Спецможливості
Технології

Терміни сівби озимої пшениці

08.10.2020
10881
Терміни сівби озимої пшениці фото, ілюстрація

З огляду на зміни клімату, погіршення фітосанітарного стану полів і біологічні особливості сортів у виробництві (скорочення терміну яровизації), строки сівби пшениці м’якої озимої потребують постійних досліджень для кожного нового сорту.

 

 

 

 

 

 

Осіння вегетація пшениці м’якої озимої має тривати 40–60 діб, коли рослини від сівби до стійкого переходу через 5°С наберуть суму ефективних температур 300–350°С. У таких умовах посіви встигають накопичити на період зимів­лі достатню кількість пластичних речовин, завдяки яким спроможні краще протистояти жорстким умовам як зимового, так і весняно-літнього періо­дів вегетації.

Багаторічні спостереження та практика показують, що в роки, коли вчасно одержані повноцінні сходи, посіви восени добре розвиваються та мають потужну кореневу систему і, як правило, забезпечують високий урожай зерна навіть за несприятливих погодних умов у літні місяці. А от слабо розвинені та зріджені з осені посіви майже завжди низькопродуктивні.

На появу сходів впливає температура повітря й ґрунту та його вологість. Оптимальні строки сівби пшениці озимої настають, коли середньодобова температура повітря становить 14–16°С. За таких температурних умов пшениця озима дає дружні сходи на сьомий-дев’ятий день, а за 15–18°С — на п’ятий-шостий день. Вища температура (понад 25°С) є несприятливою для проростання насіння і може спричинити сильне ураження сходів хворобами, особливо іржею. А за температури 40°С, коли відносна вологість повітря сягає 30% і нижче, насіння, яке проросло, гине через інтенсивне випаровування вологи, а те, що набухло, втрачає схо­жість унаслідок дихання, витрат поживних речовин і ураження пліснявою.

Рослини перед входженням у зиму: фаза розвитку — один-два листкиПольові дослідження проводили впродовж 2013–2018 рр. на дослідному полі Навчально-науково-практичного центру «Миколаївського національного аграрного університету» (ННПЦ МНАУ). Для досліджень було використано сорт пшениці м’якої озимої Місія одеська, який займає значні посівні площі на Півдні України. В досліді вивчали строки висіву: 20 вересня, 30 вересня (контроль), 10 жовтня, 20 жовтня.

За роки досліджень оптимальна для проростання насіння пшениці середньодобова температура повітря була за строку висіву 20 вересня. Висів пшениці озимої 30 вересня був найсприятливіший для проростання за температурним режимом у 2014–2016 рр., коли середньодобова температура повітря становила 19,1, 15,7 та 17,8°С відповідно (табл. 1).

Близька до оптимального значення (13,6°С) для проростання насіння пшениці озимої у температура була в 2014 та 2018 рр. за строку висіву 10 жовтня. Середньодобова температура повітря за висіву 20 жовтня була найнижча й різнилася за роками: від 4,9°С (2016 р.) до 14,9°С (2017 р.).

Проте численними дослідженнями встановлено, що на швидкість проростання насіння пшениці озимої більшою мірою впливає вологість посівного шару на період сівби та сума ефективних температур, яку рослини наберуть протягом терміну від сівби до сходів, яка повинна становити 116–139°С. Але в зв’язку з поступовими змінами клімату та появою нових сортів у виробництві це питання потребує додаткового вивчення.

Відомо, що за умов бездощів’я або недостатньої кількості опадів у серпні та вересні відбувається пересихання верх­ніх шарів і відтягування строків сівби пшениці озимої на більш пізній період. Значні запаси вологи в ґрунті необхідні від самого початку набубнявіння насін­ня. Тому дружні сходи з’являються лише за наявності в посівному шарі 10–15 мм продуктивної вологи.

Як бачимо, довжина періоду від сівби до сходів має велике значення, адже до настання перших заморозків рослини пшениці озимої повинні укорінитися, утворити вузол кущення й добре розкущитися. Наші дослідження підтвердили, що строки сівби впливають на тривалість появи сходів, тому що за різних строків сівби створюються різні умови для росту й розвитку рослин пшениці залежно від погодних умов року (табл. 2). Найкоротший період «сівба — сходи» (9–32 доби) відзначали за висіву пшениці 20 вересня, що залежало більшою мірою від суми опадів за звітний період (9,9–23 мм). Зокрема, 2018 р. сходи з’явилися на дев’яту добу (сума опадів — 23 мм); 2013 р. — на десяту добу (сума опадів — 9,9 мм), 2014 р. — на 12-у добу (сума опадів — 21 мм), 2016 р. — на 19-у добу (сума опадів — 21,1 мм), 2017 р. — на 20-у добу (13 мм), а 2015 р. — лише на 32-у добу (13 мм), що можна пояснити тривалою відсутністю опадів під час та після сівби.

Сівба 30 вересня була теж сприятлива для проростання насіння. Так, у кращі за вологозабезпеченням роки (2014, 2018) тривалість міжфазного періоду «сівба-сходи» у цей строк становила 10–11 діб, а от 2015 р. — 31-у добу.

Встановлено, що за сівби у пізніші строки — 10 та 20 жовтня — основним фактором, який впливає на появу схо­дів, є не лише наявність вологи, а й сума ефективних температур. Так, насіння, висіяне 10 жовтня у 2013 році, проросло та сформувало сходи на 12-у добу, коли рослини набрали суму ефективних температур 77,4°С, у 2018 році — на 18-у добу за суми ефективних температур 138,3°С.

В осінній період 2016 року основним фактором, який впливав на появу сходів пізніх строків сівби, більшою мірою була температура повітря. Оскільки 14 листопада було зафіксовано остаточне припинення осінньої вегетації, повні сходи пшениці озимої з’явилися лише 9 березня (строк сівби — 10 жовтня) та 14 березня (строк сівби — 20 жовтня), після того, як рослини набрали суму ефективних температур 43,6 та 43,7°С відповідно.

Характерною біологічною ознакою хлібних злаків є властивість рослин кущитися. Кущення починається після утворення рослиною трьох-чотирьох листків, приблизно через 23–27 діб після появи сходів. У пшениці озимої оптимальних строків сівби за температури повітря 13…15°С період кущення настає дещо раніше — через 14–15 днів після появи повних сходів.

Найкращі умови для росту й розвитку рослин пшениці озимої в осінній період відзначали 2013 року, а найгірші — 2016-го. Причому строки висіву най­більшою мірою впливали на тривалість міжфазного періоду «сходи — початок кущення», гідротермічна характеристика якого наведена в таблиці 3.

За висіву пшениці 20 та 30 вересня в 2013–2015 та 2017–2018 рр. досліджень фаза початку кущення наставала раніше порівняно з пізнішими строками сівби. Міжфазний період сходи — початок кущення в такому разі тривав 14–47 діб.

У прохолодний осінній період 2016 року рослини всіх досліджуваних строків сівби ввійшли в зиму лише у фазі одного-двох листків, тому осіннє кущення в них взагалі не відбувалося (фото).

Численними дослідженнями встановлено, що тривалість осінньої вегетації пшениці м’якої озимої залежить від строків сівби та дати припинення осінньої вегетації. Як раннє, так і пізнє припинення осінньої вегетації несприятливе для росту та розвитку рослин. За ранніх строків сівби й пізнього припинення осінньої вегетації рослини часто переростають, уражуються хворобами, шкідниками та уразливіші до несприятливих умов перезимівлі. За раннього припинення осінньої вегетації рослини пізніх строків сівби можуть увійти в зиму нерозкущеними.

Дата припинення осінньої вегетації значною мірою впливає не тільки на зимостійкість, а й на врожайність пшениці озимої. У роки досліджень (2013–2018) остаточне припинення осінньої вегетації найраніше відбулося в 2016 та 2018 роках — 14 та 11 листопада відповідно, що на один-два тижні раніше від середніх багаторічних стро­ків (табл. 4).

Аномальним був осінньо-зимовий період 2017 року: в листопаді та грудні відбувалося короткочасне припинення активної вегетації озимих культур. За період 1992–2016 рр. грудень по всій території області виявився одним із найтепліших. Середня декадна температура повітря була на 5–5,8°С вища за норму та становила 4–5°С тепла. Остаточне припинення вегетації пшениці озимої відбулося лише 12 січня 2018 року.

Найкоротшу (53–23 доби) тривалість осінньої вегетації рослин пшениці м’якої озимої, залежно від строків сівби, відмічено у 2018 році: припинення вегетації відбулося дуже рано — 11 листопада.

Сівба на кожні десять діб пізніше (30 вересня, 10 і 20 жовтня) призвела до зменшення тривалості осінньої вегетації в середньому від 66 до 44 діб, сума ефективних температур від сівби до припинення вегетації рослин становила 232…103,5°С (рис. 2).

З викладеного вище матеріалу можна зробити висновки:

оптимальним строком сівби пшениці м’якої озимої сорту Місія одеська слід вважати період із 30 вересня по 10 жовтня, коли рослини наберуть суму ефективних температур 232…169,9°С, тривалість осінньої вегетації в такому разі становитиме 56–66 діб;

у роки з пізнім припиненням осін­ньої вегетації термін сівби пшениці можна подовжити і до 20 жовтня.

 

М. Корхова, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, Миколаївський національний аграрний університет

Журнал «Пропозиція», №10, 2019 р.

Інтерв'ю
Нова кліматична політика ЄС і міжнародних організацій викликала занепокоєння широких кіл виробників по всьому світі. Адже вона вимагає закрити цілі галузі. І хоча йдеться передусім про видобуток корисних копалин, енергетику і металургію,... Подробнее
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0