Спецможливості

КрАЗ-Ка­ра­ван

Пер­ший вітчиз­ня­ний ав­то­по­тяг-зер­но­воз "КрАЗ-Ка­ра­ван" - це справжній де­бют ук­раїнсько­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, гідний кон­ку­рент Ка­мА­Зам і МА­Зам, а та­кож західним ана­ло­гам
27.12.20162179
Автопоїзда-зерновози самосвального типу — це, безумовно, самий практичний і економний вид транспорту для перевезення зерна. Головна відмінність цього типу зерновозів від вантажного зерновозу-

1
0