Спецможливості
Архів

Виробництво свинини на індустріальній основі

07.08.2008
1026
Виробництво свинини на індустріальній основі фото, ілюстрація
З досвіду роботи ТОВ “Полісся-Агро” Рівненського району Рівненської області з розвитку галузі свинарства

Товариство з обмеженою відповідальністю “Полісся-Агро” с. Зоря Рівненського району створено в березні 2002 року на загальних зборах акціонерів. Виробництво свинини й вирощування племінного молодняку організовано на двох виробничих ділянках: свинокомплекс у с. Олишва Рівненського району, де станом на 01.11.06 р. утримували 17090 голів свиней, у т. ч. 2330 голів основних свиноматок, та свинокомплекс у с. Миротин Здолбунівського району, відповідно, — 8081 голів свиней, із них 419 голів основних свиноматок.
Виробнича база на свинокомплексі в с. Олишва складається із восьми свинарників, із них чотири приміщення (корівники) викуплено в агрофірми “Зоря” і переобладнано під свинарники, а ще чотири свинарники — нове будівництво. На обох виробничих ділянках вирощують племінний молодняк.
Це підприємство — одне з найбільших спеціалізованих підприємств із виробництва свинини не тільки в районі, а й у Рівненській області та в цілому в Україні, де впроваджено промислову технологію відтворення стада, вирощування й відгодівлі свинопоголів’я. За 2005 р. тут реалізовано 1510 т свиней у живій масі, що на 412 т (37%) більше, ніж у попередньому році.
Середня чисельність працюючих на підприємстві — 133 особи, в тому числі на виробництві свинини — 120. За 2005 р. від реалізації свиней у живій масі, включаючи продаж племінного молодняку, виручено понад 15,8 млн грн. Підприємство працює прибутково. Тільки від реалізації свиней у живій масі на м’ясо одержали близько 4,7 млн грн прибутку. Рентабельність свинини становить 34,6%, а в цілому по галузі свинарства — 43%.
У 2003–2005 рр. підприємство значно збільшило виробництво та продаж свинини. Якщо 2003 р. було реалізовано на забій 185 т свиней у живій масі, то 2004, відповідно, — 1098 т, а 2005 — 1510 т, що майже в 8,2 раза більше, ніж у 2003 році.
Цього досягнуто за рахунок підвищення продуктивності свинопоголів’я, впровадження прогресивних технологій годівлі та утримання, в тому числі науково обгрунтованої годівлі різних вікових груп свиней, чіткої системи відтворення поголів’я, цілеспрямованої селекційно-племінної роботи, якісного ветеринарного забезпечення, чіткого виконання всіх технологічних процесів та високої організації праці на всіх виробничих ділянках.
Темпи інтенсифікації свинарства на підприємстві характеризуються такими показниками, наведеними у таблиці:
Аналіз свідчить, що в середньому за 2003–2005 рр. більшість (6 із 8) показників основних технологічних вимог із інтенсивного розвитку свинарства, які розробили вчені Інституту свинарства УААН (Полтава), і передового досвіду розвитку свинарства таких країн, як Данія й Англія, виконуються, за винятком двох позицій. Інтенсивність використання основних свиноматок становить 1,3 опороса за рік (норма — 2 і більше опоросів) і, відповідно, вироблено (вирощено) свинини на 1 основну свиноматку — 16,2 ц за норми 18 центнерів.
Так, одержано поросят на 1 опорос основних свиноматок, у середньому, за 2003–2005 рр. по 9,3 голови за норми 9–10 голів; відповідно, середня жива маса поросят у двомісячному віці становить 22,3 кг і 16 кг; середня жива маса поросят у чотиримісячному віці — 53 кг і 37 кг; середньодобовий приріст живої маси свиней на відгодівлі — 684 і 450 г; витрати кормів на 1 кг приросту живої маси — 4 к. о. і 6 к. о. та вироблено (вирощено) свинини на одну голову свиней, наявних на початок року, 163 кг за норми 100 і більше кілограмів.
Інтенсивне ведення галузі свинарства залежить від багатьох чинників, але основний із них — раціональне використання кормів. Тому на підприємстві багато уваги приділяють підвищенню рівня годівлі свинопоголів’я.
Слід зауважити, що всі складові раціону годівлі свиней господарство закуповує на ринках України. Нині в с. Ожніно Острозького району Рівненської області завершується монтаж власного комбікормового заводу, придбаного за кордоном.
Для годівлі свиней на підприємстві виготовляють комбікорми за сімома рецептами, які виробляють у власному комбікормовому цеху (Рівне), і вони становлять 100% у структурі раціонів. Тобто тут застосовують концентратний тип годівлі свинопоголів’я.
Рецепти комбікормів для різних вікових груп свиней розроблено і складають їх з допомогою комп’ютерної програми. Як наслідок, раціони для свинопоголів’я повністю збалансовано за всіма поживними речовинами, обмінною енергією, сирим протеїном, сирою клітковиною, амінокислотами, мікро- і макроелементами.
На підприємстві впроваджено ресурсозберігаючу технологію сухої годівлі всіх вікових груп свиней комбікормами, що дало можливість знизити витрати кормів на 1 ц приросту живої маси свиней, які за 2005 р. становили 3,8 ц к. о. проти 4,2 ц к. о. у 2003 р.
Годівлю свинопоголів’я здійснюють по кормопроводу в годівниці кожного станка на кожну вікову групу окремо. Годівлю підсисних свиноматок здійснюють за індивідуальними кормовими картками з урахуванням періоду фізіологічного стану, живої маси, віку свиноматки й кількості поросят.
Особливу увагу приділяють підсисним поросятам. Для їх життєздатності потрібно підтримувати температурний режим. Для обігріву поросят використовують інфрачервоні лампи та пересувні нагрівачі польського виробництва.
Збільшення обсягів виробництва свинини великою мірою визначається також організацією селекційно-племінної роботи.
Спільним наказом Мінагрополітики України та УААН від 8 листопада 2004 р., № 400/92 ТОВ “Полісся-Агро” Рівненського району Рівненської області присвоєно статус племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи, а спільним наказом Мінагрополітики України та УААН від 29 грудня 2005 р., № 766/130 цьому товариству з обмеженою відповідальністю присвоєно статус племінного заводу з розведення свиней великої білої породи.
З урахуванням конкретних виробничих умов на підприємстві розводять свиней великої білої породи англійської і французької селекцій, які показали себе з найкращого боку як за чистопородного розведення, так і за гібридизації. У разі двохпородного схрещування використовують чистопородні свиноматки великої білої породи та кнурів лінії Макстер, які несуть у собі значну частку крові породи п’єтрен, використовують як батьківську форму для одержання відгодівельного молодняку свиней.
Поросят від підсисних свиноматок відлучають у віці 25–28 діб середньою живою масою 8–9 кг. Ще два тижні (10–14 діб) їх утримують у тих самих станках, де народилися, а потім передають на дорощування, при цьому свинок для ремонту основного стада переводять в окреме приміщення, де тримають до досягнення живої маси 32–35 кг (90 діб). Кастрацію кнурців проводять до 6-денного віку. Ікла та хвостики відрізають одразу після народження.
Свиноматок після відлучення поросят переводять до цеху осіменіння, де вони за 5–7 діб приходять в охоту, їх осіменяють і утримують 21 добу. Потім їх переводять у приміщення (цех) для супоросних свиноматок, а за 6–8 діб до опоросу — в маточник для опоросу. Свиноматки поросяться цілорічно в приміщеннях-маточниках. Кожна свиноматка має індивідуальний номер (татуювання), бирку та племінну картку, яку прикріплено над станком. Картка з відповідними помітками супроводжує свиноматок упродовж усього технологічного циклу.
У господарстві проводять 100-відсоткове штучне осіменіння свиноматок: беруть сперму з кнурів-виробників, фасують і використовують для осіменіння. Для цього в господарстві збудовано дві лабораторії штучного осіменіння свиноматок на обох виробничих ділянках.
Основа виробничих процесів — ритмічність і цикли. Неабияке значення мають чітке виконання всіх технологічних процесів виробництва та висока організація праці на всіх виробничих ділянках. У всіх приміщеннях дотримуються оптимального мікроклімату за рахунок вентиляційних установок. Для підтримання потрібного температурного режиму в зимовий період в усіх свинарниках використовують теплогенератори та міні-котельні.
На всіх виробничих ділянках корми у приміщеннях роздають автоматизовано, гній із приміщень видаляють гноєтранспортерами ТСН-3Б з подальшим перекачуванням його у гноєзбірник, а водонапування свиней здійснюють за допомогою автоматичних ніпельних напувалок.
Навантаження поголів’я на одного оператора з обслуговування підсисних свиноматок з поросятами — 70–80 голів, відповідно, на дорощуванні свиней — 800 голів, ремонтних свинок — 500 та свиней на відгодівлі — 1500–2000 голів.
На всіх виробничих ділянках підтримують високий рівень ветеринарно-санітарної культури виробництва, виконують принцип — “все зайнято — все вільно”. Велика увага на підприємстві приділяється роботі з людьми — безпосередніми виконавцями технологічних процесів виробництва.


Д. Микитюк,
канд. с.-г. наук
М. Геймор,
учений зоотехнік

Інтерв'ю
Раїса Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту зрошуваного землеробства
Інститут зрошуваного землеробства НААН України посів 1-е місце серед експортерів наукоємної продукції та отримав Міжнародний сертифікат «Експортер року». Його керівника - доктора сільськогосподарських
Заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ Олександр Ярещенко
Чимало аграріїв шукає щось, на чому можна було б заробити великі гроші. Частина з них з цією метою шукає щось таке, чим би ще мало хто займався, принаймні в промисловому масштабі. Тож інтерес значної частини аграрної громадськості був... Подробнее

1
0