Спецможливості
Техніка та обладнання

Вітчизняна техніка для основного обробітку грунту

07.06.2010
1756
Вітчизняна техніка для основного обробітку грунту фото, ілюстрація
Дискова борона Велес - Агро

У сучасних технологіях вирощування сільгоспкультур значення системи обробітку грунту важко переоцінити. Раціональний вибір знаряддя для обробітку землі дає змогу забезпечити всі належні умови для отримання високого врожаю, а також сприяє збереженню грунту та збільшенню його родючості.

 

Обробіток грунту - найенергоємніший і найвитратніший процес. Сучасний розвиток сільгоспвиробництва потребує широкого впровадження нових енергоощадних технологій обробітку. У землеробстві основою енергозбереження є мінімізація обробітку грунту, яка дає можливість збільшити ширину захвату грунтообробних машин і завдяки цьому зменшити витрати пального.
Реорганізація сільського господарства, проведена останніми роками, виявила нагальну потребу у таких грунтообробних знаряддях, які могли б підготувати грунт під сівбу з мінімальними витратами. Таким знаряддям стала дискова борона, яка за один-два проходи розпушує грунт, підрізає бур'яни, сприяючи тим самим проведенню сівби.
На заводах і колишніх підприємствах "Сільгосптехніки" почало швидко розвиватися виробництво дискових борін, які різнилися між собою як за конструкційними особливостями, так і за показниками призначення. У виробників сільгосппродукції виникла проблема з вибором потрібної борони для її використання в конкретних умовах.
Тому виникла потреба проаналізувати стан сучасних вітчизняних дискових знарядь та агрегатів і найперспективніших із них.
Дискування передбачає розпушування ущільнених грунтів, розробку пластів після оранки з подрібненням грунту та частковим загортанням пожнивних решток у грунт.
Дискування застосовують також на заміну лущенню стерні, особливо на полях, засмічених бур'янами, а також у передпосівному обробітку грунту. Крім того, глибоке дискування (до 16-20 см) може застосовуватися замість основного обробітку пересушених і глинистих грунтів.
Дискові знаряддя за призначенням розділяють на лущильники, дискові борони й дискові плуги.
Польові борони підрозділяються на легкі, важкі, середні із симетричним або несиметричним розташуванням батарей, або з кріпленням кожного диска до індивідуальних стійок, а за характером агрегатування - на навісні, причіпні або напівпричіпні.

Важкі дискові борони агрегатуються з тракторами:

 • класу 14 кН з шириною захвату до 3 м;
 • класу 30 кН з шириною захвату від 3 до 5 м;
 • класу 50 кН - шириною захвату від 6 до 10 м.

Дискові плуги, які виконують обробіток грунту на глибину від 20 см, переважно агрегатуються з тракторами :

 • класу 14-20 кН з шириною захвату до 3 м;
 • класу 30 кН з шириною захвату від 3-4 м;
 • класу 50 кН з шириною захвату від 4 до 6,0 м.

Попри негативні наслідки використання дискових борін (створення надмірно дрібних часточок грунту і втрати вологи під час обробітку), їх широко застосовують у багатьох господарствах України. Це зумовлено високою продуктивністю борін під час обробітку полів і зменшенням витрат на підготування грунту під сівбу під час використання дискових борін, особливо на полях, засмічених рештками високостеблових культур (кукурудзи й, особливо, соняшнику), а також на полях з високою стернею колосових і технічних культур.

Нині лише в Україні працює майже сорок підприємств, які виробляють дискові знаряддя. Природно, у споживача виникають труднощі з вибором належного знаряддя.

Під час вибору машини виробника сільгосппродукції цікавить, насамперед, її надійність, якість виконання технологічного процесу та простота регулювання та обслуговування.

Якість роботи дискової борони складається переважно з утримання заданої глибини обробітку, підрізання рослинних решток і бур'янів, подрібнення рослинних решток високостеблих культур і якості кришення грунту.

Простота регулювання та обслуговування борін передбачає зручність встановлення кута атаки борін, доступу до місць змащування, обслуговування та переведення борони в транспортне або робоче положення.

У своєму намаганні не відставати від світових тенденцій, використовуючи досвід провідних фірм, що виготовляють грунтообробну техніку, низка машинобудівних заводів України почала розробляти й виготовляти комбіновані грунтообробні агрегати (агрегати грунтообробні дискові, універсальні дискові агрегати, борони дискові модульні, чизельні, чизель-дископаки) для обробітку грунту. Це багатофункціональні агрегати, які забезпечують виконання кількох операцій за один прохід: подрібнення, розпушування, вирівнювання, коткування. Розробляються і виготовляються грунтообробні комбіновані агрегати для застосування їх в енерго-, ресурсо- та вологоощадних технологіях безполицевого типу господарювання. Основними робочими органами цих знарядь є диски та котки в різних комбінаціях, глибокорозпушувачі.

Застосування кількох типів робочих органів в одному агрегаті забезпечує кращу якість виконання технологічних операцій з меншими енерговитратами.

Виробництво грунтообробної техніки (зокрема, виробництво дискових борін і дискових агрегатів) - це, певно, одна з небагатьох машинобудівних галузей, де Україні є чим похвалитися.

Хоча широке впровадження нових підходів до обробітку грунтів зумовлює труднощі фінансового, організаційного і наукового характеру, в Україні є підприємства, які випускають грунтообробну техніку для грунтозахисних технологій і зарекомендували себе з позитивного боку.

У світовій практиці на зміну традиційним багатоопераційним технологіям обробітку грунту прийшли новітні, які грунтуються на науково обгрунтованій можливості вирощування сільгоспкультур без передпосівного механічного впливу на стан грунту. А також на здатності комбінованих грунтообробних і посівних агрегатів за один-два проходи здійснити практично весь цикл підготовчо-посівних робіт: основний безполицевий і передпосівний обробіток грунту, локальне внесення мінеральних добрив, суцільну або стрічкову сівбу, коткування і вирівнювання поля.

Головним елементом успіху в отриманні майбутнього урожаю, при цьому, є якісні довершені сільгоспмашини, здатні працювати за цих технологій. Саме таку техніку прагнуть виробляти СТ ВФ "Агрореммаш", м. Біла Церква; ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ"; ТОВ "Велес-Агро", Одеса; ВАТ "Галещина, машзавод"; ТОВ "Краснянське СП "Агромаш", Вінницька обл.; ВАТ "Точмаш", Донецьк; ВАТ "Уманьферммаш", Черкаська обл. тощо.

Зупинимося коротко на кращих із них.

СТ ВФ "Агрореммаш" м. Біла Церква Київської обл., є одним із перших в Україні розробників грунтообробних дискових агрегатів.

Агрегати грунтообробні дискові АГД  використовують для безполицевого обробітку грунту на глибину 8-18 см човниковим методом без роз'ємних борозен і звальних гребенів з одночасним розпушуванням брил, вирівнюванням поверхні грунту та його коткуванням.

Особливо ефективні під час роботи на сухих, твердих грунтах і на схилах тому, що не пересувають грунт у поперечному напрямку до руху і добре загортають пожнивні рештки в грунт.
Агрегати працюють так:

 • під час переміщення полем диск виконує обертовий рух, і сили тертя грунту по диску мінімальні, що забезпечує високий ККД і значно меншу енергоємність на оранці та економію палива порівняно з лемішними плугами;
 • під час контакту з пристроєм для очищення грунт рівномірно сходить із увігнутого боку дисків, забезпечуючи рівну поверхню грунту на обробленому полі, й закопує пожнивні рештки у грунт. Наявність двох рядів дисків забезпечує інтенсивне подрібнення грунту. Опорні котки, положення яких регулюється з допомогою гвинтового пристрою, забезпечують потрібну глибину обробітку грунту і подрібнення грудок у верхньому шарі грунту. Також у конструкції агрегатів передбачено можливість зміни кута атаки дисків залежно від типу та вологості грунту.

Диски виготовляють із внутрішнім загостренням, що робить дуже ефективною роботу агрегатів під час обробітку в'язкого, важкого грунту, в тому числі чорнозему, знижує тягову силу і збільшує стійкість під час руху агрегату.
Вирізи в дисках, у сполученні з внутрішнім загостренням, забезпечують краще подрібнення пластів і звільняють нагромадження рослинних решток перед диском.

ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ", м. Біла Церква Київської області, - великий машинобудівний завод, один із провідних вітчизняних виробників грунтообробної і кормозбиральної техніки.

Грунтообробні дискові агрегати типу АГ, МАГ і УДА  широко застосовують під час підготування грунту під поукісні та пожнивні посіви. Оскільки пожнивний період набагато коротше поукісного, і при цьому дуже гостро стоїть проблема раціонального використання кожного дня липня і збереження вологи після збирання врожаю основної культури, то за цих умов найефективнішим заходом основного обробітку грунту, після прибирання озимої пшениці, є обробіток стерні грунтообробними дисковими агрегатами типу АГ, МАГ і УДА і дальша сівба пожнивних культур. Грунтообробні дискові агрегати знаходять широке застосування і в системі передпосівного механічного обробітку грунту як під озимі, так і під ярі культури.

Агрегати грунтообробні дискові типу АГ, МАГ і УДА призначені для обробітку всіх типів грунтів на глибину 4-18 см човниковим способом з одночасним коткуванням верхнього шару для збереження грунтової вологи. Вміст агрономічно цінних часток (діаметром 0,25-10 мм) в орному шарі типового чорнозему при цьому перебуває в оптимальних межах - понад 60 відсотків.

Ці агрегати гармонійно поєднують у собі функції плуга, лущильника, культиватора і дискової борони. Вони забезпечують рівномірний розподіл за всією глибиною оброблюваного шару грунту органічних добрив і післяжнивних решток, що підвищує стійкість грунту проти ерозійних процесів і збільшує його поглинальну здатність.

Характерною конструктивною особливістю цих знарядь є наявність інтегрального диска, що забезпечує високий ККД, знижує енергоємність заходів основного і поверхневого обробітку грунту, а також спрацювання знаряддя порівняно з палицевими плугами.

Диски здійснюють обертальні рухи з мінімальною силою тертя по грунту, вони встановлені під певним кутом атаки, осі їхнього обертання розташовані під кутом до горизонталі. Це забезпечує підрізування й нижнє спрацювання дисків цих агрегатів майже в 1,5 раза менше, ніж у важких класичних дискових борін. Істотним елементом у будові знаряддя є еластичні ущільнення підшипникових вузлів і захисні манжети трикромкові, що забезпечують гарантований високий ресурс агрегатів.

Глибина обробітку грунту навісних агрегатів типу АГ регулюється положенням опорного котка через гвинтові пристрої і стяжками розкосів трактора. Ці знаряддя агрегатуються на триточкову систему навіски трактора.

Високу агротехнічну ефективність вони забезпечують на глинистих і суглинкових чорноземах. Навіть зв'язні грунти, що сильно задерніли, і поля з великою масою післяжнивних решток не знижують високої продуктивності сільгоспкультур під час обробітку цими знаряддями. Особливо вони ефективні під час роботи на ущільнених землях і землях на схилах, оскільки не переміщують грунт у поперечному напрямку до руху агрегату.

Чистики, встановлені на кронштейнах безпосередньо біля дисків, забезпечують оптимальний зазор між дисками, що обертаються, і чистиками, а також гарантують високу якість обробітку на перезволожених глинистих чорноземах.
Оскільки грунтообробні агрегати забезпечують перемішування і розпушування (кришіння) грунту без обертання оброблюваного шару, верхній шар якого містить найбільший шар доступних елементів живлення рослин, корисної мікрофлори, це зрештою сприяє розвитку могутньої кореневої системи рослин і підвищенню їхньої продуктивності на 15-25 відсотків.

Внутрішнє загострювання на дисках агрегатів типу АГ, МАГ і УДА забезпечує зниження тягових зусиль і підвищення стійкості ходу, а також ефективний механічний обробіток важких грунтів, у тому числі й чорноземів. Вирізи в дисках у поєднанні з ідеальним загострюванням усієї робочої поверхні забезпечують оптимальні показники розпушування (кришіння) грунту, вирівнювання поверхні (висота гребенів - не більше 3 см) грунту, повне підрізання бур'янів, чудове подрібнення рослинних решток і їхній рівномірний розподіл.

Перевага всіх грунтообробних дискових агрегатів типу АГ, МАГ і УДА полягає у тому, що вони забезпечують встановлену глибину обробітку грунту.

Агрегати гарантовано обробляють грунт на глибину, відрегульовану механізатором. За встановлення глибини обробітку 5 см відбувається повне зрізання кореневої системи рослин. Із використанням сидератів для підвищення родючості агрегат за налаштування глибини обробітку 10-12 см загортає в грунт рівномірно на всю глибину понад 80% рослин.
Для всесезонного застосування грунтообробних дискових агрегатів у різних грунтово-кліматичних і погодних умовах вони комплектуються котками з різним профілем опорних елементів, виконаних із кутника, труби та смуги. Восени використовують короткі котки з цілісної труби.   

Плуг дис­ко­вий - ПД-1,8, ПД-2,2, ПД-2,5, ПД-3,3 ви­роб­ництва ПП ВКФ "Ве­лес-Аг­ро", Оде­са , при­зна­че­ний для ос­нов­но­го об­робітку різних грунтів під зер­нові й технічні куль­ту­ри, не засмічені плит­ня­ком та інши­ми пе­ре­шко­да­ми, з пи­то­мим опо­ром грунтів до 0,9 кгс/см2, твердістю 35 кгс/см2 (3,5 МПа) і во­логістю до 27 відсотків.

Плу­ги ПД скла­да­ють­ся з ра­ми, на­­чіп­ки, ро­бо­чих ор­ганів (дисків), кот­ка, гвин­то­вої стяж­ки. Ра­ма яв­ляє со­бою звар­ну пря­мо­кут­ну кон­ст­рукцію, яка скла­дається з двох по­пе­реч­них ба­лок, до яких при­ва­рені крон­штей­ни для вста­нов­лен­ня стійок ро­бо­чих ор­ганів і ба­лок поз­довжніх.

Ро­бо­чий ор­ган (на плузі ПД-1,8 - 10 ро­бо­чих ор­ганів, на плузі ПД-2,2 - 12, на плузі ПД-3,3 - 18 ро­бо­чих ор­ганів) скла­дається зі стійки із сек­то­ром ре­гу­лю­ван­ня ку­та ата­ки. До стійки кріпить­ся кор­пус підшип­ни­ка зі сфе­рич­ним дис­ком і чи­с­тик.

Ко­ток при­зна­че­ний для под­ріб­нен­ня і кот­ку­ван­ня верхніх шарів грун­ту, а та­кож для вста­нов­лен­ня і ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку. Гли­би­ну об­робітку ре­гу­лю­ють гвин­то­вою стяж­кою та зміною ку­та ата­ки дисків.

Не­має єди­но­го шля­ху в до­сяг­ненні до­б­рих ре­зуль­татів під час об­роб­ітку грун­ту. Те, що придатне для од­но­го гос­по­дар­ст­ва, мо­же бу­ти аб­со­лют­но непри­пу­с­ти­мим для іншо­го. По­годні умо­ви, по­пе­ред­ник і роз­ви­ток бур'янів не за­ли­ша­ють­ся постійни­ми в часі, то­му підго­тування грун­ту під сівбу ма­є вра­хо­ву­ва­ти ці зміни й при цьо­му за­ли­ша­ти­ся еко­номічно ефек­тив­ним. Змінна рік від ро­ку си­ту­ація по­тре­бує щорічно­го пе­ре­гля­ду пе­реліку і комбіну­ван­ня різних грун­то­об­роб­них ро­бо­чих ор­ганів.

Зве­ден­ня цьо­го всьо­го в од­ну "ди­во­твор­ну" ма­ши­ну та­кож не ви­рішить всіх про­блем, ад­же во­на бу­де над­до­ро­гою і над­с­клад­ною. Про­по­но­ва­ний фірмою "Ве­лес-Аг­ро" ба­га­тоцільо­вий грун­то­об­роб­ний аг­ре­гат АГН-6,3 за­без­пе­чує за­сто­су­ван­ня різних грун­то­об­роб­них зна­рядь з од­ним транс­порт­ним носієм, які здатні по­етап­но інте­г­ру­ва­ти­ся в наявну си­с­те­му гос­по­дар­ст­ва. Ця мож­ливість ба­га­тоцільо­во­го ви­ко­ри­с­тан­ня дає змо­гу про­во­ди­ти ви­т­ра­ти по­сту­по­во і по­етап­но, що знач­но змен­шить фінан­со­ве на­ван­та­жен­ня на підприємство.

Аг­ре­гат грун­то­об­роб­ний напів­навісний АГН-6,3  при­зна­че­ний для ос­нов­но­го і пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту під зер­нові й технічні куль­ту­ри.

За один прохід аг­ре­гат про­во­дить подрібнен­ня і за­кла­дан­ня рос­лин­них ре­ш­ток, кри­шен­ня і вирівню­ван­ня по­верхні по­ля, за­кла­дає вне­сені до­б­ри­ва.
Аг­ре­гат грун­то­об­роб­ний АГН-6,3 скла­дається з ба­га­тоцільо­во­го транс­порт­но­го носія (ла­фет), до яко­го, за­леж­но від ви­ко­ну­ва­ної тех­но­логічної опе­рації, мож­на вста­нов­лю­ва­ти секції з:

 • дис­ко­ви­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми з індивіду­аль­ною віссю обер­тан­ня;
 • куль­ти­ва­тор­ни­ми або роз­пу­шу­валь­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ;
 • дис­ко­ви­ми ба­та­ре­я­ми.

Кон­ст­рук­тивні пе­ре­ва­ги дис­ко­вих аг­ре­гатів

 • Аг­ре­га­ти грун­то­об­робні серії АГН і ПД вигідно різнять­ся з ана­логічни­ми зна­ряд­дя­ми інших ви­роб­ників низ­кою пе­ре­ваг:
 • ба­га­тоцільо­вий транс­порт­ний носій (ла­фет) з універ­саль­ни­ми приєд­ну­валь­ни­ми еле­мен­та­ми за­без­пе­чує за­сто­­су­ван­ня різних грун­то­об­роб­них зна­­рядь за­леж­но від ви­ко­ну­ва­ної тех­но­логічної опе­рації;
 • особ­ли­ва суцільно­ли­та ста­ле­ва стійка різа­ль­но­го дис­ка ви­клю­чає зварні пе­рерізу­вальні шви й ро­бить її міцною і надійною;
 • ви­ко­на­на ок­ре­мо від підшип­ни­ко­вої опо­ри та з'єднується за до­по­мо­гою фігур­но­го па­за, за­без­пе­чує 100% надійність бол­то­во­го з'єднан­ня і кращу ре­мон­то­при­датність ро­бо­чо­го ор­га­ну, ніж звар­ний варіант;
 • мож­ливість зміни ку­та ата­ки ро­бо­чих ор­ганів від 16° до 24°, за­леж­­но від грун­то­вих умов і склад­нос­ті рельєфу, дає змо­гу ефек­тив­ні­ше ве­с­ти орні ро­бо­ти;
 • підшип­ни­ко­вий ву­зол різа­ль­но­го дис­ка на 100% за­хи­ще­ний від по­трап­лян­ня пи­лу і бру­ду, нарізна криш­ка зов­ні та ше­с­ти­ра­зо­ве ка­сет­не ущільнен­ня (Німеч­чи­на) зсе­ре­ди­ни;
 • зовнішнє кріплен­ня дис­ка за­без­пе­чує швид­ку йо­го зміну у разі спра­цю­ван­ня;
 • по­си­ле­на суцільноз­вар­на ра­ма транс­порт­но­го носія ви­ко­на­на з низь­­ко­ле­го­ва­ної сталі профілю 150х140х10 ви­клю­чає повідцю ра­ми та мікротріщи­ни в місцях зва­рю­ван­ня;
 • зовнішнє П-подібне кріплен­ня крон­штейнів ро­бо­чих ор­ганів ви­клю­чає вва­рю­ван­ня втул­ки й за­без­пе­чує роз­ван­та­жен­ня звар­них швів;
 • сфе­рич­ний диск із борвмісної сталі - ре­сурс в 1,5-2 ра­зи ви­щий за ана­ло­ги;
 • ко­ток здат­ний ви­т­ри­му­ва­ти ве­ликі на­ван­та­жен­ня та ко­ли­ван­ня за­вдя­ки за­сто­су­ван­ню спеціаль­но­го підшип­ни­ко­во­го вуз­ла - відсутність цен­т­раль­но­го ва­ла ви­клю­чає за­би­ван­ня;
 • вста­нов­лен­ня ре­гу­ль­о­ва­них за ви­со­тою опор­них коліс за­без­пе­чує без­ступінча­с­те ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку від 8 до 20 см і зни­жен­ня тя­го­во­го опо­ру не мен­ше 10 відсотків.

Із ча­су ви­пу­с­ку пер­шої грун­то­об­роб­ної ма­ши­ни ТОВ "Крас­нянсь­ке СП "Аг­ро­маш", Вінниць­ка об­ласть, ми­ну­ло 15 років. За цей час ко­лиш­ня "Сіль­гос­птехніка" пе­ре­тво­ри­ла­ся на зраз­ко­ве ма­ши­но­будівне під­приємст­во, яке нині є од­ним із флаг­манів вітчиз­ня­но­го сіль­госп­ма­ши­но­бу­ду­ван­ня.

Про­дукція підприємства - грун­то­об­роб­на техніка (важкі та легкі дис­кові бо­ро­ни різної ши­ри­ни за­х­ва­ту, лу­щиль­ни­ки, комбіно­вані аг­ре­­га­ти) - ши­ро­ковідо­ма у всіх регіонах Ук­раїни, Мол­до­ви та чор­но­зем­ної зо­ни Російської Фе­де­рації.

Вра­хо­ву­ю­чи су­часні аг­ро­технічні ви­мо­ги до грун­то­об­роб­ної техніки, за­вод постійно пра­цює над удо­с­ко­на­лен­ням ма­шин, роз­роб­кою і впро­ва­д­жен­ням у ви­роб­ництво но­вих зразків про­гре­сив­ної техніки. Вся техніка про­хо­дить жорсткі ви­про­бу­ван­ня на міцність, якість і тех­но­логічну відповідність су­ча­сним ви­мо­гам аг­ро­техніки з об­робітку грун­ту.
Бо­ро­ни дис­кові важкі причіпні ти­пу БДВП (табл. 6) при­зна­чені для роз­пу­шу­ван­ня не­об­роб­ле­них зе­мель різно­го ме­ханічно­го скла­ду, роз­роб­ки за­дер­нілих брил після оран­ки, подрібнен­ня ре­ш­ток гру­бо­с­те­бло­вих куль­тур після жнив і за­кла­ден­ня їх у грунт, а та­кож для підго­тування грун­ту під сівбу без ос­нов­но­го гли­бо­ко­го об­робітку землі.

Бо­ро­ни прості за кон­ст­рукцією, зручні в ек­сплу­а­тації, уп­равління ве­­деть­ся з кабіни трак­то­ра, ква­д­рат­ний пе­ре­тин осі ба­та­рей за­без­пе­чує надійну ро­бо­ту дисків, за­побіга­ю­чи їхньому про­кру­чу­ван­ню. Зру­шен­ня зад­ньої бал­ки ба­та­рей­них секцій і вста­нов­лен­ня кінце­вих де­флек­торів за­без­пе­чують ро­бо­ту борін без огріхів зваль­но-раз­валь­них бо­ро­зен.
Шарнірне з'єднан­ня в ро­бо­чо­му стані по­пе­реч­ної бал­ки причіпно­го при­ст­рою з ос­нов­ною ра­мою та амор­ти­за­тор за­без­пе­чу­ють рівно­мір­ність гли­би­ни об­робітку пе­ред­ньої і зад­ньої ба­та­рей­них секцій, а та­кож стабільність ро­бо­ти дви­гу­на трак­то­ра.

Бо­ро­ни, за ок­ре­мим за­мов­лен­ням, ком­плек­ту­ють­ся кот­ка­ми, ущільню­ва­ча­ми труб­ча­с­то­го або пла­с­тин­ча­с­то­го ти­пу. Зо­ни за­сто­су­ван­ня: Сте­по­ва, Лісо­сте­по­ва і Поліська. Аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми вітчиз­ня­но­го і за­рубіжно­го ви­роб­ництва.
Бо­ро­ни дис­кові легкі причіпні БДЛП-4, БДЛП-8 (табл. 7) при­зна­чені для по­верх­не­во­го роз­пу­шу­ван­ня ущіль­не­них шарів грун­ту різно­го ме­ханічно­го скла­ду, двослідно­го лу­щен­ня стер­нь­о­во­го фо­ну з подріб­нен­ням по­жнив­них ре­ш­ток, об­ро­бітку по­пе­ред­ньо зо­ра­но­го по­ля пе­ред сівбою, ком­плек­ту­ють­ся ущіль­ню­валь­ни­ми кот­ка­ми.

Бо­ро­ни прості в об­слу­го­ву­ванні і надійні в ек­сплу­а­тації. До­б­ре за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе у різних зо­нах зем­ле­роб­ст­ва на грун­тах різно­го ме­ха­нічно­го скла­ду. Бо­ро­ни, за ок­ре­мим за­мов­лен­ням, ком­плек­ту­ють­ся коткувальними кот­ка­ми.
Лу­щиль­ни­ки ЛД-8, ЛД-14 (табл. 7) при­зна­чені для по­верх­не­во­го (4-12 см) обробітку грун­ту після зби­ран­ня сіль­госпкуль­тур (лу­щен­ня стерні), для ство­рен­ня на по­верхні грун­ту муль­чу­валь­но­го ша­ру з ча­ст­ко­во подрібне­них рос­лин­них ре­ш­ток і роз­пу­ше­но­го грун­ту, який стри­мує ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги й про­во­кує схо­ди бур'янів, до­гля­ду за па­ра­ми то­що.

За ко­рот­кий проміжок ча­су за­вод роз­ро­бив і ор­ганізу­вав ви­го­тов­лен­ня цілої га­ми грун­то­об­роб­них ма­шин, поєднав­ши у них по­верх­не­вий об­робіток дис­ка­ми з од­но­ча­сним гли­бо­ким роз­пу­шу­ван­ням і до­дат­ко­вим подрібнен­ням та ущільнен­ням об­роб­ле­но­го грун­ту.

Бо­ро­ни дис­кові важкі причіпні з чи­зель­ними при­став­ками БДВП-3,0-01, БДВП-4,2-01 і бо­ро­ни дис­кові чи­­зельні БДЧ-5, БДЧ-6, БДЧ-7 (табл. 8) при­зна­чені для гли­бо­ко­го об­робітку грун­ту чи­зель­ни­ми сто­я­ка­ми з од­но­ча­сним роз­пу­шу­ван­ням дис­ка­ми та вирівню­ван­ням йо­го по­верх­не­во­го ша­ру кот­ка­ми. Ці аг­ре­га­ти поєдну­ють у собі ви­ко­ри­с­тан­ня дисків, лап і котків для підго­тування грун­ту за один прохід. Прин­цип її ро­бо­ти до­волі про­стий. Об'єдну­ю­чи чо­ти­ри опе­рації, ви змен­шуєте ви­т­ра­ти на лу­щен­ня, змен­шуєте кіль­кість про­ходів по­лем, еко­но­ми­те па­лив­но-ма­с­тильні ма­теріали та час:

 • пер­ший ряд дисків подрібнює, пе­ремішує рос­линні решт­ки;
 • ла­пи підри­ва­ють плуж­ну підо­шву на гли­бині до 40 см. Ця опе­рація сприяє збе­ре­жен­ню во­ло­ги й дає змо­гу рос­ли­нам пу­с­ти­ти коріння. Мож­ливість гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня ро­бо­чої гли­би­ни лап дає мож­ливість ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти цей аг­ре­гат у будь-яких умо­вах;
 • ос­танній ряд дисків та­кож бе­ре участь в за­гор­танні рос­лин­них ре­ш­ток і роз­роб­ляє грунт для мак­си­маль­но­го роз­пу­шу­ван­ня;
 • за­сто­су­ван­ня зад­нь­о­го кот­ка за­без­пе­чує вирівню­ван­ня, кот­ку­ван­ня грун­ту, змен­шує ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги, яка сприяє про­ро­с­тан­ню насіння.

Аг­ре­га­ти здатні пра­цю­ва­ти на всіх ти­пах грунтів у всіх зо­нах зем­ле­роб­ст­ва.

Чи­зель-дис­ко­пак - ЧД-3, ЧД-4 (табл. 8) - навісний комбіно­ва­ний аг­ре­гат, при­зна­че­ний для гли­бо­ко­го без­по­ли­це­во­го об­робітку грун­ту чи­зель­ни­ми сто­я­ка­ми на гли­би­ну до 40 см для за­хи­с­ту грун­ту від ерозії, руй­ну­ван­ня плуж­ної підо­шви, поліп­шен­ня вод­но-повітря­но­го ре­жи­му грун­ту і по­верх­не­во­го об­робітку грун­ту дис­ко­ви­ми ба­та­ре­я­ми на гли­би­ну до 16 сантиметрів.

Фор­ма чи­зель­них сто­яків за­без­пе­чує вер­ти­каль­ний підйом грун­ту, хви­ле­по­діб­не йо­го пе­реміщен­ня, під­різан­ня бур'янів і не­знач­ну бри­листість грун­ту. Од­но­час­не дис­ку­ван­ня по­верх­не­во­го ша­ру грун­ту за­без­пе­чує до­статнє муль­чу­ван­ня і под­рібнен­ня грун­ту і рос­лин­них ре­ш­ток, пе­ре­міщу­ю­чи їх і на­гор­та­ю­чи на грунт.
Два ря­ди гребінок, ре­гу­ль­о­ва­них за ви­со­тою і ку­том ата­ки, до­дат­ко­во подріб­ню­ють і вирівню­ють по­верх­ню об­роб­ле­но­го грун­ту, а кот­ку­валь­ний ко­ток за­без­пе­чує под­ріб­нен­ня та ущільнен­ня грун­ту.

Доцільне застосуван­ня чи­зель-дис­ко­па­ку за без­по­ли­це­во­го гли­бо­ко­го об­­ро­бітку грун­ту під сівбу зер­но­вих і технічних куль­тур.

Аг­ре­гат успішно пра­цює на всіх ти­пах грунтів. Ви­со­ка аг­ро­технічна та еко­номічна ефек­тивність до­ся­гається під час об­робітку ущільне­них і важ­ких грунтів. У цих аг­ре­га­тах мож­ли­ве ок­ре­ме ви­ко­ри­с­тан­ня йо­го скла­до­вих: навісно­го чи­зе­ля і навісно­го дис­ко­па­ка.

Одним із найбільших виробників грунтообробної техніки є ВАТ "Уманьферммаш", Черкаська область.
Лущильник дисковий важкий - ЛДВ-2,4, ЛДВ-4, ЛДВ-6 (табл. 9) - призначений для розпушування необробленого ущільненого грунту різного механічного складу, подрібнення післяжнивних решток довгостеблових культур, підрізування бур'янів та іншої рослинності на необроблених полях після збирання основних сільгоспкультур. Лущильник працює за вологості 25-40%. Лущильник складається з рами, причіпного пристрою, робочих органів (дисків), механізму регулювання кута атаки дисків від 15° до 30°, коткувального котка, ходової частини, пристрою для вирівнювання лущильника щодо поверхні поля, гідравлічної системи.

Лущильник дисковий гідрофікований - ЛДГ-10М, ЛДГ-15М (табл. 9) - призначений для лущення стерні після збирання зернових культур, підрізання бур'янів і рослинних решток на необроблених полях після збирання основних сільгоспкультур за вологості грунту 12-25 %, твердості грунту не більше 3,0 МПа. Лущильник складається з рами, правої і лівої балок, телескопічних розкосів, ходових коліс, дискових секцій, бічних флюгерних коліс і гідросистеми.
Борона дискова ширикозахватна - БДШ-8,2, БДШ-10,5 (табл. 9) - призначена для розпушування необроблених ущільнених грунтів різного механічного складу, розробки задернілої скиби та брил після оранки, подрібнення пожнивних решток довгостеблових культур, підрізання бур'янів на рослинних необроблених полях після збирання основних сільгоспкультур.

Борона складається з рами центральної, рами бічної правої, зчіпки, передніх і задніх балок, дискових секцій, центральних спарених бічних коліс, опорних бічних коліс і гідравлічної системи. На центральній рамі закріплений причіпний пристрій, колісний візок на чотирьох пневматичних спарених колесах, а також передні та задні балки. Борона має шість дискових батарей у передньому і шість - у задньому ряду.

Борона-плуг дискова - БПД-2,4; БПД-4,2 (БПД-4,2-01); БПД-6 виробництва ВАТ "Завод"Фрегат", м. Первомайськ Миколаївської області (табл. 10) - призначена для подрібнення рослинних решток (зокрема великостеблових культур, таких як соняшник, кукурудза) під час обробітку грунту після збирання врожаю.

Борони дискові забезпечують виконання таких операцій:

 • розпушення необроблених ущільнених грунтів різного механічного складу;
 • розробку задернілої скиби та брил після оранки;
 • подрібнення пожнивних решток великостеблових культур (соняшник, кукурудза тощо) та оранку на глибину до 22 см під час обробітку грунту після збирання врожаю;
 • ущільнення надмірно розпушеного грунту (передпосівне підготування).

На боронах встановлено диски діаметром 800 мм на відстані 300 мм один від одного. Надійна фіксація виключає проворот дисків, а кріплення батарей дисків має оригінальний пристрій для корегування кута атаки від 0° до 25°.

Наявність заднього причіпного пристрою дає змогу агрегатувати борони з іншими механізмами та агрегатами, а спеціальні чистики очищують міждисковий простір від грунту, бур'яну та рослинних решток.

За використання цих борін відбувається поєднання технологічних операцій для уникнення перевитрат праці, палива, ефективного використання енергозасобів, скорочення строків обробітку грунту, ефективного використання вологи, впровадження нових технологій вирощування сільгоспкультур.

Гарантійний наробіток борони БПД-6,0 становить 2000 га, БПД-4,2 - 1400 га, а БПД-2,4 - 800 га в межах гарантійного строку експлуатації, який не перевищує 12 місяців із дня введення їх до експлуатації. Крім визначення гарантійного наробітку, є спрацювання дисків до діаметру 770 мм. Середній строк служби борони становить 7 років.
Нові дискові борони заводу "Фрегат" - БДС і БДЛ (табл. 10) - належать до класу середніх і легких борін, відповідно, агрегатуються з тракторами різних класів, забезпечуючи глибину обробітку грунту до 18 см за один прохід для БДС і до 12 см за один прохід - для БДЛ. Завдяки конструктивним особливостям і значній ширині захвату, борони мають чи не найкращі в своєму класі показники надійності й продуктивності за годину робочого часу.

Впевнена позиція на ринку забезпечується завдяки таким технічним параметрам борін:

 • борони належать до типу "тандем" (тобто симетричні щодо поздовжньої осі), що забезпечує менше навантаження на несучі елементи борін;
 • борони мають міцну надійну раму, що досягається завдяки застосуванню високоякісних марок сталі;
 • диски борін виготовлені з високоміцної сталі з дальшим гартом, а різальні крайки дисків механічно оброблені, що забезпечує низький рівень спрацювання дисків і тривалий термін їхньої служби;
 • диски згруповані у батареї дисків, які мають просту і надійну конструкцію, а також запобігають прокручуванню дисків;
 • борони оснащені спеціальними чистиками, які очищають міждисковий простір від грунту і рослинних решток;q конструкція борін припускає можливість їхнього постачання з котками для подрібнення грудок грунту.

Вживана в нових боронах конструкція типу "тандем" дає змогу, завдяки симетричності борони, значно знизити робочі навантаження на основні несучі елементи (рама, дишло, причіпний пристрій тощо) порівняно з офсетними типами борін.

Завдяки цьому істотно знижується ймовірність виходу вказаних елементів з ладу, що забезпечує триваліший термін служби борін без істотних витрат на ремонт. Крім того, конструкція типу "тандем" забезпечує велику компактність і маневровість порівняно з офсетними типами борін, що збільшує продуктивність і знижує витрату палива під час їхньої експлуатації.

Диски борін, завдяки механічній обробці різальних крайок і гарту, мають велику міцність і менший рівень спрацювання порівняно з дисками, виготовленими за допомогою плазмової різки (які на сьогодні поширені на українському ринку). Це забезпечує триваліший термін служби дисків, що є істотною перевагою, враховуючи той факт, що диски є основним витратним матеріалом під час експлуатації борін.

Техніка, що виготовляє ВАТ "Галещина, машзавод", Полтавська обл., за технологією обробітку грунту відповідає світовим стандартам. Одним із основних досягнень колективу підприємства є розробка та освоєння виробництва сільгосптехніки для безполицевого обробітку грунту.

Дискова борона - БГР-4,2, БГР-6,7 "Солоха" (табл. 11) - призначена для обробітку ущільнених грунтів різноманітного механічного складу з подрібненням і загортанням у грунт пожнивних решток, які залишились на поверхні поля, а також для підготування грунту під сівбу озимих культур, після збирання просапних, без глибокого основного обробітку грунту. Борона може використовуватися в усіх грунтово-кліматичних зонах України.

Дискова борона складається з двох батарей. На передній встановлено диски "ромашка", на задній - суцільні диски, це дає змогу бороні працювати на задану глибину і з високим ступенем якості, незважаючи на твердість грунту та пожнивні рештки на поверхні поля. Досягається це, насамперед, завдяки великому навантаженню на диск (у БГР-4,2 "Солоха" воно становить 130 кг/на диск, у БГР-6,7 "Солоха" - 137 кг/на диск) і комбінації дисків (диски "ромашка" найкраще впораються з підрізанням пласту грунту та подрібненням пожнивних решток, "суцільні" диски краще перемішують грунт і подрібнюють його), завдяки цьому "Солоха" добре впорається з великою кількістю пожнивних решток.

Для підвищення надійності та прискорення ремонту обидві дискові батареї борони поділено на три секції, кожна з яких спирається на дві опори з підшипниковими вузлами. Отже, за ширини захвату 6,7 м батарея дисків спирається на шість підшипникових вузлів із самоцентрованими сферичними роликовими підшипниками, які мають кілька ступенів захисту від потрапляння в них пилу і бруду.

Секції дискових батарей зібрані на валах квадратного перерізу, що унеможливлює прокручування дисків, котушок між дисками та притискних шайб.

На бороні встановлено диски діаметром 710 мм, це дає змогу мінімум на 30% збільшити їхній ресурс порівняно з дисками  650 мм, що встановлюються на інших боронах.

Але найголовнішою перевагою цієї дискової борони є стабільна глибина обробітку. У дискових борін, які випускали раніше, глибина обробітку виставлялася кутом атаки батарей, але у разі зміни вологості грунту і кількості рослинних решток на поверхні поля дискову борону виглиблювало або, навпаки, заглиблювало, чим порушувало головну агротехнічну вимогу - глибину обробітку. У дискової борони БГР-6,7 "Солоха" глибина обробітку виставляється також кутом атаки батарей, але додатково обмежується на колісній підвісці. Отже, навіть за максимального кута атаки батарей глибше, ніж встановлено на колісній підвісці, борона не заглибиться, а суха земля чи велика кількість рослинних решток не виглиблюватимуть борону через її значну масу - 130 кг/диск (для прикладу у БДТ-7 цей показник становить 55 кг/диск).
На замовлення, борона може комплектуватися коткувальним котком, який додатково подрібнює великі грудки та створює після своєї роботи такий фон, який зменшує випаровування вологи з грунту. Конструктивно він виготовлений із пластин, що не дає йому змоги забиватися рослинними рештками та вологим грунтом.

Борона дискова важка - ДМТ-4А, ДМТ-6 виробництва ВАТ Точмаш", Донецьк (табл. 11), - відповідно до сучасних технологій обробітку грунту, призначена:

 • для передпосівного і післяжнивного глибокого обробітку грунту замість оранки;
 • для обробітку пластів грунту, піднятих чагарниково-болотяними плугами, на торфових і мінеральних грунтах;
 • для лущення стерні й догляду за луками та пасовищами;
 • для обробітку брил грунту після оранки.

Борони ДМТ - напівпричіпна машина, яка складається з рами, причіпної сниці, ходової системи, чотирьох дискових батарей, механізму зміни атаки, гідросистеми та амортизатора.

Нові причіпні двослідні дискові борони несиметричного типу забезпечують глибину обробітку грунту до 200 мм за один прохід.

Оригінальна конструкція дискових батарей з квадратним профілем осі та розподіленою масою на диск понад 100 кг дає змогу здійснити краще проникнення в грунт за мінімальних потужнісних витрат і витраті палива трактора. Автоматичне підтискання дисків виключає спрацювання посадкових місць.

Посилені конічні роликопідшипники з чотирма ущільнювальними манжетами забезпечують високу міцність і надійність роботи дискових батарей. Спеціальні фіксатори дискових секцій знижують вібрацію і збільшують термін служби борони.
Сферичні вирізні диски поліпшують подрібнення пласта, підрізають і викидають на поверхню грунту рослинні рештки. Диск, встановлений на бороні, - п'ятипелюстковий з глибокими вирізами за типом "Максимум". На балці батареї встановлено ролик з підшипником на осі. Під час перекочування ролика сегментом рами батарея переміщується на заданий кут атаки або в транспортне положення. Встановлений кут атаки стопориться закручуванням фіксатора. Кути атаки дискових батарей борони ДМТ становлять: 8 град., 12 град., 17 град., 22 град.

"ДЕМЕТРА" - високоефективна робота на будь-яких грунтах і за будь-яких умов. Регульований кут атаки батарей дає змогу змінювати глибину обробітку грунту, раціонально використовувати тягове зусилля трактора і знижувати витрату палива. Додаткові розсікачі дають можливість проводити обробіток грунту з вологістю до 40%. Переведення борони в транспортне положення в кінці гону для розвертання або транспортування здійснюється виносними гідроциліндрами з кабіни трактора.

Борона дискова навісна - БДН-2400, БДН-3200, БДН-4000 БДМП 4х4, БДМП 6х4, виробництва ВАТ "Червона Зірка", Кіровоград (табл. 11) - призначена для ресурсоощадннго передпосівного й основного обробітку грунту під зернові, технічні та кормові культури, знищення бур'янів і подрібнення пожнивних решток після прибирання посівних культур, а також для подрібнення, вирівнювання й ущільнення грунту після дискування.

Борони дискові застосовують у грунтово-кліматичних зонах із вологістю грунту від 27% до 40 % і твердістю грунту в оброблюваному шарі до 3,5 Мпа, а також на полях зі значною кількістю пожнивних решток.

Кожен диск борони встановлений на індивідуальній стійці та має нахил щодо вертикальної осі, а це дає змогу регулювати кут атаки та робочу ширину захвату диска.
Диск при цьому виконує роль лемеша та полиці, що сприяє кращому обертанню пласта, його кришінню, а також зниженню тягового зусилля трактора.
Кріплення дисків на індивідуальній стійці дає можливість дисковій бороні працювати на землях із великою кількістю рослинних решток, а також на землях із будь-якою кількістю бур'янів, при цьому виключаються намотування на вісь диска рослинних решток і забивання міждискового простору.
Шлейф-коток спіралеподібний призначений для подрібнення, вирівнювання й ущільнення грунту після дискування.

Отже, можна зробити висновок, що дискові знаряддя та агрегати знаходять широке застосування в Україні.
В Україні різні виробники пропонують істотний вибір машин для забезпечення дискування та обробітку грунту. Вітчизняне виробництво забезпечує сільське господарство дисковими знаряддями всіх типів і розмірів, які надійно виконують технологічний процес із показниками якості роботи, відповідають загальним умовам. Надійність цих машин доволі висока, а за рівнем цін вони доступні широкому колу споживачів.

В. Пивовар, завідувач лабораторії

Advertisement

Інтерв'ю
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.
У середині грудня офіційно було повідомлено про створення нової громадської організації — «Всеукраїнського аграрного форуму», метою якої є об’єднання  всіх сільськогосподарських організацій задля спільної продуктивної роботи й ефективної... Подробнее

1
0