Спецможливості
Новини

Вантажівки допоможуть у разі дефіциту вагонів-зерновозів

27.12.2016
2515
Вантажівки допоможуть у разі дефіциту вагонів-зерновозів фото, ілюстрація
Пер­ший вітчиз­ня­ний ав­то­по­тяг-зер­но­воз "КрАЗ-Ка­ра­ван" - це справжній де­бют ук­раїнсько­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, гідний кон­ку­рент Ка­мА­Зам і МА­Зам, а та­кож західним ана­ло­гам

Автопоїзда-зерновози самосвального типу — це, безумовно, самий практичний і економний вид транспорту для перевезення зерна. Головна відмінність цього типу зерновозів від вантажного зерновозу-автопоїзда полягає в тому, що він може самостійно розвантажитися без залучення додаткових коштів. Про це написав д-р техн. наук, професор НАУ України С. Фріш в журналі "Пропозиції", повідомляє propozitsiya.com.
Вчений нагадав, що "Укрзалізниця" не поспішає оновлювати власний парк зерновагонов, аграріям і агроперевізнікам доводиться шукати вихід з цієї катастрофічної ситуації. Він переконаний, що перевезення агропродукції якісними сучасними автомобілями з використанням новітніх технічних рішень при певних умовах можна порівняти з тарифами залізниці. Вартість перевезення майже тотожна, але вантажівки — мобільні, зручні та оснащені сучасним обладнанням, що допомагає власникові економити гроші.

Зокрема, пише "Пропозиція", пер­ший вітчиз­ня­ний ав­то­по­тяг-зер­но­воз "КрАЗ-Ка­ра­ван" представила ком­панія "Ав­то­КрАЗ" на ви­с­тавці "Аг­ро-2012". Це справжній де­бют ук­раїнсько­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, оскільки на ринку з’явив­ся гідний кон­ку­рент Ка­мА­Зам і МА­Зам, а та­кож західним ана­ло­гам.

На ви­с­тавці ав­то­ви­роб­ник про­де­мон­ст­ру­вав пер­шу мо­дель із лінійки "КрАЗ-Ка­ра­ван", за­галь­ний об­сяг її са­мо­скид­них плат­форм ста­но­вить 60 куб.м, ван­та­жопідйомність — 40 т. На­ступні мо­делі лінійки змо­жуть пе­ре­во­зи­ти 80 і 100 куб.м ван­та­жу. Пер­ший "КрАЗ-Ка­ра­ван" на трасі без про­блем роз­га­няється до 100 км/год.

Ав­то­по­тяг-зер­но­воз скла­дається з ав­то­мобіля-са­мо­ски­да КрАЗ-6230С4-330 і са­мо­скид­но­го при­че­па, має колісну фор­му­лу 6х4, по­си­ле­не шасі, об­лад­на­ний дви­гу­ном по­тужністю 362 к. с. кла­су Євро-3 і кабіною Renault Kerax.

Ви­роб­ничі по­туж­ності "Ав­то­КрАЗу" дають змогу збирати 100 зер­но­возів на місяць. Най­б­лиж­чим ча­сом за­вод роз­ра­хо­вує за­лу­чи­ти $15 млн іно­зем­них ін­ве­с­тицій для ви­роб­ництва пер­ших 100 оди­ниць техніки. Зер­но­воз прой­шов не­обхідну сер­тифікацію, його вне­се­но до пе­реліку техніки, ре­алізо­ва­ної в рам­ках про­гра­ми НАК "Ук­ра­г­ролізинг". 

Зер­нові ав­то­по­тя­ги від Scania при­йш­ли на заміну залізнич­ним із тра­диційни­ми зер­но­ва­го­на­ми. Один та­кий ав­то­мобіль у двох ку­зо­вах мо­же пе­ре­во­зи­ти від 75 до 87 т ван­та­жу - у півто­ра ра­зу більше, ніж пе­ре­во­зи­ть залізнич­ний зер­но­ва­гон. Як­що пе­ре­во­зи­ти зер­но на відстань до 300–400 км, собівартість йо­го транс­пор­ту­ван­ня не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме та­риф залізниці. Але надійність і гнучкість та­ких пе­ре­ве­зень не­мож­ли­во порівня­ти із залізнич­ни­ми.

Більше про сучасну техніку читайте в огляді ринку зерновозів.

Інтерв'ю
Німець Дітріх Трайс уже 20 років живе й працює в Україні. За цей час він привів у країну інвесторів, які вклали сюди десятки мільйонів доларів. Останніми роками пан Дітріх працював директором агрофірми спочатку у одного, потім у іншого з... Подробнее
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее

1
0