Спецвозможности
Агробизнес

Блу™ N – фіксуй азот із повітря!

31.01.2023
963
Блу™ N – фіксуй азот із повітря! фото, иллюстрация

Ведення сучасного інтенсивного сільського господарства неможливе без раціонального та правильного використання азоту. Азот – один із основних елементів живлення для рослин,

що займає більшу частину структури ринку за видами добрив і є найдорожчим елементом, який застосовують за вирощування сільськогосподарських культур, тому на сьогодні актуальним є пошук нових рішень для оптимізації азотного живлення.

Азот – ключовий елемент живлення для оптимального росту та розвитку рослин на всіх типах ґрунтів. Нарівні з найголовнішими елементами – вуглецем, киснем та воднем – він бере участь у формуванні органічних речовин. Азот входить до складу найважливіших біологічних сполук у рослині: амінокислот, білків, пуринових та піримідинових основ, нуклеотидів, нуклеїнових кислот, хлорофілу та інших органічних молекул, а також рослинних гормонів, алкалоїдів, аміноцукрів. Чимало вітамінів містять азот, який синтезують рослини.

Дефіцит азоту в період активного росту та розвитку рослини призводить до затримок у рості, слаборозгалуженої кореневої системи, зменшення площі листкової поверхні, втрати забарвлення аж до блідо-жовтого на нижніх листках. Рослини з нестачею азоту мають короткий період вегетації.

Рослини поглинають азот корінням у нітратній (NO3) та амонійній (NH4+) формах. Нітратна форма легкорухома й швидко втрачається в результаті денітрифікації та вилуговування. Амонійна форма через свій позитивний заряд краще утримується ґрунтовими часточками. Проте наявність і доступність азоту в ґрунті залежить від багатьох чинників: мікробіологічних процесів, гранулометричного складу, фізичних і хімічних властивостей тощо.

Внесені в ґрунт азотні добрива можуть бути використані для формування врожаю лише на 50 %, інша частина втрачається.

Зростання вартості енергоносіїв внаслідок енергетичної кризи спричинило значне збільшення собівартості виробництва азотних добрив. Тому сьогодні актуальним є пошук і впровадження нових ефективних рішень для оптимізації азотного живлення рослин.

Великий резерв азоту в атмосфері має молекулярний вигляд – N2, що становить близько 78 % об’єму повітря і є недоступним для рослин. В атмосфері у незначній кількості присутні також аміак та оксиди азоту (NO, N2О, NO3), які поглинаються разом із опадами. Питання збереження навколишнього середовища, оптимізації живлення рослин, збереження й підвищення родючості ґрунтів, а також створення нових способів підвищення ефективності біологічної фіксації азоту сьогодні є доволі актуальними.

Компанія Corteva Agriscience з гордістю представляє аграріям України та світу новий інноваційний біологічний продукт Блу™ N, що, впродовж усього циклу вегетації, забезпечує додаткове надходження азоту з атмосфери для всіх основних сільськогосподарських культур.

Що таке Блу™ N?

Блу™ N — це біологічний оптимізатор ефективності живлення рослин, який містить штам бактерій Methylobacterium Symbioticum і був розроблений для того, щоб забезпечити природне поглинання азоту без ризиків для навколишнього середовища, які виникають у разі застосування традиційних азотних добрив. Блу™ N — це нове рішення, що надає гнучкості та надійності сталому управлінню азотним живленням рослин, яке забезпечує здоровий ріст сільськогосподарських культур.

Бактерії M. Symbioticum, які містить
Блу™ N, швидко заселяють всю рослину, перетворюючи атмосферний азот в доступну для рослин форму азоту (амонійну). M. Symbioticum належать до ендофітних бактерій, які сприймаються імунною системою рослин і здатні поширюватися всередині рослинної тканини.

Бактерія M. Symbioticum:

грам-негативна (зовнішня мембрана);
~ 1,6 µm;
має бічні джгутики (мобільність);
аеробна бактерія (потребує повітря та кисень для росту);
метилотрофна бактерія (може розвиватися завдяки метанолу);
рожева пігментація (метилобамін).

Біопрепарат адаптується до потреб рослин у період їхнього росту та розвитку та допомагає оптимізувати показники врожайності. Блу™ N сприяє посиленню вегетативного росту рослин, збільшенню вмісту хлорофілу, білка та крохмалю та підвищенню врожайності.

Що є джерелом енергії, яке бактерія використовує для заселення та розмноження?

Метилобактерії поглинають метанол з рослини і в результаті аноксигенного фотосинтезу виробляють у клітині метаналь (формальдегід). Це сприяє життєздатності, розмноженню та утворенню нових колоній бактерій для подальшого переміщення в молоді частини рослини — відбувається заселення.

Як бактерія переміщується до молодих частин рослини?

Метилобактерії самостійно переміщуються за допомогою джгутиків разом із водою та метаболітами фотосинтезу, що використовуються як будівельний матеріал для нових листків. Після досягнення зони росту метилобактерії розташовуються між новими клітинами і запускають нітрогеназний цикл, доставляючи амоній до рослини. В основі нітрогенази лежить складний комплекс із заліза, сірки та іону молібдену, необхідного для фіксації азоту.

Одна фоліарна обробка Блу™ N дає можливість «заселити» листки бактеріями.
Утворення метилобаміну підвищує фотосинтетичну активність рослин.
Комплекс нітрогенази перетворює N2 в NH4+ і робить азот доступним для рослин.

Рекомендації щодо застосування біопродукту.

Блу™ N слід вносити у ранкові години, коли продихи на листках рослин відкриті найбільше. Оптимальна температура для застосування Methylobacterium коливається в межах від 10 оС до 30 оС.

Необхідно стежити за рівнем pH робочого розчину, він має бути не меншим 5 і не більшим 8. Також слід контролювати вміст хлору у воді, взятої для приготування робочого розчину, – його має бути менш як 2 ppm.

Препарат не рекомендується застосовувати, якщо культура перебуває в стані стресу (внаслідок ушкодження шкідниками, хворобами, навантаження від раніше внесених препаратів, дії посухи чи спеки, надмірної вологості повітря та ґрунту, а також впливу прохолодних погодних умов тощо).

Нині оптимізатор живлення Блу™ N зареєстрований в Україні компанією
Corteva Agriscience для використання у посівах кукурудзи, зернових колосових та овочевих культур. Найближчим часом планується розширення реєстрації на інші сільськогосподарські культури. У світі продукт використовується майже на всіх культурах. Норма витрати Блу™ N становить 333 г/га. Оптимальна фаза внесення у посівах кукурудзи — від 4 до 8 листків культури, у посівах озимих зернових — після відновлення весняної вегетації — середина кущення до цвітіння (ВВСН 25–61). Оптимальний період застосування
Блу™ N на овочевих культурах закритого та відкритого ґрунту — у фазу від 5 листків до початку цвітіння культури.

З огляду на біологічне походження Блу™ N слід бути обережним у разі його застосування у бакових сумішах.

Перш ніж змішувати Блу™ N з іншими продуктами, варто звернутися до виробника продукту, а також до представників компанії Corteva Agriscience.

Переваги Блу™ N:

►  перетворює азот з атмосфери в амонійну форму, щоб забезпечити азотом рослини;

►  працює через механізм саморегулювання, забезпечуючи азотом рослини без ризику перенасичення;

►  заселяє молоді рослини і є прямим джерелом додаткового азоту в період вегетації, без ризиків втрат від вилуговування чи випаровування;

►  забезпечує додаткове азотне живлення рослини, ефективно зменшуючи втрати азоту в навколишнє середовище.

Блу™ N — інноваційний інструмент, що сприяє підвищенню доступності, поглинання та використання поживних речовин шляхом фіксації атмосферного азоту (N2) і наданню рослині безпосереднього доступу до нього, а також підвищенню ефективності фотосинтезу рослини.

Галина Радзіцька, категорійний маркетинг-менеджер з гербіцидів та Оптинайт™ технології Corteva Agriscience
 Більше на www.corteva.com.ua
™ ® Торгові марки Corteva Agriscience
та її афілійованих структур. ©2023 Corteva.
Виробник: Симборг С.Л. (Symborg S.L.)
Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку.
Ключевые слова: Corteva, Блу™ N, азотні добрива
Интервью
Башинский Виталий Владимирович, национальный консультант FAO по вопросам биобезопасности и ветеринарии
Общепризнанные стандарты безопасности качества пищевых продуктов – это язык, на котором говорят импортеры, международные торговые сети и закупщики. Украина пока что только на пути  формирования
Rebiyar1
Сегодня наш собеседник - Антуан Ребийар, бизнес-директор New Holland Agriculture в Украине, Молдове, странах Балтии и Финляндии. Он живет и работает в Украине уже более четырех лет, впрочем, для

1
0