сіна з одиниці площі за рівних умов забезпечують сегментно-пальцьові різальні апарати завдяки утриманню пальцями рослин під час їхнього проходження через робочі органи та кращому зрізуванню, оскільки вони мають найменше відхилення від вертикалі у момент перерізування. На 2% менший показник збирання сіна забезпечують двоножові, на 3% менше, відповідно, ротаційні дискові і аж на 6% — барабанні. Крім того, барабанні різальні апарати мають у 2,5–3 рази більшу питому енергоємність і вдвічі вищі питомі витрати пального.
Витрати часу на усунення забивання пальців у косарках із різальними апаратами сегментно-пальцьового типу становлять від 5 до 45% часу зміни, тоді як у косарок із ротаційними різальними апаратами такі втрати відсутні взагалі.

Якщо важлива робочашвидкість
Крім того, слід враховувати, що робоча швидкість сучасних сінокосарок із дисковими різальними апаратами сягає 20 км/год, тоді як у косарок зі зворотно-поступальними різальними органами вона не перевищує 12 км/год.

Обираємо зважено і раціонально
Тож за наявності у господарстві невеликих площ чистих сінокосів раціонально використовувати косарки із сегментно-пальцьовими різальними апаратами, які забезпечують найвищий показник збирання сіна. Це можуть бути косарки вітчизняного виробництва із шириною захвату 2,1 м — КПО-2,1 (Бердянськсільмаш), КН-2,1 (Львівсільмаш), КПН-2,1 («Агротехсервіс», Бердянськ), а також КСН-2,1 білоруського виробництва і КСФ-2,1Б — російського. Є також косарки марки FBR PLUS із шириною захвату 1,75; 2,05; і 2,35 м італійської фірми Gaspardo, які агрегатують з тракторами класу 1,4.
За великих площ та засмічених кущами і кротовинами сінокосів варто використовувати косарки із дисковими різальними апаратами, які мають майже вдвічі більшу фактичну змінну продуктивність завдяки тому, що не потребують зупинок на усунення забивання пальців і значно надійніші (менше ламаються) у роботі.
Але під час вибору косарки з дисковим різальним апаратом варто враховувати, що їх виготовляють із різними коловими швидкостями їхніх ножів — у межах від 40 до 90 м/с. Причому за колової швидкості ножів 90 м/с косарки забезпечують скошування усіх рослин, навіть сухого мишію і метлюгу, стебла яких мають найвищу критичну швидкість, тобто швидкість їхнього безпідпірного перерізування. Тому така косарка раціональна для зони Степу, де притаманне косіння значної кількості сухих рослин.
Однак, за даними німецьких дослідників, на кам’янистих і горбкуватих грунтах безвідмовно працюють дискові косарки за колової швидкості ножів 40–60 м/с, а за вищих робочих швидкостей надійність і якість роботи таких косарок погіршується. Тому цей фактор слід враховувати під час здійснення вибору косарки для господарства.
Тому за наявності в господарстві засмічених кущами і кротовинами сінокосів та чистих сінокосів середніх розмірів доцільно використовувати дискові косарки. Це, в першу чергу, машини вітчизняного виробництва — КРВ-1,75; 2,15; 2,55 (ВАТ НОМЗ), а також білоруського — КДН-2,1 та російського — КРН-2,1 і КРН-2,1А-01, які також агрегатують із тракторами класу 1,4.
Щодо традиційних виробників косарок у Західній Європі, то вони суттєву (близько 80%) перевагу надають дисковим косаркам із шириною захвату від 1,35 до 6,20 м із кроком 0,3 м. Тому кожний господар може вибрати косарку з оптимальною шириною захвату, яка забезпечить проведення сінокосу в установлені строки.
Із провідних виробників косарок у нашу країну найбільше машин поставляють фірми: Claas і Krone (Німеччина), Kuhn (Франція) і Pa..ttinger (Австрія). Це високоякісні, але дорогі машини, які доступні лише багатим господарствам.
Для потужних вітчизняних агрохолдингів, які мають великі сінокоси, доцільно використовувати трибрусні косарки EasyCut 7540 із шириною захвату 7,42 м та за агрегатування з відповідним трактором.

Для роботи в умовах підвищеної вологості
Для багатих на опади Полісся і західних регіонів країни, де під час скошування рослини мають високу вологість, а погода під час сінокосу не завжди сонячна, а нерідко і дощова, щоб пришвидшити сушіння трав у покосах і зменшити втрати поживних речовин, доцільно використовувати косарки із пристроями для прискореного сушіння трав у покосах шляхом деформації їхніх стебел.
Традиційним таким пристроєм є плющильні вальці, які встановлюють за різальним апаратом. Під час роботи косарки із таким пристроєм скошена трава проходить між цими вальцями, і її стебла розплющуються.
Косарки із плющильними вальцями мають назву косарка-плющилка. Через підвищену питому масу на метр ширини захвату і складність урухомника вальців такі косарки виготовляють переважно причіпними.
Косарка-плющилка КПП-4,2 білоруського виробництва має сегментно-пальцьовий різальний апарат, робочі параметри ширини захвату — 4,2 м і швидкості — до 8 км/год.
Аналогічна машина французької фірми Kuhn FC 300 обладнана ротаційним різальним апаратом із робочими показниками ширини захвату — 3 м і швидкості — до 16 км/год. Причому для зменшення пошкодження ламких рослин, наприклад, люцерни, косарку комплектують також клиноподібними вальцями, виготовленими із гуми. Під час роботи таких вальців плющаться лише стебла без пошкодження листя, що забезпечує зменшення втрат поживних речовин.
На сучасних косарках західних фірм можуть використовуватись пристрої аналогічного призначення, але ударної дії, які одержали екстравагантну назву — кондиціонери. Така назва обумовлена тим, що цей пристрій прискорює сушіння сіна природним шляхом до вологості 18–20%, тобто забезпечує доведення сіна до потрібної кондиції.
Кондиціонер косарки Disko 260 німецької фірми Claas виготовлено у вигляді трубчастого вала, до якого шарнірно закріплено V-подібні била. Ротор встановлено у корпусі, який закриває його передню частину і приводиться в обертальний рух. Причому кондиціонер закріплено за різальним апаратом косарки.
Робочий процес такого кондиціонера полягає в тому, що скошені різальним апаратом рослини піддаються ударам бил, спрямованих знизу вгору, в результаті чого стебла пошкоджуються, руйнується їхній зовнішній восковий шар, а також значно розпушується покіс трави. Кондиціонери ударної дії мають на 40% меншу питому масу (кг/м) порівняно з плющильними вальцями, а процес сушіння сіна здійснюється інтенсивніше.
Попри те, що косарки з плющильними вальцями та кондиціонерами мають значно більші масу і ціну, порівняно зі звичайними косарками, вони окупляться завдяки отриманню сіна підвищеної якості, яке містить на 26% більше обмінної енергії, на 15% — протеїну і аж на 57% — каротину.

Важливий показник — висота зрізування
Важливе значення для оцінки якості роботи косарок має висота зрізування рослин. Справа в тому, що за високого зрізування зменшується обсяг зібраного сіна, а за низького — швидше затупляються ножі косарки і корм забруднюється грунтом.
Крім того, зарубіжні вчені встановили, що за занадто низького зрізування ще й зменшується швидкість відростання травостою та знижується загальний збір сіна за наступного укосу. Тому ці вчені визначили, що оптимальною висотою скошування є 5–7 см, за якої швидко відростає трава і корм майже не забруднюється грунтом. Причому, щоб забезпечити таку висоту скошування, під час регулювання косарки на рівному бетонованому майданчику відстань від різальної кромки різального органа до поверхні бетону має становити 3 см, а на сінокосі висота зрізу буде 5–7см.

Корисні пристрої та новітні розробки
Фірма KUHN (Франція) обладнує свої косарки гідропневматичними пристроями, які знижують тиск полозків бруса косарки на грунт, завдяки чому забруднення корму грунтом зменшується вдвічі.
Пристрій аналогічного призначення — Active Float розробила фірма Claas для фронтальної косарки Disko 3100FC. Вона замінила пружини для зменшення тиску полозків різального апарата на грунт двома гідроциліндрами, з’єднаними із чотирма акумуляторами тиску.
Випробування такого пристрою на причіпній дисковій косарці-кондиціонері Disko-Contour показали, що забезпечується не тільки зменшення забруднення скошеної трави часточками грунту, а й знижується тяговий опір переміщенню косарки, в результаті чого витрати пального косильним агрегатом знижуються на 20%.
Останні розробки провідних зарубіжних фірм — це обладнання косарок пристроями для одночасного зі скошуванням рослин внесення на сінокосах на грунт рідких препаратів: мінеральних добрив, гербіцидів та регуляторів росту рослин.
Такий пристрій складається із установленого на тракторі резервуара (яких може бути два) для рідкого препарату, їхнього дозатора, штанги із розпилювачами, встановленої позаду різального апарата, та з’єднувальних шлангів.
Під час роботи косарки, обладнаної таким пристроєм, рослини скошуються різальним апаратом, а на скошене поле через форсунки штанги розбризкується відповідний препарат до лягання покосу на стерню, тобто скошені рослини укладаються на обприскане поле (щодо впливу рідких препаратів на якість отриманого таким чином сіна інформація  поки що відсутня).
Тож зважте ключові параметри, свої потреби та можливості — і правильного вам вибору та вдалого придбання, а відтак — і доброго сінокосу!

Інтерв'ю
Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, англ. IFC) - міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру Світового банку. Штаб-квартира організації знаходиться у
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,

1
0