Спецможливості
Агробізнес

Тваринництву необхідна державна підтримка

02.11.2011
484
Тваринництву необхідна державна підтримка  фото, ілюстрація

Тваринництво за останні два десятиріччя розвивалося таким чином, що наразі більшість молока та м'яса виробляють в домогосподарствах сільського населення. Проте майбутнє галузі залежатиме від великотоварного виробництва. У цьому переконані урядовці, які намагаються, виходячи з обмежених можливостей бюджету країни, підтримати виробників тваринницької продукції.

Тваринництво за останні два десятиріччя розвивалося таким чином, що наразі більшість молока та м'яса виробляють в домогосподарствах сільського населення. Проте майбутнє галузі залежатиме від великотоварного виробництва. У цьому переконані урядовці, які намагаються, виходячи з обмежених можливостей бюджету країни, підтримати виробників тваринницької продукції.

О. Маслак,
канд. екон. наук, керівник центру стратегічних досліджень АПК Сумського національного аграрного університету

Стан галузі
За дев'ять місяців поточного року обсяги виробництва продукції тваринництва зросли, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 2,8%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 7,8%. Реалізація на забій худоби та птиці (у живій вазі) збільшилася на 5%. Разом з тим, через скорочення поголів'я корів у всіх категоріях господарств виробництво молока зменшилося на 2,1%. Подібна тенденція розвитку галузі спостерігалася минулого року. Як наслідок, споживання населенням країни м'яса зростало, а молока - йшло на спад. У 2010 році середнє споживання м'яса та м'ясопродуктів становило 52 кг, що на 4,6% перевищило попередній рік, молока - 206 кг (-2,8%). Загалом споживання тваринницької продукції є меншим за фізіологічні норми здорового харчування: м'яса на 35%, молока - на 46%.
Регулюючим фактором попиту і пропозиції на ринку є ціна. Так, за січень-вересень поточного року, порівняно з відповідним періодом минулого року, ціни на м'ясопродукти зросли на 5%, молоко - 6%, сир - 7%, масло - 12%. Проте реальна заробітна плата за цей період підвищилася в середньому по країні на 7,7%. Відтак, рівень купівельної спроможності населення, порівняно з цінами на продовольство, не забезпечує зростання обсягів споживання продукції тваринництва. Частково проблеми внутрішнього ринку щодо виробництва продукції тваринництва та продуктів її переробки можуть вирішитися через державні дотації. Тому Державним бюджетом 2011 року передбачено 14,2 млрд грн прямої державної підтримки, з яких для галузі тваринництва - 2,7 млрд гривень.
Підтримка капіталовкладень
Урядовці переконані, що майбутнє тваринництва залежить від великотоварного виробництва. Відтак, одним із пріоритетних напрямів бюджетного фінансування визначено часткове відшкодування вартості будівництва (або реконструкції) тваринницьких ферм і комплексів. На такі цілі в Державному бюджеті поточного року закладено 500 млн грн. Механізм отримання та використання компенсаційних коштів схвалений урядовою Постановою №900 від 4 жовтня 2011 року. За цим нормативним документом, бюджетні субсидії виділятимуться на відшкодування до 50% вартості (без урахування ПДВ) завершених у 2009-2011 роках етапів будівництва (або реконструкції) ферм і комплексів.
 Цією ж Постановою передбачається компенсація завершених етапів будівництва підприємств з виробництва комбікормів. Власники таких об'єктів можуть розраховувати на 30% відшкодування капітальних витрат (без ПДВ).
Кошти виділяються на конкурсних засадах. При цьому перевага надається суб'єктам господарювання, що застосовують новітні технології тваринництва, енергоощадні технології, реалізують інноваційні проекти, які пройшли попередню державну реєстрацію тощо.

Стимули до нарощування поголів'я
Урядовці зацікавлені у збільшенні поголів'я тварин. Про це свідчить прийнята від 18 березня 2009 року Постанова №282. Цим нормативним актом визначені умови виділення коштів із Державного бюджету за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності; поголів'я телиць, закуплених у населення для вирощування; наявне поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності.
Головною вимогою надання державної підтримки за приріст поголів'я корів власного відтворення є середньорічний надій на одну корову, який має бути не меншим за 4300 кг молока. За дотримання таких умов можна розраховувати на державні виплати до 5 тис. грн. за кожну прирощену голову станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом, та 1 грудня поточного року порівняно з наявним поголів'ям корів на початок року.
Для отримання бюджетної дотації за наявне поголів'я телиць, закуплених у населення для подальшого вирощування, придбані телиці мають бути отримані від маточного поголів'я ідентифікованих неплемінних продуктивних тварин. При цьому вага однієї тварини не має перевищувати 150 кг. Бюджетна дотація надається за умови ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до встановленого порядку впродовж першого місяця після придбання. Розмір дотації визначається, виходячи із 7 грн/кг живої ваги. Закуплені та вирощені телиці вводять в основне стадо або реалізують іншим сільськогосподарським підприємствам як нетелі. У разі недотримання цих вимог кошти мають бути повернуті до бюджету.
До того ж, суб'єкти господарювання під час здійснення закупівель племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності можуть отримати часткове відшкодування понесених витрат. Виплата компенсації з Державного бюджету здійснюється на безповоротній основі за ваги придбаних нетелей (корів), що становить не менше 350 кг. Тварин потрібно закуповувати на племінних заводах, племінних репродукторах або вони мають бути поставлені в режимі імпорту. Розмір компенсаційних виплат за придбання таких тварин становить до 3 тис. грн за одну голову (Постанова КМУ від 27 квітня 2011 року №523).
Спеціальна бюджетна дотація за наявне поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності надається господарюючим суб'єктам, які на 1 січня поточного року утримували корів м'ясних порід і типів. Основною умовою її отримання є попередня ідентифікація та реєстрація всього поголів'я великої рогатої худоби. Виплати коштів здійснюються за кожну корову м'ясного напряму продуктивності, наявну на 1 січня поточного року, а саме: племінним заводам - до 1,9 тис. грн/гол, племінним репродукторам - до 1,0 тис. грн, іншим аграрним підприємствам - до 600 грн/голову.

Дотації за обсяг та якість
Стимулом до збільшення виробництва, рівня товарності та якості продукції тваринництва є встановлення доплат за реалізовані на переробні підприємства молоко, молодняк великої рогатої худоби та свиней (постанови КМУ від 27 квітня 2011 року №523, від 18 березня 2009 року №282). Дотація за молоко надається на безповоротній основі сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам - виробникам молока, що виробили та продали молоко атестованим переробним підприємствам. У 2011 році розмір бюджетної дотації для сільськогосподарських підприємств становить 0,35 грн/кг реалізованого молока в перерахунку на базисну жирність; для фізичних осіб - 0,3 грн/кілограм.
Окрім цього, для підвищення якості молока, виробленого в господарствах населення, передбачено часткове відшкодування з бюджету витрат на закупівлю нових установок індивідуального доїння в межах до 5 тис. грн за одиницю. Виплата фінансової допомоги  здійснюється за умови утримання в домогосподарстві не менше трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів. У разі продажу або передачі доїльних установок у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до Державного бюджету (Постанова КМУ від 2 березня 2011 року №181).
Стимулом до підвищення якості молока є запровадження бюджетної дотації за екологічно чисте молоко  власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі. Дотація надається  сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам, але за умови надання території їхньої діяльності статусу спеціальної сировинної зони. Вона має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування, підтвердженим відповідним сертифікатом якості. Окрім цього, молоко слід здавати на переробні підприємства, які виробляють продукти дитячого харчування на молочній основі. У поточному році розмір дотації за екологічно чисте молоко становить 750 грн/т молока (Постанова КМУ від 2 березня 2011 року №182).
Бюджетна дотація за вирощені та продані переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби й свиней надається сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам. При цьому мінімальна жива вага молодняку великої рогатої худоби, проданого  сільськогосподарськими підприємствами, має становити 390 кг, фізичними особами - 330 кг; свиней (за винятком свиноматок і кнурів) - для сільськогосподарських підприємств - 95-130 кг, для фізичних осіб - 95-200 кг. Бюджетні кошти за вирощений та проданий молодняк великої рогатої худоби і свиней надаються у разі вирощування тварин не менше трьох місяців перед продажем. Розмір державної підтримки за молодняк великої рогатої худоби становить 1,5 грн/кг живої ваги; свиней (крім свиноматок і кнурів) - 1 грн/кілограм.

Висновки
Окрім окреслених напрямів підтримки тваринництва, є низка програм, які прямо або опосередковано впливають на розвиток галузі. До них належать програми використання коштів Державного бюджету на селекцію у тваринництві та птахівництві (Постанова КМУ від 18 травня 2011 року №515), здешевлення кредитів (Постанова КМУ від 11 серпня 2011 року №794), діяльність Аграрного фонду (наказ Мінагрополітики від 10 лютого 2011 року №17) тощо. Реалізація заходів цих програм знаходить відображення у позитивному  розвитку галузі.
Мінагрополітики є не тільки основним ініціатором розробки програм, а й їхнім безпосереднім виконавцем. Міністерство є основним розпорядником бюджетних коштів, спрямованих на підтримку тваринництва. Окрім цього, воно створює, залежно від програм підтримки, конкурсні комісії на державному, обласному та районному рівнях.
До складу таких комісій на місцевому рівні входять представники управління агропромислового розвитку, органів державної статистики, фінансових установ, територіальних органів державних податкових служб тощо. Комісії розглядають документи, що підтверджують дотримання вимог регулюючих актів претендентів на отримання бюджетної підтримки та приймають колегіальні рішення про виділення коштів.
Районні управління агропромислового розвитку за участі інших галузевих установ здійснюють постійний моніторинг використання бюджетних коштів.
Проте для підвищення результативності державної підтримки тваринництва подібні програми мають розроблятися на регіональному рівні за залучення до їхнього фінансування коштів із місцевих бюджетів.

Інтерв'ю
Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, англ. IFC) - міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру Світового банку. Штаб-квартира організації знаходиться у
На сьогодні органічне виробництво — це один із пріоритетних напрямів і перспективний бізнес для розвитку малого фермерства в нашій державі. З-поміж них — фермерське господарство «Дона Олексія Пилиповича», очільник якого хоче не тільки... Подробнее

1
0