Спецможливості

бур'яни

31.05.20182495
Найбільшої шкоди сої завдають бур’яни, які з’являються раніше або одночасно зі сходами цієї культури. Відповідно, соя має слабку конкурентоздатність щодо бур’янів, особливо в перші 40–50 днів
57% з 400 обстежених полів мають бур'яни, стійкі до однієї або декількох груп гербіцидів
14.09.20171171
Як показало дослідження, проведене в Саскатуні (Західна Канада), 57% з 400 обстежених полів мають бур'яни, стійкі до однієї або декількох груп гербіцидів. Попереднє дослідження бур'янів у 2009 році
Бур’яни атакують бюджет України та кожного українця. Але на теренах держави немає ґрунтовних економічних підрахунків про завдання шкоди
19.07.20172065
Бур’яни атакують бюджет України та кожного українця. Але на теренах держави немає ґрунтовних економічних підрахунків про завдання шкоди. Наприклад, в США щорічні втрати від чужорідних рослин
Вибір доцільності застосування тих чи інших заходів зі збирання забур’янених посівів сільськогосподарських культур залежить перш за все від видів бур’янів на кожному конкретному полі
03.07.20171818
Вибір доцільності застосування тих чи інших заходів зі збирання забур’янених посівів сільськогосподарських культур залежить перш за все від видів бур’янів на кожному конкретному полі, пише

30.06.20173738
Ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні од­ним із пріори­тетів для аг­раріїв за­ли­шається ви­роб­ництво зер­на ку­ку­руд­зи. Про­те внаслідок по­ру­шен­ня сівозміни, ви­ко­ри­с­тан­ня спро­ще­ної аг­ро
29.06.20178093
Ге­не­раль­на асам­б­лея Міжна­род­ної ор­ганізації біологічної бо­роть­би (1971) прий­ня­ла ух­ва­лу, відповідно до якої біологічний ме­тод за­хи­с­ту посівів сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур від

Сторінки

1
0