Спецможливості
Новини

Вантажівки допоможуть у разі дефіциту вагонів-зерновозів

27.12.2016
2307
Вантажівки допоможуть у разі дефіциту вагонів-зерновозів фото, ілюстрація
Пер­ший вітчиз­ня­ний ав­то­по­тяг-зер­но­воз "КрАЗ-Ка­ра­ван" - це справжній де­бют ук­раїнсько­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, гідний кон­ку­рент Ка­мА­Зам і МА­Зам, а та­кож західним ана­ло­гам

Автопоїзда-зерновози самосвального типу — це, безумовно, самий практичний і економний вид транспорту для перевезення зерна. Головна відмінність цього типу зерновозів від вантажного зерновозу-автопоїзда полягає в тому, що він може самостійно розвантажитися без залучення додаткових коштів. Про це написав д-р техн. наук, професор НАУ України С. Фріш в журналі "Пропозиції", повідомляє propozitsiya.com.
Вчений нагадав, що "Укрзалізниця" не поспішає оновлювати власний парк зерновагонов, аграріям і агроперевізнікам доводиться шукати вихід з цієї катастрофічної ситуації. Він переконаний, що перевезення агропродукції якісними сучасними автомобілями з використанням новітніх технічних рішень при певних умовах можна порівняти з тарифами залізниці. Вартість перевезення майже тотожна, але вантажівки — мобільні, зручні та оснащені сучасним обладнанням, що допомагає власникові економити гроші.

Зокрема, пише "Пропозиція", пер­ший вітчиз­ня­ний ав­то­по­тяг-зер­но­воз "КрАЗ-Ка­ра­ван" представила ком­панія "Ав­то­КрАЗ" на ви­с­тавці "Аг­ро-2012". Це справжній де­бют ук­раїнсько­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, оскільки на ринку з’явив­ся гідний кон­ку­рент Ка­мА­Зам і МА­Зам, а та­кож західним ана­ло­гам.

На ви­с­тавці ав­то­ви­роб­ник про­де­мон­ст­ру­вав пер­шу мо­дель із лінійки "КрАЗ-Ка­ра­ван", за­галь­ний об­сяг її са­мо­скид­них плат­форм ста­но­вить 60 куб.м, ван­та­жопідйомність — 40 т. На­ступні мо­делі лінійки змо­жуть пе­ре­во­зи­ти 80 і 100 куб.м ван­та­жу. Пер­ший "КрАЗ-Ка­ра­ван" на трасі без про­блем роз­га­няється до 100 км/год.

Ав­то­по­тяг-зер­но­воз скла­дається з ав­то­мобіля-са­мо­ски­да КрАЗ-6230С4-330 і са­мо­скид­но­го при­че­па, має колісну фор­му­лу 6х4, по­си­ле­не шасі, об­лад­на­ний дви­гу­ном по­тужністю 362 к. с. кла­су Євро-3 і кабіною Renault Kerax.

Ви­роб­ничі по­туж­ності "Ав­то­КрАЗу" дають змогу збирати 100 зер­но­возів на місяць. Най­б­лиж­чим ча­сом за­вод роз­ра­хо­вує за­лу­чи­ти $15 млн іно­зем­них ін­ве­с­тицій для ви­роб­ництва пер­ших 100 оди­ниць техніки. Зер­но­воз прой­шов не­обхідну сер­тифікацію, його вне­се­но до пе­реліку техніки, ре­алізо­ва­ної в рам­ках про­гра­ми НАК "Ук­ра­г­ролізинг". 

Зер­нові ав­то­по­тя­ги від Scania при­йш­ли на заміну залізнич­ним із тра­диційни­ми зер­но­ва­го­на­ми. Один та­кий ав­то­мобіль у двох ку­зо­вах мо­же пе­ре­во­зи­ти від 75 до 87 т ван­та­жу - у півто­ра ра­зу більше, ніж пе­ре­во­зи­ть залізнич­ний зер­но­ва­гон. Як­що пе­ре­во­зи­ти зер­но на відстань до 300–400 км, собівартість йо­го транс­пор­ту­ван­ня не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме та­риф залізниці. Але надійність і гнучкість та­ких пе­ре­ве­зень не­мож­ли­во порівня­ти із залізнич­ни­ми.

Більше про сучасну техніку читайте в огляді ринку зерновозів.

Інтерв'ю
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,

1
0