Спецможливості
Новини

Нові кадри для агробізнесу (повна версія)

05.06.2008
545
Нові кадри для агробізнесу   (повна версія) фото, ілюстрація
Перспективи розвитку агробізнесу в Україні, а звідси і резерви поліпшення соціального розвитку сільських територій, залежать від низки важливих чинників, серед яких можна виділити, насамперед, адаптованість суб’єктів господарювання до сучасних ринкових умов. Ці умови в XXI сторіччі характеризуються, першою чергою, таким явищем, як глобалізація, яка, тією чи іншою мірою, впливає на економічне життя всіх країн світу. А що тісніше країна намагається інтегруватися до світової спільноти, то відчутніше стає вплив глобалізаційних процесів.

З цього числа “Пропозиція” розпочинає серію матеріалів про аграрну освіту. Попит на знання дедалі зростатиме, і ми намагатимемося якнайповніше розповісти про те, де можна їх здобути. Молодь, ці сторінки для тебе.


Агробізнес в цьому аспекті не став винятком. Уже давно не є секретом, що левова частка сільськогосподарської та харчової продукції виробляється у великих корпораціях, холдингах, транснаціональних компаніях. Саме такі процеси і спостерігаються в Україні в останні 5 років. Поява агрохолдингів, які нині є могутньою силою, істотно змінила структуру агроринку в Україні. Стара колгоспна система поступово відмирає, а її місце займає нова формація бізнесменів, які вкладають багатомільйонні інвестиції в сільське господарство, переробку сільськогосподарської продукції, харчову промисловість, агросервіс тощо. Виникають нові форми інтеграційних зв’язків. Йдеться, насамперед, про створення агропромислових виробничих формувань корпоративного типу на основі оренди землі й майна, холдингові компанії, зміщення інтеграційних процесів у сферу реалізації агропромислової продукції, інвестування виробництва, регулювання товарних і грошових потоків. Набуває динамічного розвитку аграрний ринок, представлений товарними біржами, торговими домами, оптово-роздрібними магазинами фірмової торгівлі аграрних, переробних і сервісних підприємств, постійно діючими ярмарками-виставками тощо. В сферу управління АПК приходять консалтингові фірми, дорадчі служби, осередки “ноу-хау”, кредитні спілки. Продукція АПК України все більше виходить на зовнішній ринок.


Такі радикальні зміни в сфері виробництва і управління АПК потребують професійних кадрів з новим, ринковим, мисленням, озброєних фундаментальними знаннями ринкового механізму та міжгалузевих відносин. Нові агропромислові формування потребують фахівців зовсім іншого типу, які б вільно могли скласти реальний бізнес-план розвитку того чи іншого проекту з агробізнесу, спланувати діяльність підприємства на різні періоди, розрахувати потребу в інвестиціях та віддачу від них, організувати і забезпечити на високому рівні менеджмент даних формувань, дослідити кон’юнктуру ринку продукції АПК та вміти просувати агропромислову продукцію, володіти питаннями експорту та імпорту, вміти правильно вести облік на підприємстві, організувати його аудит та провести економічний аналіз, зокрема, використовуючи економіко-математичні методи, змоделювати ситуацію на ринку для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Спеціалісти з агробізнесу потрібні також всім іншим структурам, які обслуговують агропромислове виробництво, наприклад, банкам, страховим та інвестиційним компаніям тощо.


Але чи зможуть нові агропромислові формування стати “локомотивом” агропромислового бізнесу в Україні? Відповідь на це питання очевидна: це можливо тільки за умови, коли власники таких формувань ефективно побудують бізнес-процеси та організують систему менеджменту таким чином, щоб не тільки відповідати ринковому середовищу, але й впливати на нього. Як ми переконалися, агропромислові формування вже сконцентрували в собі досить потужні капітали, які дадуть їм змогу “атакувати” ринок. Проте одне із найгостріших питань, які залишилися невирішеними для таких формувань, — це саме кадрове питання. В сучасних умовах людський капітал стає найважливішим серед інших виробничих чинників, і його значення та вага постійно зростатимуть. Тому вкладання грошей в “людину” є надзвичайно вигідною і перспективною справою.
Сьогодні на ринку праці виникла гостра потреба у принципово новій формації спеціалістів, які можуть не тільки працювати економістами чи бухгалтерами аграрних підприємств, а, перш за все, бути універсалами, здатними ефективно управляти функціонуванням капіталу та залученням інвестицій на всіх етапах створення агропромислової продукції, починаючи від сільськогосподарського виробництва і закінчуючи створенням готової харчової продукції та її просуванням як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Тобто, крім суто аграрних економічних знань, такі фахівці повинні бути фундаментально озброєні знаннями із фінансів, страхування, маркетингу, міжнародної економіки, права, володіти математичним апаратом тощо.


Саме таким вимогам відповідає підготовка фахівців у Київському національному економічному університеті (КНЕУ), який вже 100 років є традиційним лідером з підготовки економістів для економіки України. Так, з метою адаптації системи вищої освіти до вимог ринкової економіки, в університеті кардинально переглянуто зміст навчальних програм та методики їх викладання, впроваджено реальну можливість вибору студентами тих предметів, які будуть найбільш корисними для них в майбутньому. У минулому році на факультеті економіки АПК (ФЕАПК) вперше в Україні були створені дві нові спеціалізації: “Економіка агропромислових формувань” (спеціальність “Економіка підприємств”) та “Облік та аудит в АПК” (спеціальність “Облік та аудит”), призначення яких і полягає у заповненні зазначених вакансій на ринку праці. Високий рівень підготовки фахівців на факультеті забезпечується, перш за все, за рахунок наявності висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, матеріально-технічної бази та співпраці з європейськими університетами і провідними вітчизняними агропромисловими формуваннями. При цьому освіту можна отримати як на очній, так і заочній формах навчання, а також на двох рівнях — бакалавра і магістра. Треба зазначити, що в цьому році вперше вступні іспити в магістратуру складають фахівці, які отримали диплом про повну або базову вищу освіту в інших вузах, одночасно із випускниками КНЕУ.


До речі, прийом документів проводиться із 20 червня по 8 липня 2005 року. Докладну інформацію про пільги та умови вступу можна одержати у приймальній комісії КНЕУ за адресою:
03680, кімн. 261а, просп. Перемоги, 54/1, Київ.
www.kneu.kiev.ua
та на факультеті економіки АПК за адресою:
кімн. 65, 63, 2-й корпус КНЕУ,
вул. Дегтярівська, 49г, Київ.


С. Дем’яненко, завкафедрою економіки
агропромислових формувань,
проф., д-р економ. наук;


О. Єранкін, заст. декана  факультету економіки АПК,
канд. економ. наук, доц. кафедри економіки
агропромислових  формувань,
Київський національний економічний університет.

Інтерв'ю
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее

1
0