Спецможливості
Технології

Як зменшити забур’яненість посівів озимої пшениці за допомогою сучасних гербіцидів?

05.06.2008
2638
Як зменшити забур’яненість посівів озимої пшениці за допомогою сучасних гербіцидів? фото, ілюстрація
Як зменшити забур’яненість посівів озимої пшениці за допомогою сучасних гербіцидів?

Як зменшити забур’яненість посівів озимої пшениці за допомогою сучасних гербіцидів?

Забур’яненість посівів залишається однією з найбільших проблем в аграрному виробництві. Існує багато способів контролю над бур’янами та зниження їх кількості. Основні з них — це система обробітку грунту, чергування культур у сівозміні, агротехнічні та хімічні прийоми догляду за посівами. Проте для успішного вирішення цього питання якогось одного прийому недостатньо. Їх треба застосовувати у комплексі й залежно від типу забур’яненості.
Вважають, що культури суцільного способу посіву (зокрема, озима пшениця) є добрим попередником для таких цінних високорентабельних культур, як цукрові буряки, соняшник, овочеві та інші культури, не тільки за своїми біологічними якостями, а й за здатністю протистояти бур’янам. Це значно спрощує та здешевлює боротьбу з бур’янами в посівах наступних культур. А тому боротьбі з бур’янами у посівах озимої пшениці слід постійно приділяти велику увагу.
Озима пшениця може забур’янюватися різноманітними бур’янами. Великої шкоди посівам завдають озимі та зимуючі види їх. У північній підзоні Степу та в Степу на чорноземах звичайних найбільш поширені грицики звичайні, талабан польовий, кучерявець Софії, сухоребрик Лозеліїв. При вирощуванні ярих культур сходи цих бур’янів будуть знищені суцільною передпосівною культивацією. На посівах озимої пшениці вони успішно розвиваються до закінчення своєї вегетації. Особливо небезпечні такі бур’яни на зріджених посівах, де без обробки гербіцидами неможливо одержати добрий урожай пшениці. Озима пшениця здатна до інтенсивного кущення та створення великої площі листкового апарату. Раннє відновлення весняної вегетації та інтенсивний розвиток у цей період дають їй можливість успішно конкурувати з ранніми та пізніми видами ярих бур’янів. Проте за несприятливих для росту та розвитку озимої пшениці умов такі бур’яни, як підмаренник чіпкий та куряче просо, також можуть завдати посівам значної шкоди. Так, у роки з підвищеною вологістю просо куряче проходить весь цикл розвитку і переважає в посівах озиму пшеницю, що призводить до недобору врожаю та ускладнює його збирання.
У комплексі польових робіт особливу увагу слід звернути на боротьбу з поширеними в Україні багаторічними коренепаростковими бур’янами — осотом рожевим, а в Степу і Криму — ще й з гірчаком степовим звичайним (рожевим).
Досвід показує, що за вмілого застосування гербіцидів ці бур’яни досить легко знищити саме на посівах озимої пшениці. Вони завдають значної шкоди посівам, призводять до зниження врожайності, становлять загрозу для наступних культур. Після озимої пшениці у сівозміні зазвичай висівають просапні культури, боротьба з бур’янами в яких значно ускладнюється і потребує додаткових витрат або й узагалі буває неможливою. У відділі технології вирощування озимих культур Інституту зернового господарства УААН та мережі його дослідних станцій (Синельниківська, Красноградська, Ерастівська, Кіровоградська) останніми роками значну увагу приділили вивченню та розробці хімічних методів боротьби із забур’яненістю озимої пшениці. У результаті досліджень було значно розширено діапазон застосування гербіцидів для боротьби з бур’янами. Часто, особливо по непарових попередниках, на посівах озимої пшениці складаються такі умови, що вони значною мірою забур’янюються в осінній період. Причому, якщо сходи ярих бур’янів узимку гинуть, то озимі, зимуючі та коренепаросткові, якщо їх не знищити, успішно розвиватимуться протягом усієї вегетації, шкодячи культурним рослинам. Досліджуючи гербіцид Ковбой (0,15 л/га) на озимій пшениці Альбатрос одеський по попереднику кукурудза на силос у строки: до сівби (перед культивацією) восени та навесні за кущення, виявили, що використання гербіциду навіть до сівби забезпечувало підвищення врожаю зерна на 2,4 ц/га. Пов’язано це з тим, що системний гербіцид Ковбой знищує кореневу систему бур’янів, значно поліпшуючи фітосанітарний стан озимої пшениці. Застосування гербіциду як восени, так і навесні, значно підвищувало врожайність озимої пшениці.
Якщо осінній обробіток проводити за теплої погоди, то бур’яни можна знищити й такими гербіцидами, як 2,4-Д амінна сіль чи Діален. Але застосовані в осінній період, ці гербіциди негативно діють на озиму пшеницю, знижуючи її зимостійкість.
Дослідження показали, що в умовах теплої вологої й тривалої осені, якщо складаються сприятливі умови для проростання насіння бур’янів, осіння обробка гербіцидами посівів озимої пшениці не поступається за ефективністю весняній.
Погодні умови осені минулого року на значній території України були дуже несприятливими для сівби, росту й розвитку озимої пшениці. Сходи навіть на деяких парах, а особливо на непарових попередниках, одержано нерівномірні, зріджені. На багатьох площах посіви озимої пшениці під час закінчення осінньої вегетації перебували у фазі шилець. За такого стану озимої пшениці складаються дуже сприятливі умови для розвитку бур’янів на посівах озимої пшениці.
Ранньої весни, якщо пшениця відстає у розвитку або посіви її зріджені й не можуть конкурувати з бур’янами, що вже ростуть, слід провести обробку гербіцидом, не чекаючи фази кущення.
Застосовують також гербіциди Кросс та Ковбой, які можна ефективно використовувати за температури 5°С. У фазі кущення вибір гербіциду залежить від типу бур’янів. За нашими спостереженнями, великий спектр дії має гербіцид Лонтрім. Якщо посіви забур’янені коренепаростковими бур’янами, особливо березкою польовою, слід користуватися саме цим гербіцидом за норми внесення 1,5 л/га. Для боротьби з бур’янами в цій фазі розвитку озимої пшениці можна вносити й інші гербіциди, такі як Гранстар, 75% з.п. Цей гербіцид має широкий спектр дії та добру технологічність. Норма внесення його становить 25 г/га, що не потребує додаткових витрат на його транспортування. Застосовують і традиційні, давно відомі гербіциди — 2,4-Д амінну сіль та Діален.
Дослідження показали, що для ефективного знищення бур’янів у посівах озимої пшениці достатньо однієї обробки гербіцидами, якщо правильно підібрати гербіцид залежно від забур’яненості та своєчасності проведеної обробки. Основна маса бур’янів зазвичай гине. Бур’яни, що залишаються у пригніченому стані, та ті, що проростають після обприскування, вже не становлять загрози посівам. Озима пшениця, швидко вегетуючи, створює велику площу листкової поверхні, що затінює грунт і успішно конкурує з бур’янами.
Проте, якщо з якихось причин обробки не проведено у фазі кущення озимої пшениці чи бур’яни з’явилися пізніше, але загрожують завдати шкоди, обприскування гербіцидами можливе до прапорцевого листка. У таких випадках доцільно використовувати Кросс, Ковбой чи Гранстар з рекомендованою нормою внесення, відповідно, 100—150, 120—190 мл/га і 20—25 г/га. Вносити гербіциди 2,4-Д амінну сіль чи Діален у цей час небажано, бо вони шкодять рослинам озимої пшениці: спостерігається пригнічення росту, скручування листя.
Пересування обприскувачів по озимому полю у фазу прапорцевого листка завжди шкодить рослинам. А тому якщо озиму пшеницю вирощують без технологічних колій, треба зважено підходити до такої обробки, оцінюючи, яка шкода може бути більша — від бур’янів чи проходу агрегату.
Отже, гербіцидні обробки для боротьби з бур’янами в посівах озимої пшениці можна проводити в широкому діапазоні на різних фазах розвитку озимої пшениці, залежно від типу та часу проростання бур’янів. Це дає змогу не лише ефективно боротися із забур’яненістю озимої пшениці, а й звільнити поле від бур’янів під наступні культури.

А. Лисенко,
д-р с.-г. наук, професор

Інтерв'ю
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про

1
0