Спецможливості
Техніка та обладнання

Ефективність використання обладнання для первинної обробки молока

07.08.2008
1270
Ефективність використання обладнання для первинної обробки молока фото, ілюстрація
Розглянуто проблеми якості сирого молока в сучасних ринкових умовах. Наведено технічні характеристики вітчизняного та зарубіжного обладнання для охолодження та зберігання молока. Проаналізовано та визначено чинники, що впливають на ефективність використання цього обладнання.

Механічна забрудненість молока у виробничих умовах відбувається здебільшого в період доїння через неякісну санітарну підготовку вимені, а також у разі спадання доїльних апаратів через засмоктування механічних домішок у систему молокопроводу. Механічна забрудненість молока значно знижує його якість.
Для очищення молока на молочних фермах використовують фільтри та відцентрові сепаратори. Для відцентрового очищення молока використовують очисники-охолоджувачі ОМ-1М. Пропускна здатність очисника за агрегатування з доїльною установкою становить 14,3 дм3/хв, а під час забирання молока з фляг — 19,9 дм3/хв. Недоліком у використанні очисників такого типу є те, що в них немає системи автоматичного видалення осаду і циркуляційного промивання сепаратора. З огляду на це, їхнє обслуговування потребує значного часу. До того ж, під час очищення молока з використанням такого обладнання пошкоджуються жирові кульки. Кількість дестабілізованого жиру зростає у 2–2,5 раза, що негативно впливає на технологічні властивості отриманої продукції. На всіх сучасних доїльних установках з молокопроводом молоко очищується в потоці за допомогою фільтра молока АДМ.09.200 із фільтрувальним елементом одноразового використання, але фільтрувальна здатність його недостатньо висока. Тому розробка ефективніших фільтрів передбачена “Українською національною програмою виробництва машин і технологічного устаткування для сільського господарства, харчової та переробної промисловості”. Проведені дослідження свідчать, що кількість і розмір механічних домішок у молоці має мінливий характер і залежить від конкретних умов одержання продукції. Мінімальний розмір механічних часток становить 21мкм, а максимальний — 5655 мкм. Отже, щоб одержати молоко високої санітарної якості, потрібна тонина його очищення на рівні 20–40 мкм. З’ясовано також, що лавсанові та капронові тканини затримують значно меншу кількість механічних домішок, ніж неткані фільтри. Підвищення продуктивності праці в разі використання фільтрів на доїльних установках має становити 5–7%. Економічний ефект у разі використання нових типів фільтрів буде одержано завдяки підвищенню якості молока на фермах, його технологічних властивостей, економії фільтрувальних матеріалів та валютних коштів, що їх витрачають тепер на закупівлю фільтрів.
Для одержання молока з високими санітарними й технологічними властивостями потрібно його якісно очистити та охолодити відразу після доїння корів. На фермах використовують два способи охолодження молока: в потоці й у містких резервуарах-охолоджувачах, які призначено для охолодження та зберігання молока. Місткі резервуари, своєю чергою, розподіляються на резервуари з проміжним холодоносієм (охолодження льодяною водою) і безпосереднього охолодження. Як зазначалося, до резервуарів із проміжним холодоносієм належать РОМ-1,6 і РОМ- 2,5 розробки ВАТ “НДІферммаш”, виробництво яких на замовлення здійснюють ВАТ “Брацлав” і Карлівський механічний завод. Ці резервуари забезпечують виконання технологічного процесу охолодження й зберігання молока, але поступаються аналогам РПО-1,6 і РПО-2,5 виробництва підприємства “Кургансільмаш” (Росія) за споживаною потужністю й масою.
Вдалу конструкцію охолоджувачів молока з безпосередньою системою охолодження розробив ВАТ “НДІферммаш” разом із ВАТ “Агромаш” (Київ). Це охолоджувачі ОМБ-1,8-01 на 1800 л і ОМБ-1-01 на 1000 л, що отримали рекомендацію про постановку на серійне виробництво. Але ВАТ “Агромаш” поки що не освоїв серійного виробництва цих охолоджувачів.
Технічну характеристику цих резервуарів-охолоджувачів наведено в табл. 1.
Отже, на сьогодні обладнання для охолодження та зберігання молока в Україні серійно не виробляють. Тому широкий попит має обладнання іноземного виробництва, що представлено на ринку України такими провідними фірмами, як: De Laval (Швеція), Westfalia (Німеччина), Frigotecnica (Італія), Pako (Бельгія), Meko (Нідерланди), Serap (Франція) тощо.
У більшості охолоджувачів молока цих фірм застосовано найекономнішу систему безпосереднього охолодження.
За конструкцією це обладнання розподіляється на два типи: резервуари відкритого типу і резервуари закритого типу (танки). Всі місткості та елементи обладнання, які мають прямий контакт із молоком, виготовлено з високоякісної харчової сталі. Резервуари мають термоізоляцію, виготовлену з поліуретанових чи полістирольних матеріалів нового покоління. За такої термоізоляції підвищення температури молока за вимкненого агрегату не перевищує 0,6...0,7°С впродовж чотирьох годин. Усі холодильні агрегати мають герметичні безсальникові компресори відповідної потужності, які працюють на хладоні R134а і R 404. Обладнання представлене різними моделями з широким діапазоном місткості резервуарів, що дає змогу господарствам придбати саме той охолоджувач, який потрібний за конкретної кількості поголів’я та добового надою молока на фермі.
Резервуари-охолоджувачі відкритого типу мають форму вертикального циліндра з верхньою кришкою, яка піднімається; виготовляють їх двох типів: з напругою живлення 220 і 380 В і діапазоном ємностей від 100 до 1950 л.
Охолоджувачі закритого типу випускають у вигляді циліндричних або еліпсоподібних резервуарів місткістю від 885 до 33000 л. Вони ефективніші у використанні, ніж охолоджувачі відкритого типу. Це зумовлено тим, що герметичніше закрита поверхня резервуарів сприяє інтенсивнішому охолодженню молока та підтриманню постійної температури під час зберігання. Короткі технічні характеристики охолоджувачів відкритого та закритого типів наведено в таблицях 2 і 3.
Наведені технічні характеристики свідчать про те, що охолоджувачі різної місткості мають різну потужність компресорів, крім того, резервуари однієї місткості випускають у двох варіантах: з компресором більшої та меншої потужності. Під час визначення потрібної потужності компресора слід зважати на кількість доїнь та об’єм охолоджуваних порцій молока, що надходитимуть до резервуара. Тобто, коли номінальна місткість резервуара заповнюється після одного-двох доїнь і, відповідно, порції охолоджуваного молока будуть більшими, потрібний охолоджувач із потужнішим компресором, і навпаки: коли охолоджуваних порцій молока більше (три-чотири), а об’єм менший — потрібно використовувати охолоджувач з менш потужним компресором.
Танки-охолоджувачі мають комп’ютерну систему контролю та управління технологічними процесами охолодження, зберігання молока, промивання й дезінфекції. Контроль і керування роботою охолоджувачів здійснює багатофункціональний мікропроцесор, який контролює температуру молока, роботу мішалки, припинення процесу охолодження, час охолодження, початок і закінчення промивання резервуара, час і температуру промивання. Все це забезпечує якісне виконання технологічного процесу охолодження та зберігання молока. Показники якості охолодження молока (на прикладі танка-охолоджувача Kryos-5200 фірми Westfalia) наведено в табл. 4.
Дані таблиці 4 свідчать про те, що охолоджене молоко по закінченні бактерицидної фази зберігає якості свіжовидоєного молока та відповідає нормам вищого гатунку за ДСТУ 3662-97.
Автоматичне промивання внутрішніх поверхонь танків-охолоджувачів і резервуарів здійснюється за допомогою мийних головок, які розміщено у верхній або нижній частині молочної ванни. Під час миття можливе використання як рідких, так і сипких мийних засобів.
Програма автоматичного промивання танків, зазвичай, містить три етапи: холодний, теплий і холодний (полоскання — циркуляційне миття — полоскання). Автомати промивання обладнано підігрівачем води та мийних розчинів, які подаються для миття. У деяких моделях охолоджувачів, наприклад, фірми De Laval систему промивання не обладнано підігрівачем води та мийного розчину.
Найдосконалішою є автоматична система промивання танків Kryos фірми Westfalia, яку обладнано автоматичним насосом і підігрівачем води та мийних розчинів, що подаються для миття. У таблиці 5 наведено показники якості автоматичного промивання охолоджувача Kryos-5200.
У цілому, система промивання охолоджувачів відповідає санітарним вимогам і забезпечує вихід молока належної якості.
Лабораторія систем економічних нормативів на нову техніку НДІ “Украгропромпродуктивність” проводила дослідження з використання холодильного обладнання іноземного виробництва і дослідного зразка охолоджувача ОМБ-1-01 “Агромаш” у виробничих умовах. Це один з етапів розробки нормативів праці, який містить узагальнення результатів вивчення затрат на робочих місцях і встановлення залежностей між трудомісткістю певної операції та чинниками, що впливають на її величину.
Слід зазначити, що молоко з молокопровідної системи доїльних установок надходить до охолоджувача й починає охолоджуватися вже під час доїння корів. У різних господарствах охолоджене молоко можуть викачувати з резервуара після одного, двох або трьох удоїв і спрямовувати на молокозавод. Використання номінальної місткості резервуарів охолоджувачів теж різне — від 29,8 до 100%. Затрати основного часу на охолодження 1 ц молока за різних технологічних варіантів використання холодильного обладнання наведено в табл. 6.
Результати досліджень свідчать, що величина витрат основного часу на охолодження 1ц молока зворотно-пропорційна відсотку використання номінальної місткості резервуара охолоджувача. Затрати часу на охолодження 1ц молока за використання резервуарів із більшою місткістю значно нижчі, ніж за використання охолоджувачів малих о’ємів. Так, у разі використання охолоджувачів місткістю 1000 л затрати часу на охолодження 1ц молока становлять 19,00–23,8 хвилини, а за використання охолоджувачів місткістю 5000 л — від 5,74 до 8,00 хвилин. Графічно цю залежність відображено на рис.1.
Отже, в господарстві, перш ніж придбати охолоджувач тієї чи іншої місткості, потрібно врахувати добову кількість молока, режим його відправлення з ферми на молокозавод і визначити таку номінальну місткість резервуара, яку можна буде використовувати з найбільшим відсотком.
Висновки. Забезпечити вихід молочної сировини стандартної якості, яка б задовольняла потреби переробних підприємств, можливо за умови збереження якості молока на фермах завдяки використанню фільтрів для його очищення від механічних домішок з оптимальною тониною фільтрування на рівні 20–40 мкм та організації системи охолодження й зберігання молока.
Впровадження на тваринницьких фермах обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва, обгрунтованого за параметрами потужності й місткості резервуарів-охолоджувачів, дасть змогу не тільки одержати вихід молока належної якості, а й уникнути зайвих затрат робочого часу під час його охолодження, що в кінцевому результаті підвищить ефективність виробництва продукції у господарстві.

В. Пивовар
 Г. Гнатюк,
Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу
Інтерв'ю
«Зернові технології-2018» закінчили виставковий сезон для аграрної галузі, адже незабаром — відкриття нового сезону, польового. Для УПЕК, власника підприємства «Лозівські машини», одного з флагманів вітчизняного сільськогосподарського... Подробнее
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее

1
0