Спецможливості

регуляторы роста

27.03.20171820
Конкуренція на українському ринку мікродобрив і ЗЗР зростає. Щороку відкриваються нові виробництва з «нано-технологіями», за якими немає серйозної науково-виробничої бази. Про це в інтерв'ю
02.02.201715339
Роз­ви­ток га­лузі ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку в су­час­них умо­вах не­мож­ли­вий без ви­роб­ництва ви­со­ко­якісної про­дукції. Це знач­ною мірою за­ле­жить від ви­ко­ри­с­тан­ня но­вих сортів куль­ту­ри
Квітуючий сад
31.01.20177956
Знач­ної ува­ги за­слу­го­ву­ють до­три­ман­ня аг­ро­техніки в ба­га­то­річних на­са­д­жен­нях яблунь, зокрема за­сто­су­ван­ня ре­гу­ля­торів рос­ту рос­лин як важ­ли­вих скла­до­вих в отриманні

1
0