Спецможливості
Статті

Короткоротаційні сівозміни з озимим ріпаком та їх ефективність

05.06.2008
2086
Короткоротаційні сівозміни з озимим ріпаком та їх ефективність фото, ілюстрація
Короткоротаційні сівозміни з озимим ріпаком та їх ефективність

Сучасний ринок олійних культур висунув ріпак на одне з перших місць у цій групі. Агрокліматичні ресурси України досить повно відповідають біологічним потребам ріпаку, і тому його продуктивність досить стабільна. Водночас інтерес до ріпаку підтримується на високому рівні також за рахунок доброї ліквідності продукції та невисокого рівня виробничих витрат, які на сьогодні у середньому становлять 520–560 грн/га, що суттєво менше, ніж для інших культур. Наслідком цього стало розширення посівних площ і збільшення валових зборів ріпаку.

Проте і нині врожайність залишається невисокою і становить 14 ц/га. Це доволі скромний здобуток, якщо зважити на те, що у Західній Європі середня врожайність перевищує 30 ц/га. Причин такого становища багато. Серед них передусім треба виділити недосконалість технології та незбалансованість площ ріпаку в структурі. Удосконаленням технології вирощування ріпаку останніми роками займалися багато дослідників, і треба зазначити, що ця робота була результативною. Зокрема, вивчено наявний сортогібридний склад, відпрацьовано систему обробітку грунту, удобрення, елементи посівного комплексу, особливості догляду за посівами та захисту рослин. Навіть фахівці з технології зберігання та переробки ріпакової продукції не залишили її поза увагою. Та, попри це, виробництво ріпаку стабільним не стало, бо має спорадичний, випадковий характер.

Для досягнення певної стабільності треба розробити і впровадити у виробництво нові сівозміни з ріпаком. Зрозуміло, що для південного степу ярий ріпак перспектив не має, йдеться виключно про озимий. Нині середня площа аграрних підприємств здебільшого зменшилася і тому доцільно рекомендувати сівозміни з короткою ротацією — 3–5 років. Аналізуючи роботу найрентабельніших господарств регіону, ми дійшли висновку, що на Півдні України можна рекомендувати такі сівозміни з озимим ріпаком (табл. 1).

Таблиця1. Приклади сівозмін з озимим ріпаком
Кількість полів у сівозмін
Чергування культур
1
2
3
1) горох
1) озимий ячмінь
2) озимий ріпак
2)озимий ріпак
3) озима пшениця
3) озима пшениця
4
1) соя
1) озима вико-пшенична суміш
2) озимий ячмінь
2) озима пшениця
3) озимий ріпак
3) озимий ячмінь
4) озима пшениця
4) озимий ріпак
5
1) чорний пар
1) горох
2) озима пшениця
2) озима пшениця
3) горох
3) озимий ячмінь
4) озимий ріпак
4) озимий ріпак
5) озима пшениця
5) озима пшениця

Тут зосереджено увагу на найбільш поширених сьогодні культурах, які являють собою основу агробізнесу. В усіх випадках озимий ріпак іде або після гороху, або після озимого ячменю. Обидві культури рано збирають, а отже, є можливість високоякісної підготовки грунту. Зрозуміло, що горох для озимого ріпаку є кращим попередником, але не всі виробники у структурі своїх посівних площ його мають. Ми вважаємо, що горох у Південному Степу може забезпечити врожай на рівні 18 ц/га, а за таких умов він є рентабельним. Водночас його присутність у сівозмінах суттєво поліпшує склад попередників і підвищує вихід білка.

Аналізуючи наведені сівозміни з погляду їхньої економічної ефективності, можна відзначити високий рівень рентабельності (табл. 2).

Таблиця 2. Економічна ефективність з озимим ріпаком
К-сть полів
Чергування культур
Врожайність, ц/га
Вартість продукції, грн/га
Виробничі витрати, грн/га
Прибуток, грн/га
Рівень рентабельності, %
3
Горох
18
1080
780
300
38
Озимий ріпак
20
1600
540
1060
196
Озима пшениця
35
1400
840
560
67
Середні
-
1360
720
640
89
3
Озимий ячмінь
30
1200
670
530
79
Озимий ріпак
17
1360
540
820
152
Озима пшениця
35
1400
840
560
67
Середні
-
1320
683
637
93
4
Озима вика + озима пшениця на зел. корм
40
1200
650
550
92
Озимий ріпак
20
1600
540
1060
196
Озима пшениця
35
1400
840
560
67
Озимий ячмінь
30
1200
670
530
79
Середні
-
1600
675
675
100
4
Соя
15
1650
1030
620
60
Озимий ячмінь
30
1200
670
530
79
Озимий ріпак
17
1360
540
820
152
Озима пшениця
35
1400
840
560
67
Середні
-
1403
770
633
82
5
Горох
18
1080
780
300
38
Озима пшениця
35
1400
840
560
67
Озимий ячмінь
30
1200
670
530
79
Озимий ріпак
17
1360
540
820
152
Середні
-
1288
734
554
75
5
Чорний пар
-
-
205
-205
-
Озима пшениця
40
1600
735
865
118
Горох
18
1080
780
300
38
Озимий ріпак
20
1600
540
1060
196
Озима пшениця
35
1400
840
560
67
Середні
-
1135
620
516
83

Як бачимо, в кожному разі ріпак вирізняється найвищим рівнем прибутку й рентабельності з-поміж усіх культур. Найефективнішими з економічного погляду є три-чотирипільні сівозміни, які в середньому забезпечили рівень прибутку, відповідно, 639 та 627 грн/га за однакової рентабельності (91%). П’ятипільні сівозміни — як з паром, так і без нього — поступаються три-чотирипільним, забезпечуючи прибуток на рівні 535 грн/га з рентабельністю 78%.

В. Щербаков,
професор,
М. Боднар,
асистент,
С. Нереуцький,
асистент

Інтерв'ю
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее
Зовсім недавно в Української зернової асоціації з'явився новий керівник - Микола Горбачьов. Ми поговорили з ним про проблеми, які хвилюють УЗА, прогнози на нинішній сезон і особисте бачення бізнес

1
0