Спецможливості
Агробізнес

Гербіцидна броня для озимого ріпаку

12.08.2022
778
Гербіцидна броня для озимого ріпаку фото, ілюстрація

Щороку погодні й економічні умови для сільгоспвиробництва дуже різняться, проте забур’яненість посівів ріпаку не залежить від них. Осіннє засмічення призводить до надмірного винесення точки росту над поверхнею ґрунту, слабкого розвитку кореневої системи, в цілому підвищує ризик вимерзання ріпаку, а також спричинює формування низьковрожайних посівів.

За сильного засмічення втрата біомаси ріпаку може складати 30–50 %. Осіннє застосування гербіцидів на озимому ріпакові має бути спрямовано передусім на контроль багаторічних та зимуючих бур’янів. На сьогодні існує декілька варіантів гербіцидного захисту озимого ріпаку, які поділяються на ґрунтовий, післясходовий та комбінований. Кожен варіант має свої особливості та свою характерну низку визначених гербіцидів. Так, багаторічні види бур’янів бажано і економічно доцільно розпочинати контролювати завчасно шляхом їх знищення у посівах культур-попередників, а саме озимої пшениці та ячменю, селективним гербіцидом Пріма™ Форте або проведенням післязбиральних заходів захисту за допомогою поєднання системи обробітку ґрунту і внесення гербіцидів суцільної дії.

Захист посівів ріпаку потрібно починати на етапі підготовки ґрунту. Насамперед це пов’язано з біологією культури та її гербокритичним періодом.

Ріпак особливо чутливий до бур’янів у перші 10–20 днів вегетації, тому в цей час поле має бути абсолютно чистим від бур’янів.

Досягти такого результату вдається завдяки застосуванню високоефективного і перевіреного часом прийому в захисті озимого ріпаку — внесення гербіциду Дуал® Голд. Характерною ознакою цього препарату передусім є те, що він з усієї великої групи хлорацетамідів є найменш фітотоксичним для культури. Фітотоксичність представників групи хлорацетамідів може проявлятися у затримці сходів і після внесення деяких із них вона сягає до 3 тижнів. Завдяки високій ефективності Дуал® Голд дозволяє очистити поле від однорічних злакових і більшості однорічних дводольних бур’янів. Препарат забезпечує надійний і тривалий захист культури в ранній, найбільш критичний період розвитку, при цьому не має фітотоксичної дії навіть у разі передозування. Дуал® Голд знищує сходи лободи білої, щириці звичайної, гірчиці польової, талабану польового та інших однорічних дводольних бур’янів. Зниження чисельності сходів бур’янів порівняно з безгербіцидним варіантом досягає 82–100 %. Захисна дія препарату дозволяє отримати сходи культури і дати їм можливість формувати розетку листя протягом 20–30 днів практично без конкуренції з боку бур‘янів.

Змішаний тип забур’янення злаковими та дводольними бур’янами. Біла Церква, 2020 р

Дуал® Голд не залишає шансів конкурентам через відмінну ефективність і чудову толерантність до культурних рослин, а також дає змогу обирати різні варіанти його застосування: до сівби (навіть за тиждень) на підготовлений для висіву ґрунт або після сівби та від появи сходів до 2 листків культури. Дуал® Голд має в 3–8 разів меншу летючість порівняно з іншими ґрунтовими препаратами. Для досягнення максимальної ефективності при застосуванні Дуал® Голд потрібна не лише якісна передпосівна обробка ґрунту, а й дотримання інших важливих вимог, зокрема, таких як обприскування ґрунту впродовж перших трьох днів після посіву або краще одразу після нього, а при нестачі ґрунтової вологи після внесення гербіцидів — накочення ґрунту кольчато-шпоровими котками. Препарат застосовується в нормі витрати 1,4–1,6 л/га (залежно від типу ґрунту). Норма витрати робочого розчину — 200–400 л/га. Крім того, варто нагадати основні постулати внесення гербіциду Дуал® Голд: поверхня ґрунту повинна бути добре вирівняною, не містити великих грудок, на яких осідає значна частина препарату. Для розширення спектра дії проти дводольних видів бур’янів рекомендовано застосовувати продукти, які містять кломазон. Дуал® Голд виступає добрим союзником післясходових препаратів у комбінованій системі захисту культури. Він істотно ослаблює рослини бур’янів, які все ж змогли дати сходи, що сприяє підсиленню ефективності післясходових гербіцидів та суттєво розширює спектр їх захисної дії.

Період захисної дії  Дуал® Голд в посівах озимого ріпаку становить 3–6 тижнів, залежно від погодних умов. Можливість безпечного застосування післясходового гербіциду дозволяє покращити технологічність внесення препарату та робить його потенційним партнером для післясходових гербіцидів. Для покращеного контролю бур’янів компанія «Сингента» рекомендує використовувати Дуал® Голд у суміші з Лонтрел™ Гранд. Цей гербіцид, так само як і Пріма™ Форте, що застосовується на зернових культурах та кукурудзі, має змогу не тільки і не стільки контролювати вегетуючу (зелену) частину осотів, а й здатний глибоко проникати у їхню кореневу систему. Крім осотів, Лонтрел™ Гранд ефективно контролює й інших представників родини складноцвітих, зокрема волошку синю, роман польовий, падалицю соняшнику, нетребу звичайну, амброзію полинолисту, яка практично не контролюється іншими посходовими гербіцидами на цій культурі. Даний гербіцид також високоефективний проти деяких представників родини пасльонових (паслін чорний) та гречкових (гірчак почечуйний).

Ефективність суміші Дуал Голд® та д. р. кломазон на фоні необробленого контролю

Лонтрел™ Гранд є ідеальним партнером для бакових сумішей із протизлаковим гербіцидом Фюзілад Форте®. Актуальність захисту посівів ріпаку від злакових бур’янів, особливо сходів падалиці зернових культур, дуже висока, оскільки остання дуже інтенсивно заглушає ріпак. Падалиця зернових є дуже серйозним засмічувачем посівів культури. Універсальним та ефективним засобом знищення однорічних і багаторічних злакових бур’янів, а також падалиці зернових є Фюзілад Форте®. Серед усіх грамініцидів, відомих на ринку України, він є найбільш швидкодіючим й при цьому не справляє ніякої фітотоксичної дії на культури, навіть за умови використання максимальної норми внесення (2,0 л/га). Препарат чудово поєднується в бакових сумішах з іншими гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами та азотними добривами. Фюзілад Форте® застосовується в широкому діапазоні фаз розвитку культури і не викликає фітотоксичності. Норма внесення препарату може істотно варіюватися залежно від видового складу злакових бур’янів (0,75–2,0 л/га), що дозволяє оптимізувати витрати на захисні заходи. Проти однорічних злакових Фюзілад Форте® застосовується у фазі 2–4 листки у бур’яну, проти багаторічних — за висоти бур’янів 10–15 см незалежно від фази розвитку культури.

Сучасний ринок грамініцидів в Україні доволі широкий. Механізм дії таких препаратів практично однаковий — це блокування ацетил-СоА-карбоксилази (АСС). Однак при цьому всі препарати досить різні у швидкості дії, а найголовніше — у впливі на саму рослину, що захищається. Ці відмінності обумовлені не тільки вмістом різних діючих речовин. Навіть препарати з однаковим активним інгредієнтом мають певні суттєві відмінності, оскільки відрізняються самою препаративною формою (ПАР, сурфактанти, розчинники тощо).

Фюзілад Форте® вирізняється високою ефективністю в умовах посухи, швидкою дією (вже через 5–7 днів злаки засихають) та відсутністю фітотоксичності. З огляду на досить жорсткі погодні умови актуальним даний гербіцид на ріпаку буде і цього року, оскільки на відміну від багатьох інших грамініцидів Фюзілад Форте® безпечно і м’яко діє на озимий ріпак, рослини прекрасно продовжують свій розвиток і, що не менш важливо, він не впливає на зниження зимостійкості культури. Фюзілад Форте® контролює всі однорічні та багаторічні злакові бур’яни, причому робить це досить швидко — вже через 7–10 днів після обробки бур’яни гинуть. Норма витрати препарату проти однорічних злакових бур’янів коливається у межах 0,7–1,0 л/га, а для багаторічних та проти падалиці зернових — 1,5–2,0 л/га. Ефективність Фюзілад Форте® не знижується навіть після опадів, якщо вони пройшли вже через 30 хв після внесення гербіциду. І це ще не всі переваги даного препарату.

Наступний сезон буде дуже непростий, але щороку складаються різні умови і виникають різні труднощі, які ми переживаємо і долаємо разом. Нехай надалі погодні, економічні й політичні умови сприятимуть нам усім, а наші знання, вміння, професіоналізм і загартованість допоможуть виростити добрий урожай та отримати задоволення від нашої праці на рідній землі. На підставі спостережень і численних дослідів компанія «Сингента» рекомендує використовувати описані гербіциди в комбінованій системі для захисту озимого ріпаку. Можна з упевненістю сказати, що це саме той випадок, коли нове — це добре забуте старе.

 

Олександр Джам, технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Ключові слова: Syngenta, ріпак, гербіциди

Інтерв'ю
ВВП Угорщини в 2016 році зросло на 3,5-5% і вона потрапила в число 7 країн ЄС, чий дефіцит бюджету склав менше 3%. «Україна - одна з найбільших наших сусідніх держав. У 2016 році двосторонні україно
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0