Спецможливості
Статті

Ефективність комплексного захисту зрошуваної озимої пшениці

05.06.2008
257
Ефективність комплексного захисту зрошуваної озимої пшениці фото, ілюстрація
Збільшення виробництва зерна та підвищення врожайності зернових культур — це ключова проблема сільського господарства в зоні Степу України. Головною зерновою культурою Півдня України є озима пшениця. Проте врожай і валові збори її значно різняться за роками, варіювання становить 50–55%. Одна з істотних причин дестабілізації виробництва зерна в останнє десятиріччя — погіршення фітосанітарного стану: значна забур’яненість посівів, ураження рослин хворобами та пошкодження шкідливими комахами.

Найпоширенішими бур’янами на посівах зернових колосових є осот рожевий, кучерявець Софії, грицики звичайні та інші. Із шкідників, крім клопа черепашки, значно збільшилася чисельність та шкодочинність пшеничного трипса, злакових попелиць та інших фітофагів. Серйозну загрозу посівам озимої пшениці становлять такі грибні хвороби, як кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, бура листкова іржа, сажкові тощо.


З огляду на це поліпшити фітосанітарний стан посівів зернових колосових можна тільки завдяки впровадженню сучасних технологій захисту з новими ефективними пестицидами.


На дослідному полі Інституту землеробства південного регіону УААН у 2003–2004 роках проведено дослідження з комплексного застосування пестицидів фірми “Сингента” для захисту зрошуваної озимої пшениці від шкідливих організмів. Дослід закладено за загальноприйнятими методиками. Виробничу перевірку ефективності пестицидів проводили в ТОВ “Райагрохім” Горностаївського району і ТОВ “Дружба” Новотроїцького району Херсонської області.


Об’єктом досліджень були хвороби, шкідники, бур’яни та вплив на них пестицидів. Для захисту озимої пшениці від грибних хвороб застосовували фунгіцид Альто Супер, 33 % к.е., за одно- та дворазового використання. Першу обробку проводили у фазі трубкування разом із гербіцидом Пік, 75 % в.г., другу — у фазі колосіння разом з інсектицидом Актара, 25% в.г., проти сисних шкідників. Схему досліду в ІЗПР УААН наведено в таблицях 1, 2.


Грунт дослідного поля — темно-каштановий середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі — 2,3%. Вміст основних елементів живлення в грунті: азот — 0,18%, фосфор — 0,13%, pH водяної витяжки — 6,8–7,3.


Сорт озимої пшениці Одеська 267, агротехніка вирощування — загальноприйнята для Південного Степу України. Попередник — кукурудза МВС. Строки висіву — 20–25 вересня.


Заходи з догляду за озимою пшеницею в ІЗПР УААН: передпосівна обробка насіння протруйником Дивіденд Стар 036 FS, т.к.с. (1,0 л/т насіння), хімпрополювання у фазі трубкування новим гербіцидом фірми “Сингента” Пік, 75% в.г. (0,020 кг/га), два поливання (норма — 450 м3/га).


На час обробки посівів озимої пшениці проти бур’янів видовий і кількісний їх склад становив:  • грицики звичайні — 15 шт./м2 (34,8%);

  • кучерявець Софії  — 9 шт./м2 (20,9%);

  • ромашка непахуча — 3 шт./м2 (6,9%);

  • осот рожевий            — 4 шт./м2 (9,5%).

Інші види (зірочник середній, кропива глуха стеблообгортна, курячі очка голубі) 12 шт./м2 (27,9%). Усього — 43 шт./м2 (100%).


Облік, проведений через 30 днів після хімпрополювання, засвідчив, що внаслідок дії гербіциду Пік, 75% в.г., загинуло 99,1% бур’янів.


Із комплексу грибних хвороб на зрошуваній озимій пшениці в роки досліджень господарське значення мали кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз і бура листкова іржа.


Передпосівна обробка насіння протруйником Дивіденд Стар надійно захистила озиму пшеницю від ураження фузаріозною та гельмінтоспоріозною кореневими гнилями і від сажкових хвороб восени й навесні — влітку. Біологічна ефективність захисту проти сажкових хвороб була на рівні 100%, проти кореневих гнилей — 87,3%.


Під час обстеження озимих рано навесні виявлено ураження рослин борошнистою росою і септоріозом. Ураженість цими хворобами протягом фази весняного кущіння збільшилась, відповідно, з 2,5 до 4,3% і з 1,4 до 2,7%. Наприкінці другої декади квітня у фазі виходу в трубку, після поливань та опадів, розвиток і поширення цих грибних хвороб збільшилися до рівня економічного порогу шкодочинності. Так, поширення борошнистої роси сягало 6,3%, септоріозу — 3,1, розвиток хвороб, відповідно, — 3,9 і 2,9%, створювалася загроза масового розвитку грибних хвороб, що потребувало хімічного захисту посівів.


Обприскування посівів фунгіцидом Альто Супер проти грибних хвороб поєднали з хімпрополюванням озимих. Дані про ефективність фунгіциду в боротьбі з грибними хворобами наведено в таблиці 1.


Обробка озимої пшениці фунгіцидом Альто Супер істотно зменшила ураженість рослин грибними хворобами та поліпшила фітосанітарний стан посівів культури. Приміром, поширення борошнистої роси тут зменшилося на 95,2–96,4%, септоріозу — на 93,5–94,0; розвиток хвороб, відповідно, — на 95,2–96,1 і 91,3–92,9%. На варіантах без фунгіцидів поширення борошнистої роси та септоріозу сягало, відповідно, 57,1 і 22,3, розвиток — 24,7 та 12,7%.


Поливання й опади в травні-червні та зниження температурного режиму до 10°С сприяли розвитку бурої стеблової іржі на посівах озимої пшениці без хімічного захисту. Так, у фазі молочної стиглості поширення та розвиток хвороби на варіантах без фунгіцидів сягали, відповідно, 90,3 і 59,2%.


Щоб запобігти втратам урожаю від бурої листкової іржі, наприкінці фази колосіння проведено повторну обробку озимої пшениці фунгіцидом Альто Супер, ефективність дії якого наведено в таблиці 1.


Дані обліку ефективності фунгіциду Альто Супер проти бурої листкової іржі свідчать, що одноразове його застосування у фазі трубкування зменшує розвиток хвороби в 1,4–1,5 раза. Повторне застосування цього фунгіциду надійно захистило озиму пшеницю від ураження бурою іржею: поширення хвороби на оброблених ділянках зменшилося на 98,1, розвиток — на 93,0%.


Із фітофагів на озимій пшениці домінували пшеничний трипс, злакові попелиці, чисельність яких на одній рослині становила, відповідно, 19–25 і 11–15 особин. Чисельність клопа черепашки сягала 0,5–0,7 екз./м2.


Застосування інсектициду Актара зменшило запас сисних шкідників на дослідних ділянках на 95,0–98,7%, що сприяло збереженню від втрат по 1,7 ц/га зерна та одержанню зерна третього класу.


Поліпшення фітосанітарного стану зрошуваної озимої пшениці на ділянках із комплексним застосуванням пестицидів сприяло збереженню врожаю зерна на 9,1–12,3 ц/га. Найбільшу прибавку (12,3 ц/га) одержано за дворазового застосування фунгіциду Альто Супер — у фазі трубкування (разом із гербіцидом Пік) і в фазі колосіння (разом із інсектицидом Актара).


Одноразова обробка озимої пшениці фунгіцидом Альто Супер у фазі трубкування забезпечила додатковий урожай — 9,1 ц/га (табл. 2).


Чистий прибуток із гектара озимої пшениці від одноразової обробки фунгіцидом Альто Супер разом із гербіцидом Пік, 75% в.г., у фазі трубкування становив 623,6 грн.


Застосування Альто Супер у фазі трубкування разом із гербіцидом Пік та Актари у фазі колосіння забезпечило чистий прибуток на рівні 634,5 грн/га. Дворазова обробка озимої пшениці фунгіцидом Альто Супер (у фазу трубкування разом з гербіцидом Пік та наприкінці колосіння з додаванням інсектициду Актара) сприяла оптимізації фітосанітарного стану культури до кінця вегетації і зберегла від втрат 12,3 ц/га зерна з чистим доходом 716,6 грн з кожного гектара.


Витрати на внесення гербіциду Пік, 75% в.г., становлять 52,5 грн/га, внаслідок чого збережено на кожному гектарі по 4,5 ц зерна на суму 307,5 грн (табл. 2).


Рівень рентабельності від застосування гербіциду Пік, 75% в.г., становить 585,7%, від суміші Пік + Альто Супер — 597,3%. За дворазового застосування Альто Супер (разом із Пік у фазі трубкування та в суміші з Актарою наприкінці колосіння) витрати на хімічний захист збільшилися до 215,5 і 267,4 грн/га, що зменшило рівень рентабельності до 300,9 та 268,0% за додаткового врожаю, відповідно, 10,8 і 12,3 ц/га.


Комплексне застосування гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів у Горностаївському “Райагрохімі” Херсонської області в 2004 році забезпечило надійний захист зрошуваної озимої пшениці Одеська 267 від бур’янів, хвороб і шкідників на площі 132 га. Лінтур, 70% в.г. (0,150 кг/га), зменшив забур’яненість посіву дводольними та іншими бур’янами на 93,1%, Тілт, 25% к.е. (0,5 л/га), забезпечив надійний захист від комплексу грибних хвороб, а Карате 0,50 к.е. (0,2 л/га), — від комплексу сисних шкідників (пшеничний трипс, злакові попелиці, клоп черепашка), що сприяло оптимізації фітосанітарного стану культури та одержанню 58,0 ц/га зерна третього класу. Вирощуючи пшеницю без хімічного захисту, зібрали врожай зерна на рівні 48,7 ц/га.


Впровадження у виробництво системи захисту зрошуваної озимої пшениці Одеська 267 у ТОВ “Дружба” Новотроїцького району Херсонської області на площі 109 га сприяло істотному зменшенню забур’яненості, зниженню чисельності шкідників (пшеничний трипс, злакові попелиці, клоп черепашка, хлібні жуки) та зниженню рівня розвитку грибних хвороб (борошниста роса, бура листкова іржа, септоріоз), завдяки чому одержали по 64,3 ц/га зерна третього класу.


Отже, комплексне застосування пестицидів забезпечило надійний захист зрошуваної озимої пшениці від шкідників, хвороб і бур’янів, що сприяло оптимізації фітосанітарного стану культури до кінця вегетації і збереженню врожаю від 9,1 до 12,3 ц зерна з кожного гектара.


О. ШЕЛУДЬКО,
канд. біол. наук,
С. КОСАЧОВ,
канд. с.-г. наук,
Інститут землеробства південного регіону УААН

Інтерв'ю
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про
Директор Інституту обліку і фінансів НААН України, академік НААН Валерій Жук
Після майже 20-річної перерви агрофірмам знову доводиться сплачувати податки на загальних засадах. Ясна річ, сільгоспвиробники не звикли до такого. От і стогнуть зараз сільські бухгалтери, бо і звітність значно ускладнилась, і податківці... Подробнее

1
0