Спецможливості

Зберігання та переробка

09.11.20151186
Сьо­годні ак­ту­аль­ним є пи­тан­ня поліпшен­ня посівних яко­с­тей та вро­жай­них вла­с­ти­во­с­тей насіння. Важ­ли­вою про­бле­мою у су­час­них тех­но­логіях ви­роб­ництва сільгосппро­дукції є пе­ред
гречиха крупа
09.11.20151520
Для підвищення експлуатаційних показників зерноочисних машин із пласкими решетами, які є найбільш поширеними, пропонується використання решіт з різноманітними геометричними параметрами. Як змінюються
04.06.2015699
Питання збереження якості зерна залишається основним для підприємств зернопереробної галузі, проте не менш важливими є питання підвищення рентабельності, зниження експлуатаційних витрат, зменшення

Пшениця
09.04.20155278
Сьогодні, в умовах ринкової економіки, переробка і зберігання — одна із найважливіших ланок у системі формування зерна як товару, підготовки його до продажу та очікування часу найвигіднішої реалізації

Сторінки

 

Зберігання і переробка - це розділ propozitsia.com, що розглядає питання переробки сільгосппродукції.  Технологія переробки зерна має чимало нюансів, вона постійно удосконалюється, дає можливість використовувати не лише багаторічний досвід сільгоспвиробників, але й найновіші досягнення агротехнічної науки.  Наші експерти у постійному режимі відстежують і коментують нові пропозиції щодо зберігання та переробки зерна. Про  найцікавіші з них з  точки зору технології переробки зерна, технічного вдосконалення, інноваційних пропозицій, експериментів ви зможете дізнатися у матеріалах цього розділу. 

1
0