Спецможливості
Статті

Виробництво ріпаку — перспективи і реальність

05.06.2008
1034
Виробництво ріпаку — перспективи і реальність фото, ілюстрація
Виробництво ріпаку — перспективи і реальність

Розвиток цін на зернові культури на ринку України за останні два роки змушуює багатьох керівників сільгосппідприємств замислитися над питаннями: які культури вирощувати на перспективу, що не спричинять проблем з реалізацією; зростатимуть ціни на ринку чи залишаться стабільними.

Аналізуючи світовий ринок рослинницької продукції, можна упевнено стверджувати, що найближчими роками перспективним залишиться виробництво олійних культур. За даними дослідницького бюро світового ринку ISTA Mielke GmbH у Гамбурзі, останніми роками світове споживання олій та рослинних жирів щороку підвищувалося на 4%. Приріст виробництва олійних культур за останні 12 років щороку становив 3,5 млн т, загальне споживання за сезон 2002/03 становитиме 123,8 млн т. Сюди входять не лише потреби харчової промисловості, а й промислова переробка на технічні цілі (у хімічній промисловості, виробництво біодизеля та олив).

Що ж до структури споживання, то серед 17 олійних культур світове лідерство належить соєвій олії — 25,8%, за ним іде олія пальмова — 21,2% і на третьому — олія ріпакова — 9,8%. Пропозиція на світовому ринку соняшнику скоротилася до 6,6%.

У 15 країнах Західної Європи із загальної площі олійних культур 5,3 млн га у 2001 році площі під ріпаком сягали 3 млн га. Найбільше виробництво ріпаку у Європі зосереджене в Німеччині (понад 4 млн т/рік). Площі під цією культурою тут зросли 2002 року до 1,262 млн га через підвищення попиту і прогнозоване зростання цін. Товаровиробник одержує за 1 т ріпаку понад 230 ЕUR. За середньої врожайності ріпаку понад 35 ц/га ця культура стає рентабельною і дає прибуток.

У зв’язку з будівництвом у Німеччині нових заводів з переробки ріпаку на біодизель, проектна потужність яких становила на кінець 2002 року 700000 т, потреба в ріпакові ще підвищиться, і ціни на сировину зростатимуть.

Який зиск для себе може мати український товаровиробник з огляду на такий розвиток ринку олійних культур?

Традиційною олійною культурою України є соняшник, площі якого перевищують 2,7 млн га. Через низькі затрати обігових коштів виробництво соняшнику навіть за врожайності 15 ц/га забезпечує чималий прибуток господарству. У південних регіонах України соняшник залишиться однією з основних культур. Однак подальше зростання виробництва цієї культури за рахунок розширення площ уже неможливе. Порушення сівозмін шляхом насичення полів соняшником призводить до падіння родючості грунту, нагромадження шкідників і хвороб і, зрештою, до зниження врожайності.

У західних і центральних областях України інтерес становить вирощування ріпаку. На жаль, площі під ріпаком за роками дуже варіюють — від 140 до 220 тис.га, а врожайність навіть озимого ріпаку не перевищує 13 ц/га. Попит на ріпак на ринку України постійно підвищується, про це свідчить зростання цін на 1 т ріпаку. У вересні 2002 року вони досягли 1000 UAH/т, тобто наближаються до цін у Західній Європі.

Низькі врожаї ріпаку в Україні пов’язані з цілою низкою причин, які можна поділити на економічні, технічні й технологічні.

Економічні причини пов’язані з високими капіталовкладеннями на 1 га ріллі при вирощуванні ріпаку. Перемінні та постійні затрати при виконанні всіх технологічних операцій з вирощуванння ріпаку перевищують 1,5 тис. UAH/га. Це, насамперед, пов’язано з високими затратами на гербіциди, фунгіциди та інсектициди (як мінімум, дворазова обробка) і високими дозами мінеральних добрив, без яких вирощування ріпаку є недоцільним.

Технічні причини пов’язані з відсутністю в господарствах сучасної техники. Бракує сучасних грунтообробних знарять типу “Європак” або “Компактор”, що створюють посівне ложе і сприяють оптимальному відкладанню насіння на 2–3 см. Застарілі сівалки не можуть забезпечити норму висіву ріпаку від 3 до 4 кг/га. Великі втрати ріпаку у процесі його збирання пояснюються відсутністю ріпакового стола в комбайнів та бічного ножа на жниварці.

Технологічні причини пов’язані з двома попередніми. Недостатня кількість засобів і застаріле технічне оснащення породжують порушення технології, а від такої “модернізованої” технології одержують, відповідно, сумні результати. Якщо врожайність ріпаку нижча від 15 ц/га, затрати на виробництво перевищують прибуток від реалізації продукції.

Наскільки реальним є прибуткове виробництво ріпаку в Україні?

На нашу думку, у західних і центральних областях України треба робити акцент на вирощування озимого ріпаку, оскільки його біологічний потенціал вищий, ніж у ріпаку ярого. У наших демонстраційних дослідах, проведених спільно з Черкаським інститутом агропромислового виробництва, у 2001 році врожайність озимого ріпаку становила в середньому у всіх сортів 33,1 ц/га, а ярого — 18,8 ц/га. В умовах 2002 року врожайність озимого та ярового ріпаку становила, відповідно, 23,6 і 22,6 ц/га.

Щодо вибору сорту озимого ріпаку не можна дати однозначних рекомендацій. На сьогодні до “Реєстру сортів...” занесено сорти української та зарубіжної селекції. Багато товаровиробників перевагу надають новим гібридам або лінійним сортам ріпаку від фірм Lembke або DSV.

Вирощування озимого ріпаку в Україні пов’язане з ризиком його вимерзання в окремі роки. За умови виконання всього комплексу заходів із своєчасного висівання, оптимальної густоти і застосування фунгіциду Фолікур восени цей ризик помітно знижується.

Хоча врожайність ярого ріпаку в середньому поступається врожайності озимого на 5–6 ц/га, однак і затрати на його вирощування знижуються приблизно на 200 грн/га.

Які особливості вирощування ярого ріпаку слід врахувати?

Обробіток грунту. Oсінню оранку проводять з одночасним вирівнюванням грунту, аби виключити зайві проходження знарядь навесні. Особливу увагу надають передпосівній обробці знаряддями “Европак” або “Компактор” для досягнення якісного посіву.

Посів. Висівання ріпаку слід здійснювати у якомога більш ранні строки. Що триваліший вегетаційний період в ріпаку, то вища гарантія отримання високого врожаю. Ріпак проростає вже за температури грунту 2...3°С, а незначні (до — 4°С) заморозки рослини витримують легко.

Норма висіву. Рекомендується сіяти в лінійних сортів 0,8–1,0 млн схожих зернин на 1 га, а в гібридів — до 0,8 млн шт./га. Залежно від маси 1000 зернин і схожості насіння, в Україні висівають 4–5 кг/га.

Боротьба з бур’янами. Ярий ріпак за добре розвинутого стеблостою має велику конкурентоспроможність у пригніченні бур’янів. З хімічних препаратів найефективнішим є досходове або післясходове застосування Бутизану, яке, проте, обмежене в Україні через високу вартість препарату (гектарна обробка — 266 грн). Економічно виправдане застосування його за врожайності ріпаку понад 20 ц/га.

Замість Бутизану, запропоновано дешевший варіант з грунтовим гербіцидом Трефлан. За дози гербіциду 3,5 л/га затрати на боротьбу з бур’янами скорочуються до 78 грн/га.

Боротьба зі шкідниками. Висівати слід тільки насіння, оброблене протруйниками Офтанол або новим протруйником Чинук, які захищають сходи ріпаку від уражень хрестоцвітою блішкою. З появою перших бутонів практично завжди з’являється ріпаковий квіткоїд. За досягнення порогу шкодочинності — 1–2 шкідника на рослину — треба застосувати інсектициди. Через високі температури одноразового застосування їх (особливо піретроїдів) в Україні часто буває замало. Другу обробку, із застосуванням інсектицидів системної дії, проводять проти попелиці та інших шкідників.

Калькуляція затрат на вирощування ярого ріпаку
Вартість виробленої продукції
Урожайність, ц/га
Ціна 1 т - 1066 грн/т
10
20
20
Дохід від реалізації ярого ріпаку з 1 га
1066
2132
2132
Затрати на вирощування ярого ріпаку
а) перемінні затрати
     
Вартість насіння 5 кг/га 16 грн/кг
100
100
100
Добрива, кг/га
     
Селітра амонійна (34,4%) 35 100 540 грн/т
54
54
Нітроамофос (17:17:17) NPKx60 200 1150 грн/т
115
230
230
Усього добрів
115
284
284
ЗЗР На 1га Ціна Вартість обробки  
     
Бутизан 2,0 133,25 266,5 грн/га
   
266,5
Трефлан 3,5 22,4 78,4 грн/га
 
78,4
 
Децис, 2,50% 0,2 95,9 19,2 грн/га
19
19
19
Бі-58 1,0 37,3 37,3 грн/га
37
37
37
Усього ЗЗР
56
56
322,5
ПММ
     
Дизпаливо 60л/га 1,5 грн/л
90
90
90
Послуги збирання
180
180
180
Пряма заробітна плата
40
46
52
Усього
40
46
52
Ремонт техніки, грн/га
100
100
100
Інші
50
50
50
Усього перемінних затрат
731
984,4
1178,5
Маржинальний дохід
335
1147,6
953,5
б)Постійні затрати
     
Накладні затрати
200
200
200
Оренда землі
160
160
160
Оренда майна
40
40
40
Амортизація техніки
130
130
130
Фіксований податок
35
35
35
Інші
50
50
50
Усього постійних затрат
615
615
615
Усього затрат
1346
1599,4
1793,5
Прибуток +/ Збиток -
-280
532,6
338,5
Собівартость продукції, грн/т
1346
799,7
896,8
Рентабельність (прибуток/затрати,%)
-20,8
33,2
18,9

Добрива. Дози мінеральних добрив залежать від забезпеченості грунту елементами живлення. Особливу увагу слід приділити калію. На жаль, калійних добрив в Україні застосовують дуже мало, а потреби в них при вирощуванні ріпаку незрідка становлять більш як 100 кг/га діючої речовини. Дозу азотних добрив слід розділити на основне внесення під час посіву: 60–90 кг/га діючої речовини і підживлення: 30–40 кг/га діючої речовини. Підживлення азотом поліпшує формуванння стручків і збільшує кількість насіння ріпаку.

Збирання. Збирання ріпаку слід здійснювати прямим комбайнуванням, що істотно скорочує втрати. Вологість ріпаку після очищення не повинна перевищувати 9%.

Приблизну калькуляцію затрат і доходу від реалізації ярого ріпаку наведено в таблиці.

Розрахунки свідчать, що, за врожайності ярого ріпаку 10 ц/га і закупівельної ціни на ріпак у господарствах $200, або 1066 грн/т, збитки однозначно сягають 280 грн/га.

Тільки у разі виконання всіх технологічних операцій і досягнення врожайності ярого ріпаку 20 ц/га прибуток перевищує 338 грн/га при внесенні Бутизану і 532 грн/га при застосуванні більш дешевого засобу боротьби з бур’янами — Трефлану.

Слід відзначити велике значення ріпаку як доброго попередника для зернових культур. У Німеччині роль попередника також оцінюється у грошовому вираженні і на частку ріпаку випадає 100 ЕUR/га.

З урахуванням умов України й оцінки ролі ріпаку як доброго попередника у сівозміні вирощування ярого ріпаку є привабливою альтернативою.

Віллі Древс,
д-р агр. наук,
Олександр Мельник,
Фірма «Агроконсалт-трасформ»,
Німецько-Український проект розвитку сільського господарства і залучення інвестицій (НУАП)

Інтерв'ю
Ранньою весною, коли раптом всі прокинулися і кинулися купувати добрива, західноукраїнським аграріям почали дзвонити від імені відомого місцевого дилера сільгоспхімії з вигідними пропозиціями на умовах передоплати. Коли товар не приходив і... Подробнее
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про

1
0