Спецможливості
Техніка та обладнання

Технологічні процеси для інтенсифікації виробництва цукрових буряків

05.06.2008
723
Технологічні процеси для інтенсифікації виробництва цукрових буряків фото, ілюстрація
Технологічні процеси для інтенсифікації виробництва цукрових буряків

Враховуючи природно-кліматичні відмінності зон регіонів України, а також досвід розвинених в аграрному відношенні держав Франції, США, Бельгії, Нідерландів тощо, індустріалізація виробництва цукрових буряків має розвиватись у напрямах, які різняться технологічно, але схожі за такими ознаками, як висока продуктивність (ширина захвату), багатофункціональність (в одному агрегаті поєднувати операції грунтообробні та посівні, внесення гербіцидів і добрив сипких чи рідких) і висока надійність.

Одним із найвідповідальніших заходів технології вирощування цукрових буряків є ретельне дотримання всіх нормативних вимог технології висівання, а саме: оптимально ранні та стислі строки, забезпечення рівномірної глибини загортання насіння, розміщення його в доволі ущільнене ложе, дотримання заданих інтервалів (16–18 см) між насінниками.

Важливою передумовою формування високопродуктивних посівів є: визначення строків висівання цукрових буряків, температура грунту, його фізичні властивості, тобто здатність кришитися до дрібногрудкуватого стану без залипання робочих органів знарядь і машин.

Проте слід врахувати кліматичні відмінності центрального, західного, східного і південного поясів України, а також досвід розвинених аграрних країн, у яких сівалки — з неперевершеною характеристикою точності розміщення насіння завдяки спеціальній конструкції висівних апаратів і закладеного принципу нейтралізації імпульсу скочування насіння на виході з висівного апарата. При цьому абсолютна швидкість насіння нульова при вкладанні в насіннєве ложе і не залежить від швидкості переміщення сівалки. Це дає змогу значно підвищити швидкість висівання за гарантованого додержання заданої відстані між насінням у рядку.

Істотно впливає на підвищення польової схожості насіння наявність у пневматичних сівалках різних типів загортальних робочих органів, які використовуються для виконання процесу загортання насіння в грунт залежно від його механічного складу, щільності й вологості. На основі зазначених вище особливостей висівання цукрових буряків слід відшукати оптимальні варіанти робочих органів культиваторів і сівалок для центрального, східного і південного поясів, застосування яких сприяло б росту рослин і узгоджувалося б з основним обробітком грунту в зазначених регіонах.

Вирішальним для досягнення результатів за додержання строків висівання протягом 4–5 днів є забезпечення сприятливого для розвитку рослин вологісного режиму грунту.

Реалізація такого оперативного висівання можлива з переходом до комбінованих широкозахватних агрегатів на базі 18-рядної сівалки ССТ-18В і культиватора загального призначення АРВ-8,1-02, які водночас агрегатуються енергонасиченим трактором ХТЗ-121/163, відповідно, на задній і передній начіпці.

Застосування цієї технології дасть можливість зменшити на 50% потребу в тракторному парку, витрати палива майже в 1,8 раза, знизити переущільнення грунту, поліпшити його агрофізичні властивості.

Різноманітність грунтово-кліматичних умов, висока забур’яненість полів і надзвичайно висока ціна на високоефективні гербіциди зумовлюють на значній частині полів застосування механічних розпушувань грунту під час догляду за посівами цукрових буряків.

Один із найпоширеніших методів догляду за посівами цукрових буряків складається із: суцільного обробітку грунту до появи сходів широкозахватними агрегатами із середніми боронами ЗБЗСС-1,0 або легкими посівними — ЗБП-0,6А в поєднанні з райборінками ЗОР-0,7, а також культиваторами УСМК-5,4(В), КОЗР-5,4-01, які обладнані ротаційними робочими органами РБ-5,4 з прутковими роторами без шлейфів. Новостворена широкозахватна (24 м) борона ЗБР-24 на заводі “Точмаш” (Донецьк) також забезпечує високоякісне виконання суцільного досходового розпушування грунту на швидкості переміщення 10–12 км/год. Щодо стану грунту використовують типи зубових борін: на ущільнених — середні ЗБЗСС-1,0 або легкі посівні ЗБП-0,6А; на розпушених — райборінки ЗОР-0,7. Для якісної роботи доцільно, щоб передні зуби борін заглиблювалися в грунт менше задніх. Усі зазначені вище агрегати застосовують на суцільному досходовому розпушуванні грунту, якщо довжина проростків насіння не більше 1 см. З утворенням грунтової кірки найдоцільніше використовувати спершу 10-метровий зубчасто-кільчастий коток К-10 виробництва заводу “Точмаш” (Донецьк) або кільчасто-шпорові котки, наявні в господарствах для розламування кірки, а потім правильно добрати борони або ж ротаційні котки. Післясходовий догляд за посівами має вирішувати найгострішу проблему — розпушування грунту в міжряддях і в зоні рядків (шарування), суцільне розпушування грунту та корегування чи формування густоти рослин ротаційними робочими органами РБ-5,4.

Перше розпушування грунту в міжряддях і в зоні рядків слід проводити, як тільки позначилися рядки сходів буряків. Використовуються для цього культиватори типу УСМК-5,4(Б) з обладнанням їх однобічними плоскорізальними лапами з шириною захвату 150 мм, які встановлюються по дві на кожне міжряддя і на глибину обробітку 3,5–4 см, а також ротаційними батареями, що рухаються в міжряддях і зонах рядків на глибині 2–2,5 см.

Якісніше розпушування грунту з мінімальними захисними зонами рядків (6–8 см) досягається з використанням культиваторів КОЗР-5,4-01 та КОЗР-8,1-01, що призначені для дрібного розпушування грунту в міжряддях і в захисних зонах рядків.

Ущільнені та забур’янені поля обробляють культиватори типу КФ-5,4 з активними робочими органами фрезерного типу. У зоні дії знищення бур’янів становить 100%, якщо поступальна швидкість не перевищує 4 км/год.

Для боротьби з бур’янами та грунтовою кіркою в захисній зоні рядка слід застосовувати суцільне післясходове розпушування грунту за кількості сходів не менше 10 рослин на 1 пог. м рядка в оптимальний період — це перша пара справжніх листочків, а коренева система цукрових буряків сягає за 10–15 см. Застосовують боронувальні агрегати, залежно від ступеня щільності грунту, з одним і двома рядками зубових борін: здебільшого — легкими посівними боронами ЗБП-06 або райборінками ЗОР-07, а на ущільнених грунтах — середніми боронами ЗБЗСС-1,0 і культиваторні агрегати на базі УСМК-5,4Б(В), обладнані ротаційними робочими органами РБ-5,4. Якість виконання операцій із мінімальним присипанням рослин бур’янів грунтом досягається за швидкості руху боронувального агрегату 3–4 км/год з напрямком його під кутом 30° до рядків або впоперек поля; культиваторного — з ротаційними робочими органами за швидкості руху 5 км/год із напрямком уздовж рядків.

Особливого значення набуває забезпечення формування оптимальної густоти рослин на гектарі та рівномірність їх розміщення. Тому слід передбачати з урахуванням усіх можливих чинників висівання зменшеними нормами насіння чи сівбу на кінцеву густоту. Із рівномірним розміщенням рослин у рядках і оптимальною густотою формуються коренеплоди однакових розмірів із меншими відхиленнями їх відносно осьової лінії рядка і поверхні грунту, що дає змогу якісніше налагоджувати викопувальні робочі органи коренезбиральних машин.

Проте значна забур’яненість полів та недосконалість системи захисту від шкідників і хвороб спричиняють ненадійність сучасних методів прогнозування польової схожості насіння і є причиною вирощування резервних рослин із дальшим механізованим формуванням чи ручним корегуванням їх густоти.

За достатньої густоти (понад 12 рослин на 1 пог. м) на забур’янених площах слід застосовувати поперечне проріджування сходів у фазі вилочки культиваторами УСМК-5,4В(Б), обладнаними лапами-бритвами та налаштованими на малі схеми вирізування (8,5х6,5 см; 8,5х10 см).

Економічно найвигіднішим способом формування густоти рослин є сівба на кінцеву густоту із забезпеченням одержання 7–8 сходів на 1 пог. м рядка за умови ефективного захисту сходів.

Під час догляду за посівами після формування їх густоти слід передбачити максимальне збереження рослин протягом вегетації та зменшення кількості агротехнічних операцій. Частоту розпушувань, їх глибину слід визначати з урахуванням таких чинників, як забур’яненість, розвиток рослин цукрових буряків, можливе пошкодження листкової поверхні, кількість опадів і щільність грунту.

Доцільно розпушування грунту в міжряддях поєднувати з підживленням і присипанням бур’янів грунтом у захисних зонах і рядках.

Для цього культиватори УСМК-5,4Б(В) і КОЗР-5,4-02, КОЗР-8,1-02 комплектують відповідними робочими органами. У разі використання перших, обладнаних ротаційними робочими органами, захисна зона рядків зменшується до 6–8 см, а грунт розпушується у зоні рядків на глибину 2–2,5 см.

Дальші розпушування грунту в міжряддях із присипанням бур’янів землею в зоні рядків або внесення добрив, гербіцидів краще здійснювати культиваторами КОЗР-5,4-02, КОЗР-8,1-02.

Дотримання послідовності застосування операцій дає змогу знищити близько 80% бур’янів й істотно зменшити потребу у використанні гербіцидів і ручної праці.

Міжрядні розпушування проводять за підвищеної щільності грунту спершу на глибину 5–6 см із дальшим поглибленням до 10 см однобічними лапами-бритвами, встановлюючи їх по дві на кожне міжряддя, і ротаційними робочими органами.

Розпушування грунту на 10–12 см слід проводити водночас із підживленням мінеральними добривами. Для цього встановлюють долото, підживлювальний ніж і ротаційні робочі органи в кожне міжряддя.

У разі відсутності або низької дії внесених гербіцидів для знищення бур’янів застосовують присипання їх землею в захисних зонах і в рядках у фазі двох-трьох пар справжніх листків у буряків. Підгортання виконується водночас із розпушуванням грунту культиваторами типу УСМК-5,4 або КОЗР-5,4, обладнаними односторонніми лапами-бритвами із захватом 85 мм з підгортачами завширшки 40 мм.

Глибина ходу робочих органів встановлюється 3–4 см, швидкість руху агрегату — до 4 км/год. Дальше присипання проводиться у фазі чотирьох-п’яти пар справжніх листочків у буряків підгортачами завширшки 60 мм, встановленими на стрільчасту лапу. Висота грунтового валика має бути 3 см за першого присипання, а за другого — 5 см. Утворення біля рядка цукрових буряків борозенок завглибшки понад 3 см і присипання їх точки росту не допускається. Цим агрозаходом знищення рослин бур’янів у зоні рядка сягає 60–70%, а присипання рослин буряків — не більше 5%.

Передзбиральний період цукрових буряків характеризується істотним збільшенням цукронагромадження. Для успішного проведення збирання слід визначитися з оптимальним терміном технічної стиглості коренеплодів, найбільшою масою і цукристістю, з мінімальними втратами й травмуваннями та допустимим ступенем забруднення коренеплодів.

Важливим критерієм визначення початку і закінчення строків збирання цукрових буряків є технологічна оснащеність господарства, яка гарантувала б завершення збирання буряків до кінця жовтня.

Слід узгоджувати збирання цукрових буряків як з максимальною масою і цукристістю коренеплодів, так і з початком втрат цукру “на дихання”, тобто коли призупиняється процес асиміляції.

Виходячи із зазначеного вище аналізу (збір цукру формується, з одного боку, врожайністю коренеплодів, а з іншого, — вмістом у них цукру), слід з урахуванням генетичного потенціалу як сортів, так і гібридів визначатися з посівами для: ранніх строків збирання, для основного періоду збирання і для пізнього періоду збирання. Найдоцільніше високоцукристі сорти й гібриди висівати в господарствах, які розташовані на великій відстані від цукрових заводів, щоб значно зменшити витрати на транспортування.

Господарства, які мають можливість використовувати конвеєр сортів або гібридів різних строків стиглості, можуть маневрувати строками збирання залежно від можливостей свого машинно-тракторного парку. А тому кожний сорт чи гібрид може бути зібраний в оптимальний для нього термін.

Для якісного і вчасного викопування коренеплодів і перевезення їх на цукрові заводи слід обгрунтувати потребу створення нового покоління базових типів машин із використанням новітніх розробок і досягнень світового сільськогосподарського машинобудування. Насправді потрібний революційний шлях створення та освоєння масового виробництва високоенергонасичених універсальних інтегрованих енергозасобів модульних конструкцій базових комплексів машин на основі уніфікації, скорочення марочності й на радикальному підвищенні надійності.

Задля прогнозування ефективності агрегатів блочно-модульної конструкції (зменшення матеріаломісткості та енергоємності, підвищення продуктивності й надійності, зменшення вартості), в Інституті цукрових буряків УААН було розроблено, відпрацьовано і виготовлено діючу експериментальну 12-рядну коренезбиральну машину з використанням як універсального енергозасобу (УЕЗ) — трактора ЛТЗ-155 із реверсивним керуванням. Продуктивність 12-рядного агрегату підвищувалася майже вдвічі порівняно з 6-рядними (КС-6Б, РКС-6) за одночасного зменшення матеріаломісткості на 40–45% і ціни в 2–2,5 раза. Наразі ведуться розробки щодо створення 12-рядного агрегату для збирання цукрових буряків із лемешковими копачами в Національному науковому центрі ІМЕСГ до тракторів типу ХТЗ-161/163.

А. Мазуренко,
провідний науковий
співробітник ІЦБ УААН

Інтерв'ю
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один із факторів успіху аг­росек­то­ру Бразилії — агра­ні роз­пи­ски. Детальніше про їх впровадження роз­повідає пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва Гу­с­та­во

1
0