Спецможливості
Технології

Комплексне застосування пестицидів на картоплі

05.06.2008
1814
Комплексне застосування пестицидів на картоплі фото, ілюстрація
Комплексне застосування пестицидів на картоплі

Комплексне застосування пестицидів на картоплі

При вирощуванні картоплі у всіх районах картоплярства України велику проблему створюють колорадський жук та фітофтороз. Для захисту культури від цих шкідників використовують різні заходи. Незважаючи на те, що уже є районовані стійкі або відносно стійкі сорти картоплі, все ж таки у комплексі заходів захисту від колорадського жука та фітофторозу провідне місце належить хімічному методу. Оптимізація його застосування спрямована на збереження урожаю за найменших затрат на захисні заходи і зниження негативного впливу на довкілля. Перспективним напрямом вирішення проблеми захисту картоплі від колорадського жука і фітофторозу є застосування сумішей інсектицидів з фунгіцидами. Можливість комплексного застосування препаратів обумовлюється фізичною і хімічною сумісністю компонентів, збігом строків ефективного застосування пестицидів, відсутністю негативного впливу на рослини.

Останнім часом асортимент пестицидів для боротьби з колорадським жуком і фітофторозом поповнився новими препаратами з іншим механізмом дії, що дає змогу проводити боротьбу з популяціями колорадського жука, які набули стійкості до піретроїдних сполук.
Це зумовило необхідність вивчення ефективності поєднання застосування нових інсектицидів з фунгіцидами в 2000–2001 рр.
Попередньо в дослідах була вивчена токсичність Регенту, Моспілану, Конфідору та їх сумішей з Ридомілом і Акробатом проти личинок колорадського жука. Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, показники концентрацій робочих розчинів інсектицидів та їх сумішей з фунгіцидами, викликають 50 і 95% загибелі шкідника одного порядку, що свідчить про можливість сумісного застосування цих пестицидів.
Польові досліди проводили на посадках картоплі Сумської с.-г. дослідної станції. Погодні умови за період вегетації характеризувались високою температурою повітря та незначною кількістю опадів. Такі умови сприяли розмноженню колорадського жука і були несприятливими для розвитку фітофторозу, розвиток якого не перевищував 8,7%. Обприскування рослин проводили за масової появи личинок другого віку шкідника і за перших ознак прояву хвороби.
Результати досліджень, що наведені в таблиці 2, свідчать про те, що сумісне застосування препаратів майже не впливає на фунгіцидну активність компонентів. Однак слід відмітити незначне (на 7–18% на 21 добу після обприскування) зниження біологічної ефективності Ридомілу з Конфідором та Акробата з Регентом. Щодо впливу на інсектицидну активність фунгіцидів, то спостерігається навіть деяке підвищення токсичності Конфідору і Моспілану в суміші з Ридомілом і Акробатом (табл.3). Акробат, крім того, сприяє довготривалості захисної дії інсектицидів проти колорадського жука. Обприскування посадок картоплі інсектофунгіцидними сумішами позитивно впливає на врожай бульб.
Таким чином, показники біологічної і господарської ефективності свідчать про доцільність сумісного застосування сучасних інсектицидів з фунгіцидами в єдиному технологічному процесі за умови збігу строків захисту картоплі від колорадського жука і фітофторозу. Це дає змогу скоротити кількість обробок, тим самим знизивши витрати на їх проведення, зменшити перезатверділість орного горизонту, руйнування фізичної структури грунту (машинну деградацію грунту).

М.Секун,
О.Скрипник,
Інститут захисту рослин УААН

Інтерв'ю
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее
В Україні традиційно нарікають на відірваність освіти від практики, яка виникла ще в радянські часи, коли на виробництві молодим спеціалістам прямим текстом казали: «Забудьте все, чому вас навчали в вузі». Однак деякі аграрні вузи вирішили... Подробнее

1
0