Спецможливості
Технології

Аура Плюс — новий крок у захисті посівів рису

05.06.2008
636
Аура Плюс — новий крок у захисті посівів рису фото, ілюстрація
Вирощування сільськогосподарських культур завжди тісно пов'язане з питанням захисту посівів від шкідливих організмів, значне місце серед яких займають бур'яни. Рис не є винятком. Протягом семи тисяч років (а найдавніші археологічні сліди рисівництва, що були виявлені в Таїланді, датуються 5370±320 роком до н.е.), людство розробляло та застосовувало різні методи контролю кількості бур'янів на рисовому полі. Проте, незважаючи на це, на сьогоднішній день бур'яни, що зустрічаються на рисових полях, становлять групу, яка налічує більш як 250 видів. Відповідно до світової та вітчизняної практики рисівництва, присутність їх на полях зумовлює втрати від 20 до 70% урожаю рису.

Нині посіви рису в 118 країнах закладені на площі 145 млн га з річним виробництвом зерна близько 600 млн т. Практично в усіх країнах для захисту посівів рису від бур’янів найбільш поширеним та ефективним методом залишається застосування гербіцидів. І хоча зменшення обсягів застосування пестицидів узагалі і гербіцидів зокрема є основним завданням, що стоїть перед сільським господарством розвинених країн світу, перехід від традиційного до органічного землеробства поки не дає можливості достатньою мірою контролювати чисельність та шкодочинність бур’янів. Більше того, використання лише агротехнічних методів контролю бур’янів на посівах рису призводить до зростання частки специфічних видів (Echinochloa phyllopogon), контроль яких практично неможливо здійснювати ніякими методами, крім хімічних та механічних (ручне видалення), внаслідок їх біологічних та екологічних особливостей розвитку. До речі, в окремих країнах Азії, де фермери не мають можливості застосовувати гербіциди, на ручне прополювання 1 га посівів рису від бур’янів фермер витрачає в середньому 21 день.


У зв’язку з цим, хімічний метод контролю розвитку бур’янів на посівах рису поки що залишається найбільш ефективним та економічно вигідним. Перелік найпоширеніших гербіцидів, що використовують у світі, нараховує близько 67 препаратів. В Україні для застосування на посівах рису зареєстровано вісім гербіцидів, шість серед яких належать концерну БАСФ. На характеристиці одного з них ми хочемо зупинитися детальніше. Мова йде про новий протизлаковий гербіцид Аура Плюс (клефоксидим), 7,5% концентрат емульсії.
Протягом 1999–2002 рр. в умовах ДПДГ Інституту рису УААН проведено дослідження, де вивчалась ефективність дії та розроблялись технологічні регламенти застосування нового протизлакового системного гербіциду Аура Плюс на посівах рису.


Як відомо, для захисту посівів рису від комплексу бур’янів в Україні застосовують дві схеми:


- перша, коли протизлакові гербіциди застосовують у фазі 1–2 листків рису, а гербіциди для контролю болотної рослинності застосовують у фазі кущіння (4–6 листків рису);
- друга, коли злакові та болотні бур’яни знищують за один прийом у фазі сходів (2–3 листки культури) композицією гербіцидів проти злакових та болотних бур’янів.
І перша і друга схеми захисту посівів від бур’янів мають певні переваги, і прийняття рішення щодо їх застосування залежить, головним чином, від технічного оснащення господарства (тобто наявності чи відсутності техніки для наземного застосування пестицидів) та типу забур’яненості полів у період сходів.
У зв’язку з цим, мета наших досліджень полягала у вивченні впливу різних норм застосування гербіциду Аура Плюс на ріст та розвиток злакових бур’янів при застосуванні його у різних схемах захисту посівів від бур’янів. Крім того, нашим завданням було встановлення найоптимальнішого технологічного регламенту застосування препарату.


Дослідження проводили за такими схемами:


1. Контроль (без обробки); 2. Фацет КС (1,5 л/га), Базагран М (3,0 л/га); 3. Аура Плюс (1,3 л/га), Базагран М (3,0 л/га); 4. Аура Плюс (2,0 л/га), Базагран М (3,0 л/га); 5. Аура Плюс (2,6 л/га), Базагран М (3,0 л/га);
та
1. Контроль (без обробки); 2. Фацет КС (1,5 л/га)+Сіріус (0,2 кг/га); 3. Аура Плюс (0,75 л/га)+Сіріус (0,2 кг/га); 4. Аура Плюс (1,0 л/га)+Сіріус (0,2 кг/га); 5. Аура Плюс (1,5 л/га)+Сіріус (0,2 кг/га).


Гербіцидна активність препарату Аура Плюс проявляється блокадою біосинтезу ліпідів у точках росту злакових бур’янів. Препарат швидко поглинається зеленим листям. Деяка частина гербіциду проникає в рослину і через кореневу систему. Препарат швидко пересувається тканиною бур’янів до точок росту. Перші ознаки дії препарату на бур’яни можна спостерігати вже через 3–5 днів після його застосування. Повне відмирання рослин плоскухи відбувається через 2–3 тижні.
Найкращим строком застосування гербіциду Аура Плюс є фаза розвитку рослин рису від 3 листків до середини кущіння. Цей період також є найефективнішим для знищення плоскухи. Перед внесенням гербіциду рівень води в чеках знижують до 5 см, щоб 2/3 вегетативної маси бур’янів перебувало над водою. Протягом 3–5 днів після внесення гербіциду Аура Плюс бажано підтримувати непроточний тип зрошення. Протягом наступних 5–7 днів вода в чеках поступово піднімається до нормального рівня.
Аналіз забур’яненості посівів рису після проведення обприскувань різними нормами гербіциду Аура Плюс доводить, що даний гербіцид вирізняється високою ефективністю проти бур’янів роду Echinochloa як за застосування його окремо, так і в композиції із Базаграном М.


Результати обліків показують, що застосування гербіциду Аура Плюс окремо у фазі сходів в дозі 1,3 л/га забезпечує знищення 85,8% плоскухи. Підвищення норми застосування гербіциду до 2,0–2,6 л/га веде до зростання ефективності проти злакових бур’янів, відповідно, до 95,2% та 96,2% (мал. 1).
За даними російських вчених В.  Сапєлкіна та ін. (2002 р.), додавання до Базаграну М гербіциду 2М-4Х 750 у кількості 0,5 л/га підвищує ефективність дії препарату на 5–7%.
Як відомо із попередніх досліджень, гербіцид Сіріус, 10% з.п., має певну ефективність проти злакових бур’янів, якщо його застосовують у ранні строки, тобто у фазі 1–2 листків у бур’янів, він здатний підвищувати ефективність протизлакових гербіцидів за одночасного їх застосування. Це, своєю чергою, дає змогу зменшувати норми застосування протизлакових препаратів без істотного зниження захисного ефекту.
Як видно з результатів досліджень, представлених на мал. 2, застосування гербіциду Аура Плюс у композиції із Сіріусом дає змогу ефективно контролювати розвиток злакових бур’янів та істотно знижувати кількість болотних. Використання гербіциду Аура Плюс  у нормі 0,75 л/га (варіант 3) у композиції з Сіріусом (0,2 кг/га) дає можливість знизити кількість злакових бур’янів на 86,4%, що за високого потенціалу шкодочинності злакових бур’янів є недостатнім. Проте збільшення норми до 1,5 л/га (варіант 5) значно підвищує ефективність дії композиції препаратів на злакові бур’яни та дає змогу знищити до 97,8% бур’янів (мал. 2).
Аналіз економічної ефективності гербіциду Аура Плюс свідчить, що препарат характеризується високими показниками як за застосування його окремо, так і в композиціях із Сіріусом та Базаграном М.


Застосування препарату Аура Плюс у нормі 1,3–2,6 л/га дає змогу отримати значну частину збереженого врожаю (від 21,5 ц/га до 30,1 ц/га за врожайності 66,1–74,7 ц/га). Додатковий чистий прибуток від застосування гербіциду Аура Плюс коливався в межах 1256–1712 грн з 1 га (табл. 1).
Щодо застосування препарату Аура Плюс у композиції з Сіріусом, то найефективнішим (не тільки з точки зору знищення бур’янів, а й щодо господарсько-економічних показників) виявився варіант Аура Плюс (1,5 л/га) + Сіріус (0,2 кг/га). Так, кількість збереженого врожаю у цьому варіанті застосування гербіцидів становила 26,1 ц/га, за врожайності 70,8 ц/га, додатковий чистий прибуток становив 1487 грн/га (табл. 2).


Таким чином, за результатами досліджень можна зробити такі висновки:
- застосування гербіциду Аура Плюс на посівах рису дає змогу ефективно контролювати розвиток злакових бур’янів;
- гербіцид Аура Плюс може бути використаний у різних схемах застосування гербіцидів як окремо, так і в композиціях із гербіцидами проти болотної рослинності;
- оптимальною нормою гербіциду Аура Плюс за застосування його окремо у фазі сходів та в комбінації з Базаграном М є норма 2,0 л/га;
- застосування гербіциду Аура Плюс у композиції з Сіріусом дає змогу знизити норму внесення до 1,5 л/га без зниження ефективності препарату щодо злакових бур’янів;
- використання гербіциду Аура Плюс для захисту посівів від злакових бур’янів є не тільки ефективним, але й економічно вигідним заходом, який дає змогу зберегти від 21,5 ц/га до 30,1 ц/га зерна рису та отримати від 1177 до 1712 грн/га додаткового чистого прибутку.


А. Ванцовський,
канд. с.-г. наук, директор
Інституту рису УААН
В. Дудченко, наук. співробітник
Т. Дудченко, мол. наук. співробітник

Інтерв'ю
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0