Спецможливості
Техніка та обладнання

Сушарка — запорука якості зерна

13.08.2013
611
Сушарка —  запорука якості зерна фото, ілюстрація

Коли елеватор побудовано, то помилки, допущені на стадії проектування, виправити вже і пізно, і здебільшого неможливо. Тому слід заздалегідь обдумувати кожен крок. І не в останню чергу це стосується вибору зерносушильного обладнання, яке нині на ринку пропонує безліч фірм. Від цього залежить якість урожаю, закладеного в «банки», особливо це стосується кукурудзи.

Коли елеватор побудовано, то помилки, допущені на стадії проектування, виправити вже і пізно, і здебільшого неможливо. Тому слід заздалегідь обдумувати кожен крок. І не в останню чергу це стосується вибору зерносушильного обладнання, яке нині на ринку пропонує безліч фірм. Від цього залежить якість урожаю, закладеного в «банки», особливо це стосується кукурудзи.

Г. Боровик,
спеціально для «Пропозиції»
 
На елеваторному комплексі сушіння є одним із найважливіших етапів обробки зерна та підготовки його до зберігання. Цей процес визначає якість продукції, впливає на тривалість зберігання зернових. Важливо не просто висушити зерно до певної вологості, ще більш важливо — щоб у процесі сушіння воно не втратило своїх якісних показників. Для цього слід забезпечити рівномірне висушування всього обсягу зерна — не має бути вогнищ, де температура значно вища за допустиму для конкретного виду збіжжя.
Процес сушіння потребує наявності якісного обладнання, яке, як правило, є найдорожчим елементом комплексу. А через це помилка під час добору зерносушарки — її типу, виробника — спричинить не тільки додаткові разові фінансові витрати, але й надалі, протягом усього строку її експлуатації, позначатиметься додатковими вкладеннями і високою собівартістю кінцевого продукту.
Тип сушарки
На сьогодні значного поширення набули такі типи сушильного обладнання, як сушарки шахтного типу із можливою рециркуляцією зерна і тепла. Сушарки типу ДСП виробництва КМЗ, Petkus, Shmidt-Zeeger, Strahl, Stela тощо, а також сушарки модульного типу, або як їх у нас ще називають — колонкові: Sukup, Farm Fans, Mathews Company, Delux тощо.
Системи теплоізоляції і рециркуляції відпрацьованого теплоносія дають змогу значно (до 30%) знизити витрату палива зерносушаркою.
У сучасних сушарках рециркуляція зерна дає змогу знизити вологість зерна до потрібного рівня за кілька циклів його проходження через сушарку. Спочатку відбуваються попереднє нагрівання сирого зерна до гранично допустимої температури, контактний вологообмін між сухим і сирим зерном, після чого зерно надходить у зону сушіння за впливу на нього агента сушіння.
В основу енергоощадного принципу сушіння покладено принцип рекуперації (повторного використання) тепла нагрітого сухого повітря, що пройшло крізь шар охолоджуваного гарячого зерна після сушіння, завдяки чому значно зменшується витрата палива і підвищується ККД сушарки.
Наявність теплоізоляції гарячих зон зерносушарки скорочує непродуктивні втрати енергоносія на обігрівання навколишнього середовища.

Шахтні сушарки
Шахтні проточні сушарки — це, як правило, сушильні конструкції великої продуктивності, використовувані у складі великих зерносховищ, де вони і працюють практично безперервно впродовж року. Ці сушарки мають великий засипний обсяг, високу металомісткість, що, як наслідок, потребує на початку великих капіталовкладень.
Однак практика українських елеваторів свідчить, що саме цей тип найбільше переважає аналоги з точки зору економічності за всіх інших рівних умов. Справа в тому, що теплообмін у шахтній зерносушарці відбувається за допомогою підвідних і відвідних коробів, які дають змогу рівномірно розподілити загальний обсяг теплоносія в порожнині зерносушарки (шахті зерносушарки) за мінімального опору проходженню теплоносія — відповідно, найефективніше використовувати його енергію. Крім того, шар просушуваного матеріалу в шахтних конструкціях менший, аніж в інших типах зерносушарок.
Сушарки шахтного типу з коробами найбільш ефективні під час підготовки зібраного зерна до зберігання. До переваг сушарок даного типу можна віднести:
   низьку витрату енергії під час роботи;
   універсальність;
   мінімальне виділення пилу під час роботи;
   продуктивність;
   ефективне самоочищення шахти сушарки;
   розташування теплогенератора в кожусі сушарки;
   низький рівень шуму під час роботи витяжних вентиляторів;
   невелику площу установки сушарки;
   просте обслуговування та експлуатацію;
   низькі витрати під час монтажних робіт.

Розглянемо робочий процес шахтної зерносушарки на прикладі зерносушарки компанії Petkus.
Гаряче повітря виробляється за допомогою пальника рідкого палива, камери пальника або плоского газового пальника залежно від того, який вид теплоносія було обрано. Генератор гарячого повітря розташовується всередині канала теплого повітря. За допомогою засувки засмоктування навколишнього повітря, вмонтованої у витяжному каналі, регулюється швидкість подачі повітряного потоку всередині шахти відповідно до кожної культури. У шахті сушарки вбудовані конічні односторонні закриті повітряні канали. Вони розташовані рядами таким чином, що над кожним рядом каналів, які підводять повітря, знаходиться інший ряд, який його відводить. Таке розташування повітряних каналів гарантує прохід повітря через всю масу продукту та м’який процес сушіння з постійним контролем температури зерна. Небезпека «гнізд тепла», що створюються у сушарці, усувається завдяки високій пропускній площі розвантажувального пристрою, в результаті чого висушений та охолоджений продукт одночасно, за встановленими інтервалами виходить з сушарки (система самоочищення).
Осьові вентилятори, вбудовані у кришку сушарки, створюють необхідний потік повітря через масу продукту. Цей вентилятор працює в режимі відсмоктування повітря, створюючи розрідження в сушарці. Після осьового вентилятора вбудовані жалюзі, вони закриваються під час вивантаження зернової маси, що забезпечує екологічність використання сушарок (вирішується проблема пилу, який не поширюється під час вивантаження). Зернова маса зигзагоподібно надходить по стовпу до виходу. При цьому зерно періодично обтікається повітрям згори і знизу, у результаті чого забезпечується ефективне і ощадливе сушіння.

Колонкові сушарки
Принцип роботи колонкових сушарок грунтується на поперечному подаванні повітря через шар зерна, що протікає між стінками із перфорованих листів. Така сушарка складається із колон, кількість яких залежить від заявленої користувачем бажаної продуктивності агрегату.
Принцип роботи таких сушок досить простий: зерно надходить у верхню частину сушарки, де міститься шнек, який розподіляє зерно всією довжиною сушарки та почергово завантажує колони. Можливе виконання сушарки у вигляді круглої вежі з подвійними перфорованими стінками — в цьому разі заповнення всієї сушарки відбувається під дією гравітації і верхній шнек відсутній.
Колонкова сушарка працює у такий спосіб. Сире зерно завантажують у надсушильний бункер, обладнаний шнеком. Шнек розрівнює шар зерна і рівномірно розподіляє його за довжиною колонки. У простір між колонками нагнітають агент сушіння. Напірно-розподільна камера розділена горизонтальними перегородками на дві-три частини, у кожну з яких подається агент сушіння чи атмосферне повітря. Сушарка може працювати в режимі сушіння — охолодження зерна або цілком у режимі сушіння та з наступним охолодженням просушеного зерна у вентильованому бункері. Обслуговується вона осьовими чи відцентровими вентиляторами високого тиску з регульованими пальниками.
Унаслідок великої площі бічної поверхні, через яку викидаються в атмосферу відпрацьований сушильний агент і повітря, їхня швидкість на виході із сушарки на порядок нижча, ніж у шахтних зерносушарок із коробами, і, відповідно, нижчі запиленість навколишнього середовища, а також засміченість довколишньої території. З цих самих причин у колонкових сушарках є можливість забезпечувати вищий питомий показник подавання сушильного агента (повітря), порівняно із шахтними сушарками із коробами, і тим самим забезпечувати потрібну для випаровування вологи витрату теплоти за нижчих температур сушильного агента. Такі режими сушіння, своєю чергою, надійно забезпечують добру якість просушеного зерна і знижують пожежонебезпеку сушарок.
До переваг колонкових зерносушарок також варто віднести: простоту конструкції, низьку металомісткість (оскільки в них застосовано алюмінієві сплави). Завдяки вільному рухові зерна в колонках, знижується імовірність утворення застійних зон.
У цілому для сушарок колонкового типу капітальні та експлуатаційні витрати менші. Але для забезпечення великої продуктивності доводиться зводити високі конструкції, що ускладнює монтаж.
Також слід врахувати, що за сприятливої погоди тепловий агент рівномірно розподілятиметься всією площею сушарки, тож усе зерно сушитиметься добре і рівномірно. Та неважко передбачити, що трапиться за вітряної погоди. Тут уже більше тепла отримуватиме лише одна частина сушарки, з якої виходитиме просушене зерно, у той час як другій частині конструкції температури бракуватиме, через що зерно тут залишається ще сируватим. І ще одне: за сушіння деяких культур виділяється багато зернового пилу, який осідає навколо сушарки і забруднює прилеглу територію, внаслідок чого виникає пожежонебезпечна ситуація. А тоненьке лушпиння, що відокремлюється від кожного зернятка в процесі сушіння (особливо кукурудзи), забиває зовнішні перфоровані листи так, що повітря не може вільно проходити крізь шар зерна і засмічену перфорацію. Це різко знижує ефективність сушіння, у такому разі сушарку доводиться зупиняти для очищення. Відсутність рекуперації тепла із зони охолодження висушеного зерна та теплоізоляції призводить до того, що сушарки споживають величезну кількість енергоносія на сушіння 1 т зерна.

Аспірація
Нині важко уявити сушильну установку без систем аспірації. Адже під час сушіння, особливо соняшнику, в сушарці будь-якого типу можуть трапитися невеликі вогнища самозаймання зерна, що усувається зазвичай шляхом зливання збіжжя з аварійних секцій сушарки та елеватора в цілому. Причому з баштової сушарки можна злити зерно з однієї секції, а щодо шахтної або модульної — тут справа складніша.
Зрештою, нині для запобігання цим небажаним явищам просто встановлюють системи аспірації. Таку систему, як правило, виробники пропонують не у базовій комплектації, а як опцію (або ж замовник отримує відмову в поставці). Справа в тому, що багато зерносушарок (особливо колонкових) узагалі не оснащують системою відведення теплоносія з метою полегшення конструкції і, відповідно, її здешевлення, тому обладнання зерносушарки системою аспірації або неможливе, або можливе, але зі значним подорожчанням конструкції. Очищення відпрацьованого теплоносія (повітря) істотно підвищує культуру виробництва, поліпшує умови праці обслуговуючого персоналу, а найголовніше — сприяє зниженню пожежонебезпеки зерносушарки. Далеко не зайвим буде застосування системи аспірації, коли в складі зерносушарки використовують генератор тепла із прямим нагріванням теплоносія. У даному контексті не потрібно забувати про існування нормативної та законодавчої бази в частині охорони навколишнього середовища й умов праці обслуговуючого персоналу, а також про контролюючі органи, які із великим задоволенням звернуть на вас свою пильну увагу в разі порушення цих норм.

Зручність
обслуговування
Безпосередньо в процесі роботи сушарка майже не потребує обслуговування. Проте слід проводити щоденне її очищення, особливо за переходу на інше зерно. Для цього потрібно, щоб був вільний доступ усередину. Від того, наскільки він буде зручний і безпечний, залежить якість обслуговування. У більшості колонкових сушарок для доступу у внутрішній циліндр є кілька бічних люків, розміщених на різних рівнях. Але оскільки повз них проходить зерновий потік, вони певним чином заважають його вільному протіканню, тому зроблені мінімальними за розміром і незручні.
Для зручного обслуговування та експлуатації бажано, щоб усі пристрої (пальники, вентилятори, пристрій відбирання зерна) були розміщені поза сушаркою або принаймні в її основі. Вентилятори взагалі бажано кріпити на фундаментній плиті, тоді вібрації від них не передаються металоконструкції і не розхитують її з’єднання.

Висновки
Багато параметрів залишилося поза цими заувагами. Адже на економічність сушильного обладнання впливають такі речі, як спосіб продування теплоносія, особливості елементів конструкції сушарки, вид застосовуваних вентиляторів тощо.
Про це все можна довідатись у представників фірм, які пропонують своє обладнання. Однак вони, називаючи певні переваги, частенько приховують  недоліки. Водночас є багато успішних елеваторів із перевіреними системами сушіння, до яких варто завітати за досвідом і корисними порадами. Тоді помилок буде менше, а зерно збережеться краще.

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації

1
0