Спецможливості
Огляди продукції

Кораген® - унікальний захист кукурудзи

16.08.2016
9740
Кораген® - унікальний захист кукурудзи фото, ілюстрація
vitchyznyanyi dosvid zastosuvannya koragenu

У середині червня, буквально за кілька тижнів до активізації чи не найстрашнішого шкідника кукурудзи, кукурудзяного стеблового метелика (КСМ), компанія «Дюпон» провела конференцію з питань ефективного та екологічно виваженого захисту кукурудзи від нього. Цей шкідник, як й інші лускокрилі,  має певні біологічні особливості, що ускладнюють проведення ефективних захисних заходів у посівах кукурудзи.

 

 

Тому охочих повчитися, як досягти бажаного результату у захисті «цариці полів», було достатньо.

Яким чином кукурудзяний метелик завдає шкоди рослинам? Характер пошкоджень цього шкідника досить різний. Зазвичай найшкідливішим є його перша генерація, що максимально рано заселяє рослини, від якого рослина й урожай максимально страждають, а в проблемних випадках можуть бути навіть втрачені.

Європейський досвід контролю

Франція та Італія — це основні кукурудзяні ринки Західної Європи. На сьогодні в цих країнах проти кукурудзяного стеблового метелика обробляють понад 30% площ кукурудзи. У Франції за результатами досліджень було встановлено, що втрати врожаю від пошкодження КСМ можуть сягати до 1,5 т/га. У північній частині країни на посівах кукурудзи розвивається лише одне покоління КСМ, тому тут інсектицид проти цього шкідника застосовують лише одноразово — у пік його льоту. На півдні Франції КСМ розвивається у двох поколіннях, що дещо ускладнює його контроль. Для Італії кукурудза також є дуже важливою, позаяк її використовують у тваринництві, тож якість зерна має бути високою. Що стосується ситуації із КСМ у Італії, то тут є також суттєві проблеми із цим шкідником у посівах кукурудзи. На полях спостерігають різні види КСМ, які можуть давати як одне покоління за рік, так і два-три.

Які фактори мають враховувати європейські фермери, щоб вдало контролювати КСМ:

• ступінь інвазії КСМ та рівень його контролю, який гарантується правильно обраним інсектицидом;

• запланований рівень урожаю та рівень потенційних втрат;

• селективність до обробки обраним інсектицидом нецільової фауни і членистоногих (корисних комах та комах-запилювачів) — усі ці та інші фактори, наприклад погодний, можуть впливати на вибір фермера і на рішення щодо доцільності проведення заходів захисту.

Але все ж таки визначальним є моніторинг появи та динаміки розвитку шкідника як одна зі складових успіху контролю КСМ, другою за важливістю складовою ефективності боротьби з цим шкідником є вдало обраний захисний продукт.

Уже не один рік на полях європейських фермерів досить успішно зарекомендував себе проти цього «окупанта» кукурудзяних посівів інсектицид нового покоління Кораген®. Так, на півдні Франції проводили дослідження, у якому вели контроль КСМ тільки першого покоління. Варто відзначити, що заселеність культури личинками метелика була на рівні 0,4 шт./рослину. Практичним шляхом було виявлено, що раннє застосування інсектициду Кораген® (у фазі 10–12 листків у культури) у нормі 150 мг/га дало прибавку врожаю 0,5 т/га порівняно із необробленою площею. Окрім того, було встановлено зв’язок між довжиною проточених ходів у рослинах кукурудзи та рівнем урожайності. Зокрема, виявлено, що різниця у врожайності між ділянками, на яких було застосовано Кораген®, і тими, де у рослинах довжина проточених ходів становила 7 см, дорівнювала 1,1 т/га. Тож вплив інтенсивності пошкодження рослини (довжини ходів личинки КСМ) на зниження урожайності кукурудзи доведено. Також було відмічено, що перше застосування інсектициду Кораген® у чотири рази скорочувало другу генерацію КСМ.

konferencia koregen

У цілому європейські фермери, окрім економічних переваг від використання цього препарату, також збільшили рівень контролю КСМ від 40–60 до 70–90%. Наразі цей показник перевищує референтний стандарт у цій країні. Тож завдяки застосуванню Корагену® фермери Франції досягли збільшення врожайності кукурудзи та скорочення популяції КСМ. Також однією із основних переваг цього інсектициду було відмічено його селективність до корисних комах, таких як: сонечко, золотоочка, трихограма, бджоли тощо — та той фактор, що препарат не порушує агрофіто-ценозу в посівах.

Вітчизняний досвід застосування Корагену®

Чимало українських агровиробників уже переконалися в ефективності застосування інсектициду Кораген® у посівах кукурудзи. Так, у ФГ «Дослідне», що на Полтавщині, вивчали економічні переваги застосування Корагену® на кукурудзі. Порівнювали результати захисної дії двох інсектицидів: посіви на площі 10 га було оброблено Корагеном® у нормі 150 мл/га, другий варіант захисту культури грунтувався на застосуванні іншого, конкурентного, препарату, норма якого становила 300 мл/га. Попередником була кукурудза. Обидва препарати вносили висококліренсним обприскувачем в один строк — 22.07.2015 р. Перед збиранням урожаю було проведено облік завданої шкідником шкоди, який показав, що на варіанті, де використовували Кораген®, кількість пошкоджених стебел рослин кукурудзи була на рівні 1,5%, качанів — 8%. У варіанті з обробкою культури іншим препаратом рівень пошкодження рослин був більшим майже вдвічі: стебел — 3,2% та качанів — 18% відповідно. Причому на контролі заселеність шкідниками КСМ з огляду на місце їхнього зосередження на рослині становила: 56% — у стеблах та 45% — у качанах. Звісно, основний показник ефективності застосування будь-якого продукту в системі захисту культури — це її врожайність. На варіанті, де вносили Кораген®, урожайність кукурудзи становила 84,4 ц/га проти 73,7 ц, де застосовували конкурентний препарат, а чистий прибуток від ефективного спрацювання Корагену® становив 169,7 проти 27 у.о./га у контрольному варіанті.

Також на Київщині, ВАТ «Синявське», спеціалісти компанії «Дюпон» провели дослідження щодо впливу Корагену® на фітофагів та корисну ентомофауну. Так, окрім КСМ, посіви кукурудзи були інвазовані і попелицею. У досліді порівнювали ефект від застосування Корагену® (у нормі 125 мг) та іншого препарату. Як показали результати польових досліджень, ефективність Корагену® проти КСМ була на високому рівні, проте йому не вдалося знищити попелицю, оскільки проти неї він не є ефективним. Піретроїд, звісно, «зачистив» усе — і попелицю, і КСМ. Але через два тижні після обробки кукурудзи інсектицидами спеціалісти «Дюпон» виявили доволі цікавий факт: у посівах, де було внесено Кораген®, попелиці не було взагалі, позаяк її успішно контролювала корисна ентомофауна. Це той «щасливий» варіант, коли корисні комахи працюють, так би мовити, вам на руку, до того ж на цю сприятливу ситуацію варто дивитися через призму не одного, а багатьох років поспіль. Адже, систематично застосовуючи Кораген® на своїх полях, ви, відповідно, захищаєте агробіоценоз і надалі можете взагалі не мати проблем із попелицями. На ділянці, де використовували конкурентний продукт, рівень попелиці через певний час знову зріс у рази, позаяк разом із фітофагами було знищено й представників корисної ентомофауни, а надалі препарат проявляв репелентну дію, яка перешкоджала заселенню останніх у кукурудзяний ценоз.

Також Кораген® зареєстровано для застосування на соняшнику та сої, і це дає додаткові переваги. Адже при його внесенні на посіви соняшнику ви збережете бджіл, які є запилювачами, і таким чином підвищите врожай на 15–20%.

Більшість європейських фермерів та велика кількість вітчизняних аграріїв уже на власному досвіді переконалися у високій ефективності та економічній перевазі застосування інсектициду Кораген®. Використовуючи його систематично (щороку), ви не лише матимете високі прибутки, але й сприятимете збереженню корисної ентомофауни та гармонії в природному середовищі.  

 

Г. Жолобецький, g.zholobetskiy@univest-media.com

 

 

Інтерв'ю
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее

1
0