Спецможливості
Статті

Характеристика нових сортiв кормових культур

05.06.2008
1401
Характеристика нових сортiв кормових культур фото, ілюстрація

Характеристика нових сортiв кормових культур

На численні прохання наших читачів публікуємо описання сортів та гібридів кормових культур, занесених до Реєстру сортів рослин України впродовж 2001 року. Конюшина лучна Мрiя Сорт створений Миронiвським iнститутом пшеницi iм. В.М. Ремесла УААН, Iнститутом кормiв УААН методом полiкросу доборiв гiбридних популяцiй (Гдовська м. х Глорiя мiсцева полiпшена) х (Сворицька 416 х Глорiя м.п.) х (Домбрадi х Миронiвська 65) i сорти Партизан м., Миронiвська 47. Рослина характеризується напiвпрямостоячою i прямостоячою формою куща заввишки 59—68 см. Стебла нiжнi, не опушенi, зеленого кольору, на рослинi — 5—7 стебел. Листки великi, не опушенi, яйцеподiбної форми, темно-зеленого кольору. Прилисники середнього ярусу подовжено-загостреної форми, не опушенi. Квiтки блiдо-рожевi, завдовжки 8—10 мм. Суцвiття — кулеподiбна голiвка або подовжена, щiльна, завдовжки 1,5—2,8 см, квiтки блiдо-рожевi й рожевi. Плiд — однонасiнний бiб бурого кольору. Насiння дрiбне, жовто-фiолетового кольору. Маса 1000 насiнин — 1,7—2,0 г. Коренева система стрижнево-мичкувата з добре розвинутим головним коренем. На вiдмiну вiд зареєстрованих сортiв, рослини характеризуються середнiм числом мiжвузля 6—7 iз коливанням до 11, що на 0,5—0,8 мiжвузля бiльше. Сорт ранньостиглий. За збирання на початку цвiтiння дає два укоси. Характеризується вищою, порiвняно з iншими сортами, польовою стiйкiстю до ураження несправжньою борошнистою росою та бурою плямистiстю. За стiйкiстю до антракнозу, а також до шкiдникiв листя, голiвок i насiння сорт не поступається стандарту. Характеризується високою зимостiйкiстю, має високу кормову якiсть. Вмiст протеїну — 18,5%, клiтковини — 22,4%. Середня врожайнiсть сухої речовини в сортовипробуваннi становила 81,8, максимальна — 100,0 ц/г. Максимальна врожайнiсть насiння становила 8,2 ц/га. Оптимальна норма висiву — 7,5 млн схожих насiнин на 1 га, або 15—16 кг/га. Сорт рекомендовано для зони Лiсостепу. Анiтра Виведений Iнститутом кормiв УААН методом iндивiдуально-сiмейного добору з гiбридної популяцiї сортiв Уладiвська 34 х Носiвська 5 з наступним полiпшувальним добором. Рiзновиднiсть подiльська. Тип використання — сiнокiсний. Рослина вiдзначається розлогою формою куща. Стебло 50—70 см заввишки, опушення слабке, розвинених мiжвузлiв — 5—8 з антоцiановим забарвленням. Листки нiжнi, м’якi, елiптичної форми, зi слабким опушенням, свiтло-зеленi з малопомiтною плямою, без воскового нальоту. Квiтки свiтло-пурпуровi, зiбранi в суцвiття, голiвка яйцеподiбної форми, щiльна. Плiд — бiб, однонасiнний, коричневий. Насiння — 1—2 мм, елiптичної форми, жовтого та жовто-фiолетового кольору. Маса 1000 насiнин — 2,0 г. Вiдростання навеснi та пiсля укосiв швидке, вегетацiйний перiод — 109 днiв. Зимостiйкiсть висока, стiйкiсть до вилягання середня, до осипання й посухи — висока. Вмiст бiлка становить 23,5%. За роки випробування врожайнiсть становила: насiння — 2,4 ц/га, сухої речовини — 88,7 ц/га. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Миронiвська 5 Миронiвський iнститут пшеницi iм. В.М. Ремесла УААН. Диплоїд. Кущ напiвпрямостоячої форми. Стебло зелене, нiжне, не опушене, заввишки 62—75 см, 6—7 мiжвузлiв. Листки великi, темно-зеленi, не опушенi, яйцеподiбної форми. Суцвiття — щiльне, подовжена голiвка, блiдо-рожевого або рожевого кольору. Плід — однонасiнний бiб бурого вiдтiнку. Насiння — жовто-фiолетове, серцеподiбної форми. Маса 1000 насiнин — 1,2 г. Зимостiйкiсть — 4,0 бала. Характеризується стiйкiстю до вилягання, осипання, посухи. Ураженiсть хворобами незначна. Вмiст бiлка — 19,5%. Середня врожайнiсть сухої речовини — 96,1 ц/га, насiння — 2,0 ц/га. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп та Полiсся. Ренова Дойче Заатфеределюнг Лiппштадт. Диплоїд. Початок цвiтiння раннiй. Стебло коротке, товщина — від тонкої до середньої. Кiлькiсть мiжвузлiв через 1—2 тижнi — середня, дати цвiтiння — вiд ранньої до середньої, опушення слабке. Довжина листка (через 1—2 тижнi пiсля середньої дати цвiтiння.) — середня, ширина — вiд вузької до середньої. Частота рослин з бiлими вiдмiтинами — вiд середньої до високої. Насiння барвисте. Маса 1000 насiнин — 1,7 г. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Зимостiйкий. Уражуванiсть хворобами — незначна. Урожайнiсть сухої речовини — 116,4, насiння — 2,2 ц/га. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп та Полiсся. Кварта Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ. Тетраплоїд. Початок цвiтiння дуже раннiй. Висота найвищого стебла разом iз голiвкою — середня, товщина середня — до товстого. Середня кiлькiсть мiжвузлiв. Середня щiльнiсть опушення стебла. Довжина листка — вiд середнього до довгого, ширина — вiд середнього до широкого. Кiлькiсть рослин з бiлими вiдмiтинами на листках — середня. Шкiрка насiння — багатобарвна. Маса 1000 насiнин — 1,9 г. Зимостiйкiсть висока. Стiйкiсть до вилягання — 4,0, осипання — 4,7; посухи — 4,5 бала. Уражуванiсть хворобами незначна. Вмiст бiлка — 19,9%. Урожайнiсть сухої речовини — 136,8, насiння — 1,5 ц/га. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп та Полiсся. Конюшина повзуча Даная Iнститут кормiв УААН. Голландська рiзновиднiсть. Пасовищний тип використання. Кущ трохи пiднятої форми. Стебло нiжне, не опушене, свiтло-зелене, заввишки 40—50 см. Кущистiсть значна. Листки темно-зеленi, не опушенi, без воскового нальоту, м’якi, нiжнi. Суцвiття — голiвка, середньорихла, 1,8—2,3 см завдовжки. Насiння дрiбне, сплюснуте, коричневе. Маса 1000 насiнин — 0,7—0,9 г. Прилистники загостренi, не опушенi, свiтлi з антоцiановими жилками. Має високу зимостiйкiсть. Стiйкий до вилягання, посухи, осипання. Середня врожайнiсть сухої речовини — 65,7, насiння — 2,1 ц/га. Якiсть: сирий протеїн — 25,0, клiтковина — 25,1%. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп та Полiсся. Мiло ДЛФ-Трiфолiум А/С. Голландська рiзновиднiсть. Сiнокiсно-пасовищного типу. Трохи пiднятої форми. Стебло зеленого кольору, заввишки 50—55 см. Iз середньою кiлькiстю мiжвузлiв. Листки середньої довжини й ширини. Кiлькiсть рослин з бiлими вiдмiтинами — середня. Початок цвiтiння — середнiй. Насiння дрiбне, свiтло-коричневе. Маса 1000 насiнин — 0,8 г. Зимостiйкий. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Середня врожайнiсть сухої речовини — 75,8 ц/га, насiння — на 14,6% бiльше вiд стандарту. Сорт рекомендовано вирощувати в зонi Полiсся. Конюшина гiбридна Левада Iнститут кормiв УААН. Кущ розлогий, напiвпрямостоячий. Стебло м’яке, не опушене, мiжвузля антоцiанового забарвлення. Листки зеленi, не опушенi, зi слабким восковим нальотом, середньої довжини й ширини. Суцвiття — голiвка середньої щiльностi, рожевого кольору, 1,0—1,5 см завдовжки, початок цвiтiння — раннiй. Насiння вiд свiтло- до темно-зеленого кольору. Маса 1000 насiнин — 1,4 г. Зимостiйкiсть i посухостiйкiсть висока. Ураженiсть хворобами незначна. Середня врожайнiсть сухої речовини — 126,9, насiння — 1,5 ц/га. Вмiст бiлка — 22,4%. Напрям використання — сiнокiсно-пасовищний. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Конюшина вiдкритозiва Дiана Iнститут кормiв УААН. Метод виведення: багаторазовий масовий добiр з мiсцевої дикорослої форми Краснодарського краю (К-40362). Створено сорт конюшини однорiчної озимого типу з пiдвищеною кормовою та насiннєвою продуктивнiстю. Кущ напiвпрямостоячий. Стебло заввишки 120 см, м’яке, опушення незначне. Облистянiсть — 40—55%. Листки: довжина — 20—40 мм, ширина 8—14 мм, зеленi, опушення незначне, восковий налiт вiдсутнiй. Суцвiття — голiвка 20—40 мм завдовжки, 12—17 мм завширшки, щiльна, колiр бiлий з рожевим вiдтiнком. Боби завбiльшки 2—З мм, коричневi, однонасiннi. Насiння завбiльшки 1,5—2 мм, свiтло-коричневого кольору, 20% — твердого. Вегетацiйний перiод — 124 днi. Середня врожайнiсть сухої речовини — 116,0 ц/га, насiння — 6,3 ц/га. Вмiст бiлка — 20,0%. Сорт сiнокiсного типу. Рекомендовано вирощувати в зонах Лiсостепу, Полiсся. Грястиця збiрна Лiдакта Оригiнатор — Дойче Заатфеределунг Лiппштадт. Тетраплоїд. Кущ прямостоячий до напiвсланкого. Листки вiд зеленого до темно-зеленого кольору. Має велику або дуже велику схильнiсть до утворення суцвiття в рiк посiву. На другий рiк поява суцвiття середня. Форма куща у перiод появи суцвiття — вiд прямостоячої до промiжної. Прапорцевий листок короткий — до середнього, ширина — середня. Стебло коротке — до середнього. Суцвiття коротке — до середнього. Сорт зимостiйкий, стiйкий до вилягання, посухи, осипання. Незначно уражується iржею та борошнистою росою. Урожайнiсть сухої речовини — 81,0, насiння — 3,1 ц/га. Вмiст бiлка — 15,5 i клiтковини — 29,9%. Сорт середньопiзнiй, пасовищного типу. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. ФРКЛ-1 Оригiнатор — Фельдзаатен Фройденбергер. Тетраплоїд. Кущ прямостоячий. Листки вiд зеленого до темно-зеленого кольору. Прапорцевий листок середньої величини, ширина листка широка. Стебло середнє — до великого. Суцвiття середньої довжини. Має незначну схильнiсть до утворення суцвiття в рiк висiву. Сорт має високу зимостiйкiсть, стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Частково уражується iржею, борошнистою росою. Вмiст бiлка — 11,1, клiтковини — 30,0%. Урожайнiсть сухої речовини — 57,1 ц/га, насiння — 3,1 ц/га. Сорт середньораннiй, сiнокiсно-пасовищного типу. Рекомендована зона вирощування — Лiсостеп. Костриця лучна Лiфелiкс Оригiнатор — Дойче Заатфеределунг Лiппштадт. Диплоїд. Кущ напiвпрямостоячий — до прямостоячого. Листки зеленi — до темно-зеленого кольору. Час викидання суцвiть — середнiй. Прапорцевий листок короткий — до середнього, вузький — до середнього. Hайдовше стебло середньої величини. Суцвiття коротке — до середнього. Характеризується стiйкiстю до вилягання, посухи, ураження хворобами, зимостiйкий. Має високу кущистiсть. Вмiст бiлка — 12—18, клiтковини — 29,9%. Урожайнiсть сухої речовини — 94,6, насiння — 3,7 ц/га. Ранньостиглий, сiнокiсно-пасовищного типу. Рекомендованi зони вирощування — Полiсся та Лiсостеп. Фiола Оригiнатор — Фельдзаатен Фройденбергер. Диплоїд. Кущ прямостоячий, листки зеленi, у перiод появи суцвiття — темно-зеленого кольору. Верхнiй листок середньої довжини й ширини. Суцвiття з’являється рано. Довжина суцвiття середня. У рiк посiву утворюється мало суцвiть, а пiсля покосу — дуже мало або вони зовсiм вiдсутнi. Облистянiсть становить 43,5%. Маса 1000 насiнин — 2,3 г. Зимостiйкий. Стiйкий до осипання, посухи, вилягання, ураження iржею та борошнистою росою. Середня урожайнiсть сухої речовини — 84,4, насiння — 3,3 ц/га. Вмiст бiлка — 15,5, клiтковини — 29,8%. Сорт середньостиглий, сiнокiсно-пасовищного типу. Рекомендована зона вирощування — Лiсостеп. Люцерна Плато Заявник — Фельдзаатен Фройденбергер. Висота рослини середня на початку розвитку i середня до високої — в пiсляукiсному розвитку. Бiоформа на початку розвитку напiвпряма до середньої, а в пiсляукiсному — середня. Колiр зелений до темно-зеленого. Стебло iз суцвiттям — середньої довжини i товщини. Довжина листкiв — середня до великої, ширина — середня до великої. Колiр суцвiття: свiтло-блакитно-фiолетовий — рiдко (1%); темно-блакитно-фiолетовий — рiдко (1%); червоно-фiолетовий — переважаючий (95%); строкатого суцвiття дуже мало. Цвiтiння — раннє до середнього. Облистянiсть — 41—45%, маса 1000 насiнин — 2,3 г, зимостiйкiсть — 4,3 бала. Стiйкiсть до вилягання, осипання, посухи. Урожайнiсть сухої речовини: середня — 145, максимальна — 185 ц/га; насiння: середня — 2,2, максимальна — 7,1 ц/га. Вмiст бiлка — 20,2%. Сорт середньопiзнiй. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп та Полiсся. Ольга Заявник — Iнститут землеробства УААН. Захiдноєвропейський тип. Висота рослин середня на початку розвитку i висока — в пiсляукiсному. Кущ — 35—42%. Маса 1000 насiнин — 2,0 г. Зимостiйкий, прямостоячої форми, зелений до темно-зеленого кольору. Стебло iз суцвiттям середньої довжини i ширини. Суцвiття синього кольору. Цвiтiння — середнє. Облистянiсть 45%. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами. Середньостиглий. Урожайнiсть сухої речовини — 112, насiння — 2,5—4,0 ц/га. Вмiст бiлка — 18,6%. Сорт має високу конкурентоспроможнiсть за умови вирощування в травосумiшах зi злаковими травами, що дає змогу використовувати їх упродовж трьох рокiв. Рекомендується для використання в сумiшi зi злаковими травами в зонi Полiсся. Планет Дойче Заатфеределунг Лiппштадт. Кущ прямостоячий, має сильну кущистiсть. Стебло заввишки 140 см, гiллясте. Листки свiтло-зеленi, середньої величини. Суцвiття фiолетового кольору (95%) i рiзне (5%). Насiння свiтло-жовте. Сорт швидко розвивається навеснi. Має високу зимостiйкiсть, високу стiйкiсть до фузарiозного i вертицильозного в’янення, швидко вiдростає пiсля скошування. Характеризується високою врожайнiстю зеленої маси i протеїну в усiх укосах. Рекомендовано вирощувати в зонi Лiсостепу. Свiточ Селекцiйно-генетичний iнститут УААН. Метод виведення: iндивiдуально-сiмейний добiр з колекцiйного зразка К-32863 (з Китаю). Кущ прямостоячої форми. Стебло — 90—105 см заввишки, свiтло-зелене, 28 мiжвузлiв, амплiтуда коливань — 23—34. Кущистiсть — 36—46 стебел. Листки середнi, опушення дуже слабке, восковий налiт дуже слабкий, листки м’якi, свiтло-зеленi. Прилистники свiтло-зеленi з дуже слабким опушенням. Суцвiття: китиця 3—5 см завдовжки, середньої щiльностi, свiтло-фiолетового кольору. Боби закрученi у 2,5—4,0 витки, коричневi. Насiння середньої величини, 16—20% з нього — тверде. Середня врожайнiсть зеленої маси — 320,2, насiння — 2,3 ц/га. Сорт зимо- та посухостiйкий, незначно уражується бурою плямистiстю. Рекомендована зона вирощування — Степ. Вiра Полтавська державна сiльськогосподарська дослiдна станцiя. Метод виведення: багаторазовий масовий добiр високопродуктивних добре обнасiнених високофертильних по пилку рослин з угорського сорту Еректа та формування штучної популяцiї. Кущ прямостоячої форми. Стебло заввишки 80—110 см, без опушення, зелене, 16 мiжвузлiв (амплiтуда коливань — 16—21). Кущистiсть значна, у розрiдженому посiвi — 25—30 стебел. Облистянiсть — 44—50%, рiвномiрна. Листки зеленi зi слабким опушенням, без воскового нальоту, м’якi. Прилистники клиноподiбної форми, без опушення, зеленi. Суцвiття — китиця завдовжки вiд 3 до 7 см, середньої щiльностi, синьо-фiолетова зi свiтлим вiдтiнком. Боби звитi у 2—3 витки, темно-бурi. Насiння свiтло-жовте, 5—20% — твердого, маса 1000 насiнин — 2,0 г. Середня врожайнiсть зеленої маси — 369,1, насiння — 2,4 ц/га. Вегетацiйний перiод — 140 днiв. Сорт посухостiйкий. Частково уражується бурою плямистiстю та борошнистою росою. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Костриця очеретяна Людмила Iнститут кормiв УААН. Метод виведення: iндивiдуально-груповий добiр iз гiбридної популяцiї (К-37168 х К-41541). Кущ рихлий (дiрчастий, прямостоячий. Стебла тонкi, округлi, середньої грубостi, без опушення, вузли темно-зеленi, iнодi антоцiановi. Кущистiсть середня. Облистянiсть — 54%. Листки завбiльшки 15—40 см, широколiнiйнi, без опушення, сiро-зеленi зверху i темно-зеленi знизу, вiдхиленi вiд стебла i вiддаленi один вiд одного, з нижнього боку ледь помiтний восковий налiт, м’якi. Язичок короткий, рихлий, тупий. Суцвiття — розлога одногрива волоть завдовжки 15—25 см, середнього ступеня рихлостi, сiро-жовтого кольору, остистiсть вiдсутня або незначна. Колоски блiдо-зеленi, лiнiйнi, 4—8 квiточок, ланцетоподiбної форми, кiль тонкий, незначний. Насiння — видовжена зернiвка, 6—12 мм, сiро-жовтого кольору. Коренева система мичкувата, добре розвинена. Сорт вирiзняється зеленим забарвленням листя i стебла, волоть видовжена, рихла, листя вiдхилене вiд стебла, широколiнiйне. Сорт скоростиглий, сiнокiсного типу, стiйкий до ураження хворобами та до несприятливих метеорологiчних умов. Середня врожайнiсть сухої речовини — 61,7, максимальна — 98,6 ц/га. Вмiст бiлка — 10,7, клiтковини — 28,8%. ФРРСЦ-1 Заявник — Фельдзаатен Фройденбергер. Гексаплоїдний сорт. Кущ прямостоячий — до напiвстоячого. Листки темно-зеленi. Верхнiй листок стебла: довжина середня, ширина — середня до великої. Довжина найбiльшого стебла велика. Довжина верхнього мiжвузля середня. Довжина суцвiття — вiд середньої до великої. Суцвiття з’являється рано. Висота рослини за появи суцвiття — середня, схильна до високої. У рiк посiву суцвiття викидає дуже малу кiлькiсть рослин. Облистянiсть сорту становить 47,6%. Маса 1000 насiнин — 1,8 г. Зимостiйкiсть висока. Стiйкiсть до осипання — 3,7, вилягання — 4,8, посухи — 4,7 бала. Ураженiсть хворобами за роки випробувань незначна. Урожайнiсть сухої речовини — 89,6, насiння — 2,0—4,0 ц/га. Сорт середньостиглий. Рекомендованi зони вирощування — Полiсся, Лiсостеп. Костриця червона Янка Iнститут кормiв УААН. Кущ прямостоячий, рихлий. Стебло пряме, нiжне, без опушення, вузли зi слабоантоцiановим забарвленням. Облистянiсть — 55%. Листки лiнiйнi, вузькi, щетиноподiбнi, без опушення й воскового нальоту, зеленi. Язичок короткий, загострений, вузький. Волоть стиснута, розлога, 10—15 см, середньої величини, зелена, остистiсть до 0,5 мм. Колоски бурувато-фiолетовi, по 4—7 квiточок, кiль — 0,5 мм. Насiння — 4—5 мм, коричневе. Сорт скоростиглий, луко-пасовищного типу, стiйкий до вилягання та посухи. Має середню стiйкiсть до осипання. Середня врожайнiсть сухої речовини — 20,1, насiння — 2,2 ц/га. Вмiст бiлка — 7,7, клiтковини — 34,4%. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Агата Iнститут кормiв УААН. Кущ прямостоячий. Стебло пряме, нiжне, не опушене. Кущистiсть середня. Облистянiсть — 62%. Листки лiнiйнi, вузькi, щетиноподiбнi, без опушення та воскового нальоту, нiжнi, темно-зеленi. Язичок короткий, вузький, рихлий. Волоть стиснута, 15 см, зелена з антоцiаном. Колоски зеленого кольору з фiолетовим вiдтiнком. Насiння — 4—5 мм, довгасте, коричневе; дозрiле — червоне. Сорт середньораннiй, ранньовiдростаючий навеснi та пiсля скошування, придатний для пасовищного використання. Стiйкий до несприятливих метеорологiчних умов. Середня врожайнiсть сухої речовини — 20,0, насiння — 2,5 ц/га. Вмiст клiтковини — 33,5%. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся.

На численні прохання наших читачів публікуємо описання сортів та гібридів кормових культур, занесених до Реєстру сортів рослин України впродовж 2001 року. Стоколос безостий Таврiйський Iнститут зрошуваного землеробства УААН. Кущ прямостоячий. Стебло пряме, тонке, середньої грубостi, опушення незначне, жовто-зеленого кольору. Зимостiйкiсть — 41,9%. Листки довгi, опушення i восковий налiт незначнi, темно-зеленого кольору. Суцвiття — стиснута одногрива волоть, порiвняно пухка, бура, без остюкiв, завдовжки 23,4 см. Колоски лiнiйнi, бурi, 7—9 квiточок, кiль нечiтко виражений. Насiння 8,0 мм завдовжки i 1,8 мм завширшки, темно-сiре, довгасте. Маса 1000 насiнин — 3,5 г. Hалежить до ранньостиглої групи. Висока зимостiйкiсть. Стiйкий до вилягання та осипання. Середня врожайнiсть сухої речовини — 52,7, насiння — 3,5 ц/га. Вмiст бiлка — 11,8, клiтковини — 30,1%. Напрям використання — сiнокiсно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування — Степ. Марс Iнститут кормiв УААН. Метод виведення: iндивiдуально-груповий добiр iз гiбридної популяцiї (К-391412 х К-35621). Кущ рихлий, напiврозлогої форми. Стебла нiжнi, зеленi, без опушення, 70—140 см заввишки, 4—10 мiжвузлiв. Кущистiсть значна — до 30 стебел. Облистянiсть — 52%. Листки темно-зеленi, легко опушенi, без воскового нальоту, м’якi, спрямованi догори, кiнцi звисають. Язичок короткий (1—2 мм), розсiчений, тупий, рихлий. Суцвiття довгасте, стисла спрямована косо вгору волоть, завдовжки 12—18 мм, темно-зеленого кольору, безоста. Колоски свiтло-зеленi, 4—10 квiток, кiль — 3—4 мм. Насiння сiре широколанцетної форми. Маса 1000 насiнин — 3,4 г. Сорт сiнокiсно-пасовищного типу, скоростиглий, стiйкий до вилягання та ураження хворобами, бiльш стiйкий до витоптування й випасання. Середня врожайнiсть сухої речовини — 41,7, максимальна — 59,8 ц/га. Сорт вирiзняється з-поміж інших, занесених до Реєстру, темно-зеленим забарвленням листя й стебла, листя вiдхилене вiд стебла, широколiнiйне, не опушене, зверху шерехате. Сорт рекомендовано вирощувати в зонi Лiсостепу. Тимофіївка лучна Вишгородська Київська дослiдна станцiя Iнституту землеробства УААН. Метод виведення: масовий добiр на сортi Литвинiвська 79. Кущ прямостоячої форми, середньої щiльностi. Стебла круглi, прямi, заввишки 89—111 см, тонкi, не опушенi, фiолетово-коричневi. Кущистiсть значна. Листки темно-зеленi, без опушення, без воскового нальоту. Суцвiття — щiльний колос, свiтло-зеленого кольору, середньої довжини, колосковi луски з остюками. Насiння дрiбне, свiтло-сiрого срiблястого кольору. Маса 1000 насiнин — 0,5 г. Сорт стiйкий до несприятливих метеорологiчних умов. Незначно уражується хворобами. Середньостиглий. Середня врожайнiсть сухої речовини — 84,4, насiння — 4,3 ц/га. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Лiшка Дойче Заатфеределунг Лiппштадт-Бремен ГмбХ. Метод створення: селекцiя клонiв, схрещування пар Ландсбердер х Оденвельдер. Рослина напiвпрямостоячої — до середньої — форми. Довжина найдовшого стебла — вiд довгого до дуже довгого. Листок не опушений, вiд зеленого до темно-зеленого, середньої ширини й довжини. Суцвiття: довжина коротка — до середньої, без остюкiв. Насiння — 1,5—2,0 мм, овальне, жовте. Маса 1000 насiнин — 0,5 г. Сорт зимостiйкий. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами. Середньораннiй. Вмiст клiтковини — 29,9%. Середня врожайнiсть сухої речовини — 78,4, насiння — 4,8 ц/га. Сорт сiнокiсного типу. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Бiльбо Заявник — ДЛФ Трiфолiум. Листок зелений, середньої довжини й ширини. Рослина напiвпрямостоячої форми. Прапорцевий листок середньої довжини й ширини. Довжина найдовшого стебла та верхнього мiжвузля — середня. Суцвiття середньої довжини, поява (другого року) середня. Маса 1000 насiнин — 0,5 г. Зимостiйкiсть — 4,4 бала. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне. Вмiст клiтковини — 29,4%. Урожайнiсть сухої речовини — 74,7, насiння — 3,1 ц/га. Сорт сiнокiсного типу. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Пажитниця багаторiчна Геркулес Фельдзаатен Фройденбергер. Диплоїд. Колiр листкiв у рiк висiву — зелений, ширина листка — середня. Тенденцiя до утворення суцвiття в рiк висiву вiдсутня або дуже слабка. Поява суцвiття на другий рiк пiзня. Габiтус за появи суцвiття — промiжний, висота рослин — висока. Прапорцевий листок за появи суцвiття — довгий, ширина — середня. Довжина найдовшого стебла — вiд середньої до довгої. Довжина верхнього мiжвузля — середня. Маса 1000 насiнин — 2,3 г. Зимостiйкiсть — висока. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Урожайнiсть сухої речовини — 63,7, насiння — 3,6 ц/га. Вмiст клiтковини становить 29,8%. Пасовищно-сiнокiсний напрям використання. Рекомендована зона вирощування — Полiсся. Лiвре Дойче Заатфеределунг Лiппштадт. Диплоїд, пiзньостиглий, пасовищного типу. Кущ середнiй до напiвлежачого. Стебло тонке, середньої висоти — 58—68 см, нiжне. Кущистiсть значна. Листки довгi, лiнiйнi, не опушенi, вiд зеленого до темно-зеленого кольору. Суцвiття — дворядний колос, середньої довжини, вiд рихлого до щiльного, свiтло-сiре. Насiння коричнево-сiре, 5—7 мм завбiльшки, довгасте. Сорт зимостiйкий, має властивiсть швидко вiдростати пiсля скошування, стiйкий до фузарiозу. Середня врожайнiсть сухої речовини — 76,4, насiння — 3,0 ц/га. Вмiст сирого протеїну — 11—13, клiтковини — 39,9%. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Пажитниця багатоквiткова Обрiй Iнститут кормiв УААН. Метод створення: iндивiдуально-груповий добiр з гiбридної популяцiї (К-44400хК-44395). Кущ напiврозлогий, рихлий. Стебла округлi, заввишки 75 см, нiжнi, без опушення, свiтло-зеленi, 5—8 мiжвузлiв. Кущистiсть значна, до 30 стебел на одному кущi. Облистянiсть — 51—53%. Листки вузькi, без опушення, знизу блискучi, нiжнi, темно-зеленi. Вiдхиленi вiд стебла, воскового нальоту немає. Язичок загострений, короткий, рихлий. Суцвiття — складний колос, завдовжки 10—15 см, рихлiсть середня, без остюкiв. Колоски свiтло-сiрi, 11—18 квiточок, кiль — 0,5 мм. Hасiння 5—6 мм, солом’яно-бурувате. Маса 1000 насiнин — 3,2 г. Вирiзняється з-помiж iнших рослин темно-зеленим забарвленням листя й стебла, листя вiдхилене вiд стебла, форма колоса ланцетоподiбна. Сорт пасовищного типу, середньостиглий, стiйкий до несприятливих метеорологiчних умов. Середня врожайнiсть сухої речовини — 48,8, максимальна — 78,2 ц/га. Вмiст сирого протеїну — 13,5, клiтковини — 27,3%. Сорт рекомендовано вирощувати в зонi Лiсостепу. Київський Iнститут землеробства УААН. Метод виведення: мiжродова гiбридизацiя райграсу багатоукiсного сорту Передгiрний (4х) х костриця очеретяна (4х). Сорт зимостiйкий, стiйкий до грибкових уражень i зберiгає високу кормову продуктивнiсть упродовж трьох рокiв. Кущ середньої щiльностi, трохи розлогий. Стебло пряме, 100—120 см заввишки, без опушення, свiтло-коричневе, 3—4 мiжвузля. Кущистiсть значна. Облистянiсть 45—48%. Листя 22—25 см завдовжки, 0,7—0,9 см завширшки, опушення вiдсутнє, темно-зеленого кольору. Язичок тупий, рихлий, трохи опушений. Суцвiття — лiнiйний щiльний колос, 25—28 см завдовжки, зелений. Колоски видовженi, щiльнi, зеленi, 10—12 квiточок, кiль мало виявлений. Насiння — 7—8 мм завдовжки, свiтло-буре. Середня врожайнiсть сухої речовини — 75,0, насiння — 4,0 ц/га. Рекомендовано вирощувати в зонах Лiсостепу, Полiсся. Пажитниця однорiчна Ореол Iнститут кормiв УААН. Метод виведення: iндивiдуально-груповий добiр iз гiбридної популяцiї (К-43217хК-42440). Кущ рихлий, прямостоячий. Стебло зелене, не опушене, нiжне, 5—10 мiжвузлiв, 95—100 см заввишки. Облистянiсть — 50—54%. Листки довгi, завширшки 2,5—3,0 мм, зеленi, без опушення й воскового нальоту. Суцвiття — складний колос, завдовжки 20—25 см, свiтло-зеленого кольору, остистiсть до 0,7 см, спiввiдношення довжини й ширини колоса 1:25. Колоски сiро-зеленi, 8—17 квiток. Форма колоскових i квiткових лусок ланцетна, кiль — 2—З мм. Насiння — 5—7 мм, свiтло-сiре. Маса 1000 насiнин — 3,5 г. Стiйкий до посухи, вилягання. Середня урожайнiсть сухої речовини — 63,1, насiння — 7,1 ц/га. Рекомендовано вирощувати в зонах Лiсостепу та Полiсся. Кормові боби Орiон Iнститут кормiв УААН, Iвано-Франкiвська державна сiльськогосподарська дослiдна станцiя. Метод виведення — iндивiдуальний добiр iз мутантної популяцiї Прикарпатськi 4. Сходи зеленi, без опушення. Листки складнi парноперистi, елiптичної форми, сизо-зеленого кольору. Облистянiсть — 50—60%. Прилистники великi з фiолетовою плямистiстю. Форма рослини — кущова. Стебло сизо-зелене, опушення вiдсутнє, форма звичайна, висота — 150 см, 20—24 мiжвузлiв, закiнчення пряме, 3—4 гiлки на висотi 10 см. Суцвiття — китиця, квiтконiс короткий, зелений, 8—12 квiток, схожих на великi бiлi крила паруса, з чорною оксамитовою плямистiстю, чашечка п’ятизубцева. Боби лущильного типу, пергаментний прошарок значний, характер швiв — середньо-грубоволокнистий, 60—72 боби на рослинi, темно-бурого кольору, опушення вiдсутнє, 4—8 насiнин у бобi. Насiння велике, свiтло-жовте, сiм’ядолi кремовi, поверхня з ум’ятинами та матовим блиском. Маса 1000 насiнин — 471 г. Стiйкий до вилягання, опадання та розтрiскування бобiв. Уражуванiсть хворобами неiстотна, середня урожайнiсть зеленої маси — 326,3, насiння — 22,9 ц/га. Вихiд сирого протеїну — 6,5 ц/га. Сорт скоростиглий. Рекомендується вирощувати в зонах Лiсостепу та Полiсся. Бiлун Iнститут кормiв УААН. Метод виведення — iдивiдуальний добiр iз мутантної популяцiї Прикарпатськi 4. Сходи зеленi, без опушення. Листки сизо-зеленi, елiптичної форми, листочки цiльнокраї. Облистянiсть — 60—70%. Прилистники великi з фiолетовою плямистiстю. Стебло сизо-зелене, опушення вiдсутнє, форма звичайна, висота — 98—120 см, 35—38 мiжвузлiв, з прямим закiнченням. Суцвiття — китиця, квiтконiс — короткий, зелений, 8—12 квiточок — як великi бiлi паруси з чорною оксамитовою плямистiстю, чашечка п’ятизубцева. Боби лущильного типу, пергаментний прошарок значний, характер швiв середньогрубоволокнистий, 58—80 бобiв на рослинi, темно-бурого кольору без опушення, 4—6 насiнин у бобi. Насiння середнє, свiтло-жовте, сiм’ядолi жовтi, рубчик чорний, поверхня з ум’ятинами та матовим блиском. Маса 1000 насiнин — 430 г. Стiйкий до вилягання, опадання бобiв, розтрiскування. Уражуванiсть хворобами неiстотна. Середня урожайнiсть зеленої маси — 319,3, насiння — 29,6 ц/га. Вихiд сирого протеїну — 5,1 ц/га. Скоростиглий. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. 

Горошок (Вика яра) Бiлоцеркiвська 7 Бiлоцеркiвська дослiдно-селекцiйна станцiя Iнституту цукрових бурякiв УААН. Метод виведення: гiбридизацiя селекцiйного АЗ 125-79 iз сортом Бiлоцеркiвська 50. Сходи зеленi, слабо опушенi. Листки — 7—8 пар, зеленi, з вусиками, кiнчик листка трохи виїмчастий. Облистянiсть — 58—62%. Стебло звичайне, опушене, заввишки 125—140 см. Квiтки сидячi, квiтконiс короткий, зелений, по 2—3 лiлово-пурпурових квiтки. Боби свiтло-коричневi, прямi, з гострим зiгнутим кiнчиком, довжина — 6,0, ширина — 0,8 см, опушення рiдке, 6—9 насiнин у бобi; 24—40 бобiв на рослинi. Насiння середнє й дрiбне, свiтло-коричневе без малюнка, сiм’ядолi рожевi, насiннєвий рубчик сiрий, середньої довжини. Маса 1000 насiнин — 56 г. Стiйкий до осипання, посухи. Середня врожайнiсть сухої речовини — 64,4, насiння — 22,1—25,0 ц/га. Вмiст бiлка — 19,0%. Рекомендовано вирощувати в усiх клiматичних зонах України. Бiлоцеркiвська 96 Бiлоцеркiвська дослiдно-селекцiйна станцiя IЦБ. Сорт створено шляхом добору iз штучної популяцiї гiбридiв: БЦ 64/55 х БЦ 222, БЦ 199 х БЦ 222, 92/65 х БЦ 222. Сходи слабоопушенi, зеленi. Листки зеленi, кiнчик — виїмчастий, вусики розгалуженi, облистянiсть середня. Стебло звичайної форми, зелене, опушене, 100—140 см заввишки, 25 мiжвузлiв. Квiтки сидячi, квiтконiс короткий, зелений з 2—3 великими лiлово-пурпуровими квiточками. Боби прямi з гострим зiгнутим кiнцем, свiтло-коричневого кольору, опушення рiдке, 6—10 насiнин у бобi. Насiння коричневе з мiлкою сумчастiстю i плямами бiля рубчика, кулясте, середньої величини. Сорт достатньо стiйкий до посухи впродовж вегетацiйного перiоду. Середньостиглий. Середня урожайнiсть насiння сорту — 23,3 ц/га, виковiвса — 62,7, самої вики — 30,0 ц/га сухої речовини. Сорт вiдрiзняється вiд iнших сортiв, внесених до Реєстру, рiзновиднiстю i забарвленням насiння. Рослини сорту мають високу конкурентоспроможнiсть у сумiсних посiвах, що гарантує високий урожай викосумiшi. Рекомендовано до вирощування в зонi Степу. Багатоплiдна Тернопiльська державна сiльськогосподарська дослiдна станцiя. Сорт зерноукiсного типу. Сходи зеленi, опушення рiдке. 8—10 пар листочкiв, зелених, без пазушної плями, цiльнокраїх. Вусики середнi. Стебло зелене, опушення середнє, форма звичайна, 130—150 см заввишки, ребристе з прямим закiнченням. Квiтки пазушнi, сидячi, квiтконiс короткий, свiтло-зелений, по 2—4 квiтки фiолетово-бузкового кольору. Боби середнi, свiтло-коричневi, вигнутi, з середнiм носиком, опушення середнє, 7—8 насiнин у кожному бобi. Насiння середнє, овальне, сiро-зелене, рубчик свiтло-коричневий, нечiтко виражений, гладенький. Середня врожайнiсть сухої речовини — 65,9, насiння — 17,9 ц/га. Вмiст бiлка — 19,0%. Вегетацiйний перiод — 100 днiв. Рекомендовано вирощувати в зонi Полiсся. Подiльська 9 Вiнницька державна сiльськогосподарська дослiдна станцiя. Сорт створений методом гiбридизацiї вiд схрещування гiбридної лiнiЇ 10/79 iз сортозразком монгольського походження (за каталогом 35320). Сходи свiтло-зеленi. Листки довгасто-овальнi, 7 пар листочкiв, мають вусики. Облистянiсть 55—60%. Форма рослин звичайна, кущова. Стебло свiтло-зелене, без опушення, звичайної форми, 80—100 см заввишки, 20—22 мiжвузля, 3—5 гiлочок на висотi 10 см. Квiтки пазушнi, дрiбнi, 1—2 квiточки на квiтконосi, колiр квiтки: парус — бузковий, крила — малиновi, човник — лiловий. Боби лущильного типу, пергаментний шар великий, шов тонкий, вiд 18—25 до 45 бобiв на рослинi, зiгнутої форми, свiтло-коричневого кольору, опушення середнє, довжина — 6 см, ширина — 0,7—0,8 см, 7—8 зрiдка 9—10 насiнин у бобi. Насiння овальне, лiлове, сiм’ядолi жовтi, рубчик сiрий, тонкий, невеликий; насiння гладеньке, блискуче. Маса 1000 насiнин — 60 г. Стiйкий до осипання, посухи. Має середню стiйкiсть до вилягання. Середня урожайнiсть сухої речовини — 56,8, насiння — 18,9 ц/га. Вмiст бiлка — 19,6%. Рекомендовано вирощувати в усiх клiматичних зонах України. Гiбридна 97 Полтавська державна сiльськогосподарська дослiдна станцiя. Метод виведення: внутрiшньовидова гiбридизацiя, iндивiдуальнi та популяцiйнi добори з кращого потомства гiбриду: Бiлоцеркiвська 33 х Бiлоцеркiвська 222. Сходи з густим опушенням, листкова пластинка зелено-слабоантоцiанового кольору. 7—8 пар цiльнокраїх листочкiв, 2—3 розгалужених вусики. Облистянiсть — 48—53%. Стебло сланке, зелене, опушення рiдке, форма ребриста 4—8-гранна, заввишки 85—100 см, 17—22 мiжвузля, з прямим закiнченням. Квiтки пазушнi, квiтконiс короткий, зелено-антоцiанового кольору з двома великими — 19—24 мм — квiтками, парус лiлового кольору, крила пурпуровi, човник бiлувато-зеленуватий з темносинiм краєм, чашечка п’ятизубчаста, правильна, опушена. Бiб лущильного типу, пергаментний шар великий, шов тонкий, свiтло-коричневого кольору, опушення рiдке, 38—60 бобiв на рослинi, по 7—9 насiнин у кожному. Насiння круглясте, без малюнка, має оливкове забарвлення, колiр сiм’ядоль — вiд свiтло-жовтого до свiтло-сiрого, рубчик бруднувато-бiлий, поверхня рiвна з матовим блиском. Середня урожайнiсть сухої речовини — 68,9, насiння — 17,5 ц/га. Вмiст бiлка — 19,5%. Рекомендовано вирощувати в усiх зонах України. Горошок (Вика озима) Українка Одеський сiльськогосподарський iнститут. Метод виведення: iндивiдуальний природний добiр. Вид — вика волохата. Сходи зеленi з антоцiановим вiдтiнком, опушення рiдке. Листки — 7—8 пар темно-зеленого кольору iз загостреним кiнчиком, 1—2 вусики. Облистянiсть — 40—45%. Стебло зелене, слаборебристе, середньої товщини, заввишки 150—230 см, 22—27 мiжвузлiв. Квiтки видовженi, пазушна китиця складається iз 22—25 дрiбних фiолетових квiточок. Боби сплюснутi голi, жовто-бурого кольору, 0,8—2,6 см завбiльшки, без опушення, 5—7 насiнин у кожному. Насiння середнє, кулястої форми, гладеньке, блискуче, без малюнка, вiд бурого до чорного кольору, насiннєвий рубчик короткий, широкий, овальний, вiд темно-коричневого до чорного кольору. Маса 1000 насiнин — 30,0 г. Має середню стiйкiсть до вилягання, осипання, посухи. Ураженiсть аскохiтозом — 10,0, кореневими гнилями — 13,0%. Середня урожайнiсть сухої речовини — 46,8, насiння — 19,9 ц/га. Вмiст бiлка — 23,6%. Середньостиглий. Рекомендовано вирощувати в зонах Лiсостепу, Полiсся. Приморка Одеська державна сiльськогосподарська дослiдна станцiя УААН, Iнститут кормiв УААН. Сорт створено методом багаторазового добору iз гiбридної популяцiї (Чорноморська х Савченко). Сходи рослини без опушення, листкова пластинка темно-зеленого кольору, нижня частина фiолетова з переходом у зелений. Форма рослин розлога. Стебло свiтло-зелене, опушення незначне, висота — 160—170 см, 30—35 мiжвузлiв, закiнчення пряме. Квiтки дрiбнi, темно-бузкового кольору. Боби лущильного типу, пергаментний шар нерозвинений, тонкий, свiтло-коричневого кольору. Насiння середнє (3,7—4,2 мм), чорне, сiм’ядолi жовтi. Сорт зимостiйкий, посухостiйкий, стiйкий до розтрiскування бобiв та до основних видiв хвороб та шкiдникiв. Високопродуктивний. Середня урожайнiсть сухої речовини — 58,7, насiння — 9,9 ц/га. Якiснi показники: вмiст бiлка — 20, жиру — 0,75%. Сорт середньостиглий. Рекомендовано для зони Лiсостепу. Сорго вiничне Таврiйське 1 Генiчеська дослiдна станцiя Iнституту кукурудзи УААН. Метод виведення: схрещування на фертильнiй основi колекцiйних номерiв Н-351552С, мiсцевi коричневi, Сирiя та Вiничне 141-1/2. Сходи зеленi зi слабоантоцiановим вiдтiнком, кущистiсть — 1,8—2,3 стебла на рослинi. Волоть зiмкнута, центральний стрижень вiдсутнiй, солом’яно-коричневого кольору, добре висунута iз пiхви листка. Сорт середньораннiй. Рослина має iнтенсивний початковий рiст. Волоть добре розвинена, якiсна для виготовлення вiникiв. Сорт посухостiйкий, не вилягає. Рекомендовано вирощувати в зонах Степу, Лiсостепу. Карликове 45 Iнститут кукурудзи УААН. Метод виведення: добiр з гiбрида вiд схрещування сортiв вiничного сорту Вiничне раннє та Донське 35. Сходи зеленi, рослини низькорослi, заввишки 135—165 см, волоть довга (45—50 см) жовтогарячого кольору, кущистiсть висока (2—3). Сорт ранньостиглий. На вiники рекомендується висота стояння 300—400 рослин на гектар, що забезпечує належну товщину стебла, довжину волотей та максимальний вихiд вiникiв, що становить 3,5—5,5 тис./га залежно вiд рiвня вологозабезпечення тощо. Сорт стiйкий до посухи, вилягання, осипання. Порiвняно стiйкий до ураження хворобами. Рекомендовано вирощувати в зонах Лiсостепу, Полiсся. Сорго кормове Кримське 15 Кримський державний аграрний унiверситет. Сорт виведено багаторазовим iндивiдуальним та сiмейно-груповим добором iз сорту Сахарне 32. Сходи рослини мають слабоантоцiанове забарвлення. Волоть округло-овальної форми, коричнево-сiра, слабо опушена, 25—28 см завдовжки. Листкова пiхва брудно-антоцiанового кольору, опушена. Листки темно-зеленi, неопушенi, центральна жилка зелена. На головному стеблi — 12—13 листкiв. Стебло брудно-антоцiанового кольору, заввишки 240 см. Насiння — кулясте, буре, плiвчасте. Колоски — гроноподiбнi, слабозiгнутi, остистi; колоскова луска червоно-коричнева, щiльно охоплює зерно. Маса 1000 насiнин — 23 г. Сорт посухостiйкий, придатний до механiзованого збирання, забезпечує два-три покоси. Середня урожайнiсть сухої речовини — 111,5, насiння — 45,5 ц/га. Сорт належить до середньостиглої групи. Рекомендовано вирощувати в зонi Степу. Сорго-суданковi гiбриди Ювiлейний 75 Кримський державний аграрний унiверситет. Метод виведення: материнську стерильну лiнiю зернового сорго Бурана 8С створено методом багаторазових схрещувань. Батькiвська лiнiя — суданська трава Сочна 2. Сходи рослин мають слабоантоцiанове забарвлення. Кущ прямостоячий, добре розвинений. Волоть велика, буро-сiрого кольору. Центральна жилка листка зелена, неопушена. Насiння буре, плiвчасте. Колоски гроноподiбної форми, слабозiгнутi, колоскова луска брудно-бiла. Маса 1000 насiнин — 28,1 г. Вегетацiйний перiод — 110 днiв. Середня урожайнiсть сухої речовини — 97,3 ц/га i на зрошеннi — 169,5 ц/га. Вмiст бiлка — 13,6%, цукру в соку стебла — 8,1%. Сорт вiдзначається соковитiстю стебла, стiйкий до пошкодження тлею, на зрошуваних землях забезпечує три повноцiнних покоси, швидко вiдростає пiсля скошування. Hалежить до групи ранньостиглих сортiв. Рекомендовано вирощувати в зонi Лiсостепу. Хатьма (лаватера) тюринзька Стугна-1 Центральний ботанiчний сад НАНУ. Метод виведення: шляхом iнтродукцiї з рослин природної флори України, методом добору багаторiчних екземплярiв за продуктивнiстю, пластичнiстю, зимостiйкiстю. Багаторiчник. Належить до родини мальвових. В умовах культури на високому агрофонi утворює потужнi кущi заввишки понад 2 м. Пагонiв першого ряду — 11—13. Облистянiсть у фазi бутонiзацiї — 50—53%. Квiтки великi, рожевi з поздовжнiми рисками. Насiння в коробочках, на плодонiжках по 10—20 штук, дрiбне, сiре, маса 1000 насiнин — близько 4 г. Коренева система мiцна, стрижнева, глибоко проникає в пiдгрунтя. Строкiв посiву два. Перший — пiдзимнiй, за два тижнi до замерзання грунту. Сходи з’являються рано навеснi. Протягом лiта формується перший урожай, за масою менший, нiж у наступнi роки. Другий — весняний, одразу пiсля достигання грунту. Середня урожайнiсть сухої речовини — 102,0, насiння — 4,3 ц/га. Хiмiчний склад в абсолютнiй сухiй речовинi: сирий протеїн — 22,1, клiтковина — 27,1%, цукор у зеленiй масi — 4,6%. Рекомендовано вирощувати в усiх зонах України.

Мальва гiбридна Унава Центральний ботанiчний сад НАН України. Метод виведення: мiжвидова гiбридизацiя i добiр. Популяцiї з ЦБС НАН України обох батькiвських видiв мальви мелюки i мальви кучерявої. Сходи темно-зеленого кольору з антоцiановим забарвленням. Стебло пряме, без опушення, заввишки 220—230 см, соковите, нiжне в кормовiй стиглостi, на стеблi формується в основному вiд 8 до 30 мiцних бiчних пагонiв. Листки лопатевi з гофрованими краями, нiжнi, дуже соковитi. Залистянiсть 51%. Суцвiття — завiй, квiтки дрiбнi, блiдо-рожевi. Плiд — вiдкрита коробочка, зiбрана в мутовки (калачики) по 5—12 штук, у коробочцi 10—11 плодикiв. Насiння округло-ниркової форми з оболонкою свiтло-коричневого кольору. Маса 1000 насiнин — 3,8 г. Висока стiйкiсть до посухи. Ураження хворобами неiстотне. Хiмiчний склад: сирий протеїн — 23,9, клiтковина — 20,2, цукор у зеленiй масi — 7,9%. Середня урожайнiсть сухої речовини сорту становить 76,0, насiння — 19,0 ц/га. Сорт забезпечує два покоси. Вмiст бiлка — 22,5, клiтковини — 23,9%. Рекомендовано вирощувати в усiх грунтово-клiматичних зонах України. Нiка Нацiональний ботанiчний сад iм. М. М. Гришка НАН України. Метод виведення: мiжвидова гiбридизацiя i добiр. Вихiднi форми — мальва пульхела i мальва кучерява, популяцiї НБС НАН України. Кущ зiмкнутий. Стебла прямi, округлi внизу, неправильно-округлi зверху, завтовшки 14—17 мм, заввишки 178—255 см, соковитi, 27—43 мiжвузлiв. Кущистiсть значна, на основному стеблi розмiщено вiд 10 до 28 штук бiчних пагонiв I порядку. Листки завдовжки — 15 см, завширшки 16—22 см, черешки — 8—16 см. Форма листкiв 5—7-лопатева, розташування — почергове, листки соковитi. Суцвiття — завiй. Квiтки правильнi, актиноморфнi, блiдо-рожевi, дiаметр — 10—11 мм. Плiд — вiдкрита коробочка, зiбрана в мутовки по 8—12 штук. Кiлькiсть плодикiв-сiм’янок у коробочцi — 9—12. Насiння ниркоподiбної форми, гладеньке, буре. Розмiр насiння: довжина — 2,2—2,5 мм, ширина — 2,0—2,3, товщина — 1,6—1,7 мм. Маса 1000 насiнин — 3,5 г. Одержаний сорт вiдрiзняється вiд батькiвських видiв формою листкової пластинки. Як у мальви пульхели, складчасто-хвилястi листки мають довгасто-клиноподiбну основу. Край листкової пластинки, так само, як у мальви кучерявої, гофрований. Середня урожайнiсть сухої речовини сорту становить 86,0, насiння — 17,0 ц/га. Сорт забезпечує два покоси. Вмiст бiлка — 21,5, клiтковини — 24,7%. Сорт можна висiвати на рiзних грунтах, окрiм дуже заболочених та кислих. Норма висiву у широкорядних посiвах — 700—800 тис.шт./га, у звичайних рядкових — 1,1—1,3 млн шт./га. Строки висiвання на насiння — рано навеснi, на корм — вiд ранньої весни до кiнця липня. Сорт середньостиглий. Рекомендується для вирощування в усiх клiматичних зонах України. Мальва пульхела Рюзана Центральний ботанiчний сад iм.М.М. Гришка НАНУ. Метод виведення: мiжвидова гiбридизацiя i добiр. Популяцiї з ЦБС НАН України обох батькiвських видiв — мальви пульхели i мальви мелюки. Кущ зiбраний. Стебло пряме, 15—17 мм завтовшки, 250—300 см заввишки, нiжне, соковите в кормовiй стиглостi. Кущистiсть значна. Листки великi, 10—19 см завдовжки, 13—26 см завширшки, 5—7-лопатевi з клиноподiбною основою i трохи складчасто-хвилястi з округлими городчасто-зубчастими лопатями, розташування почергове, спiральне, темно-зеленого кольору, без опушення, нiжнi, соковитi. Суцвiття — завій, квiтки правильнi, дрiбнi, бузково-рожевого або блiдо-рожевого кольору, 5-пелюстковi, п’ять чашолисткiв, квiтки розмiщенi в пазухах листкiв, дiаметр — 10—16 мм, висота вiночка — 8—10 мм, 6—12 штук iз завою. Плiд — вiдкрита коробочка 9—12 мм, зiбранi в мутовки (калачики) по 6—12 штук. На спинцi плодика є поперечнi зморшки, з бокiв — рельєфно-радiальнi лiнiї, свiтло-коричневий. Насiння темно-сiре, гладеньке. Стiйкий до посухи, осипання, вилягання. Середня урожайнiсть сухої речовини — 119,0, насiння — 25,0 ц/га. Вмiст бiлка — 22,0, клiтковини — 24,6, цукру в зеленiй масi — 9,6%. Середньостиглий. Рекомендовано вирощувати в усiх зонах України. Мишiй iталiйський (Чумиза) Днiпровський Сорт виведено багаторазовим iндивiдуальним та сiмейно-груповим добором iз сортiв Днiпровська 38 та Коломенська. Це однорiчна злакова культура. Сходи зеленi з частковим антоцiановим забарвленням. Коренева система мичкувата i глибоко проникає в грунт (150 см). Вiд нижнiх надземних вузлiв стебла iнколи вiдходить зеленкувате пружне повiтряне корiння до 2—4 см завдовжки, яке служить для рослин додатковим джерелом живлення i пiдпорою вiд вилягання. Стебло прямостояче, заввишки 160—200 см, завтовшки 8—10 мм, стiйке до вилягання, має 10—12 вузлiв, верхiвка стебла слабо або помiрно поникла. Листки темно-зеленi, без воскового нальоту, зi слабким бiля пiхви опушенням, у перiод колосiння листки промiжнi. Волоть веретеноподiбної форми, свiтло-коричнева, завдовжки 20—25 см, щiльна, добре занасiнена по всiй довжинi волотi, за винятком недорозвинених гiлок бiля основи. Щетинки безбарвнi, короткi. Колосковi луски блiдо-жовтi, легко вiдстають вiд зерна. Насiння свiтло-жовте, дрiбне, голе, округлої форми, трохи приплюснуте з боку рубчика. Вага 1000 насiнин — 2,8 г. У волотi — 20000 насiнин. Сорт стiйкий до посухи, полягання, ураження хворобами. Вегетацiйний перiод — 115 днiв (середньостиглий); на зелений корм i сiно — 60—70 днiв. Мишiй на зелений корм скошують за один-два тижнi до викидання волотi; на силос — на початку достигання головних волотей, а на сiно — на початку викидання суцвiття. Мишiй належить до рослин, що самозапилюються, i тому насiнники слiд розмiщувати iзольовано. Норма висiву — 2,5—З млн (4,5—5 кг) насiнин на 1 га за стрiчкового й широкорядного висiву (45 х 15см i 45 см). За суцiльного рядкового висiву (15 см) норма висiву становить 5 млн/га. Для отримання зеленої маси й сiна норму висiву збiльшують до 4,5—5 млн/га. За широкорядного висiву застосовується мiжрядна культивацiя та загортання у фазi 6—7 листкiв. Середня урожайнiсть насiння — 65—90, зеленої маси — 350—500 ц/га. Вмiст сирого протеїну в зернi — 13—15, крохмалю — 69—65, жиру — 5—8 i цукру — 2—3%. Вихiд крупи в середньому становить 65—75%. Сорт рекомендовано вирощувати в зонах Степу та Лiсостепу. Пелюшка Полiська-1 Iнститут сiльського господарства Полiсся. Метод виведення: iндивiдуально-сiмейний добiр у популяцiях сорту Фаленська 40. Сходи свiтло-зеленого кольору. Листки темно-зеленi, складнi, парноперистi, 2—3 пари листочкiв. Залистянiсть — 37—39%. Стебло — лежаче, витке, 15—18 мiжвузлiв, 110—130 см заввишки. Квiтки поодинокi або подвоєнi, червонi, пурпуровi. Боби — багатонасiннi, 5—6 на рослинi, 4—8 насiнин у бобi. Насiння дрiбне, неправильноокруглої форми, зелене, буре, з матовим блиском. Насiннєва шкуринка бура з темними плямами. Маса 1000 насiнин — 92 г. Сорт середньораннiй. Порiвняно стiйкий до вилягання, осипання. Урожайнiсть зеленої маси — 42,4 ц/га сухої речовини, насiння — 17,5 ц/га. Вмiст бiлка — 19,6%. Напрям використання — кормовий. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп i Полiсся. Пайза Надiя Iнститут землеробства i бiологiї тварин УААН. Метод виведення: iнтродукцiя та наступнi й масовi добори. Диплоїд. Прямостоячої форми. Листки зеленi, прапорцевий листок довгий, широкий. На початку цвiтiння рослина висока. Суцвiття середньої довжини з дуже великою кiлькiстю колоскiв. Сорт стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Середня урожайнiсть сухої речовини — 93,0, насiння — 17,0 ц/га. Вмiст бiлка — 10,5, клiтковини — 32,5%. Середньостиглий. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Козлятник схiдний Салют Нацiональний ботанiчний сад iм. М.М. Гришка НАНУ. Метод виведення: багаторазовий iндивiдуальний вiдбiр. Зразки насiння мiсцевої популяцiї та кавказької популяцiї, ВIК №7925, Румунiя №311373, Нiмеччина №306286. Багаторiчник. У надземнiй частинi утворює трав’янистий кущ iз прямостоячих порожнистих гiллястих пагонiв заввишки 155—160 см. Листки складнопарноперистi, соковитi. Залистянiсть — 55,7%. Суцвiття — багатоквiткова китиця з 30—50 бiлими квiточками. Плiд — бiб 2—4 см завдовжки, мiстить 3—7 свiтло-жовтих насiнин. Насiння дрiбне. Маса 1000 насiнин становить 7,4 г. Корiнь стрижневий з численними бiчними корiнцями. Проникає в глибину грунту на 60—70 см. Сорт вiдрiзняється вiд iнших сортiв бiлим вiночком. Зимостiйкiсть, холодостiйкiсть вища, нiж у люцерни та конюшини. Не вимерзає в умовах України навiть без снiгового покриву. Сорт забезпечує два укоси. Можна використовувати протягом 12 рокiв. Вегетацiйний перiод — 85 днiв. Вихiд сухої речовини пересiчно за рiк використання становить 142,0 ц/га. Вмiст бiлка — 25,2, клiтковини — 30,5%; вихiд бiлка — 3,6 ц/га. Рекомендованi зони вирощування — Лiсостеп, Полiсся. Сiда багаторiчна Вiрджинiя Нацiональний ботанiчний сад iм. М. М. Гришка НАНУ. Метод виведення: вiдбiр iз рослин репродукцiї НБС iм. М. М. Гришка, iнтродукованих зразкiв з Кубанської дослiдної станцiї та ВiРу. Iнтродукована з пiвденно-схiдної частини Пiвнiчної Америки. В Україну потрапила на початку 30-х рокiв XX ст. Форма куща напiвзiмкнута. Стебла прямi, заокругленi внизу, неправильно округлi зверху, свiтло-зеленi, без опушення, заввишки 250 см, соковитi. Кущистiсть значна (8—20 на кущi). Середня кiлькiсть стебел на кущi становить вiд 12 до 23 (частiше 15—16). Листки довгочерешковi, великi, 7-лопатевi, гострокiнцевi, вiд свiтло-зеленого до зеленого кольору без опушення та антоцiанового забарвлення. Залистянiсть — 36,6%. Суцвiття — китиця з 11—15 бiлих квiток. Квiтки розмiщенi у пазухах листкiв на квiтонiжках завдовжки 1,5—6,0 см. Пелюстки обернено-яйцеподiбної форми. Пiдчашшя вiдсутнє. Плiд — дрiбна коробочка, 3—5 мм у дiаметрi, мiстить по 4—8 сiрувато-коричневих ниркоподiбних насiнин. Маса 1000 насiнин — 2,5—3,0 г. Коренева система потужна, розгалужена, проникає у пiдгрунтя до З м. На глибинi 10—15 см розмiщенi кореневища, з яких щорiчно формуються новi пагони вiдновлення. Розмноження насiнням i вегетативне. Плодоносить з другого року життя. Вегетацiя триває до жовтня, тому на пiвночi Лiсостепу України насiння часто не дозрiває. Вегетацiйний перiод становить 145 днiв. За перiодичного використання до цвiтiння i на насiння в повнiй стиглостi на одному мiсцi продуктивнiсть не знижується упродовж 8—10 рокiв. Трава сiди характеризується високим вмiстом поживних речовин. Вмiст бiлка — 18,1, клiтковини — 30,3%. Середня урожайнiсть сухої речовини — 176,0, насiння — 15,0 ц/га. Рекомендовано вирощувати у всiх клiматичних зонах України. 

Я. Рибалко, головний спецiалiст Управлiння випробування сортiв рослин Держкомiсiї України з випробування та охорони сортiв рослин

Інтерв'ю
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее
Коротенька замітка на propozitsiya.com про бажання компанії Nestle купувати в Україні сушені овочі досі утримує абсолютний рекорд переглядів на сайті. Прояснити специфіку цього ринку і застосовуваних тут технологій ми попросили... Подробнее

1
0