Спецможливості
Агробізнес

Чому кукурудза потребує мікоризації?

07.04.2020
2458
Чому кукурудза потребує мікоризації? фото, ілюстрація

Через брак вологи або недостатній рівень живлення продуктивність кукурудзи за тривалого перебування у стані стресу може знизитись на 20-50%. Одним з шляхів, що дозволяє підвищити стресостійкість кукурудзи є мікоризація. Мікориза – це симбіоз гриба й рослини, при якому в коренях рослин накопичуются вуглеводи, якими рослина ділиться з грибом. У свою чергу гриб, поселяючись на коренях, виконує функцію всмоктуючих волосків кореня та допомагає рослині засвоювати поживні речовини з ґрунту.

 

 

 

 

Мікробіологи української компанії БТУ-ЦЕНТР створили власну наукову розробку, ефективність якої визнається не тільки в Україні, а і в Болгарії, Молдові, Білорусі, Казахстані –мікоризний препарат Мікофренд®. До його складу входить комплекс мікоризоутворювальних грибів – Glomus VS, Trichoderma Harzianum; мікроорганізми, що сприяють утворенню ризосфери у кореневій зоні рослин – Streptomyces sp., Pseudomonas Fluorescens та фосформобілізуючі бактерії – Bacillius Megaterium var. phosphaticum, Bacillus Subtilis, Bacillus Muciloginosus, Enterobacter sp. Мікофренд® сприяє утворенню мікоризи та має фунгіцидну дію в ризосфері рослини. Для покращання технологічності внесення препарат випускається у рідкій формі та на торфовій основі з ідентичним складом та титром.

Дослідженнями зарубіжних науковців встановлено, що інокуляція мікоризою є актуальною за умов нестачі ґрунтової вологи. За рахунок розгалуження гіфів грибів, зростає можливість кореневій системі мікоризованої рослини охопити більший обсяг ґрунту, збільшивши тим самим не лише кількість, але й швидкість поглинання вологи. Дослідження, проведені з використанням спеціальної мікроскопії рослин засвідчили, що діаметр гіфів мікоризних грибів складає 2-20 мкм, тоді як найтонші корені рослин мають 100-200 мкм, а довжина гіфів може бути у 50-100 разів більшою, ніж коренів [1 ,2, 3].

Крім можливості запобігти водному стресу мікоризація кукурудзи актуальна для оптимізації забезпечення рослин доступним фосфором, концентрація якого в більшості ґрунтів є низькою. Це зумовлено тим, що ортофосфат, як найдоступніша форма фосфору, що засвоюється рослинами, є малорухомим й може поглинатись коренями лише на відстані декількох міліметрів від їх поверхні [4, 5].Тим самим, у прикореневій зоні формуються «плями» з дефіцитом фосфору, бо його засвоєння рослинами проходить швидше, ніж відновлюється запас. Завдяки ж розгалуженості гіфів мікоризи фосфор стає доступним на значно більшій відстані – до 12 см [6]. За аналогічним принципом зростає можливість споживання рослинами сполук мікроелементів – міді, цинку, сірки, магнію, заліза та ін. [7].

Кінцевим результатом, що підтверджує ефективність будь-якого агрозаходу є продуктивність сільськогосподарських культур. Як свідчать численні наукові дослідження [4-7], проведені з мікоризою, що майже у 80 % експериментів формування мікоризи поліпшувало ріст та розвиток рослин, підвищуючи тим самим їх продуктивність.

Рис. 1 Ефективність застосування Мікофренду® на кукурудзі, 2018-2019 рр. Д – дослідження з застосуванням Мікофренду; К – контроль, варіант без застосування МікофрендуВиробничі досліди, проведені в господарствах різних областей України свідчать, що наприклад у Київській області, де рідку форму препарату Мікофренд® застосовували в рядок при сівбі кукурудзи, приріст цієї культури в одному з господарств склав 0,7 т/га, а в іншому - 0,3 т/га (див. діаграму). Застосування торфової форми мікоризного препарату Мікофренд® шляхом обробки насіння безпосередньо у сівалці з розрахунку 4 кг/т насіння в умовах Вінниччини забезпечило приріст зерна 0,3 т/га. Аналогічна схема внесення в умовах Рівненщини забезпечила приріст врожаю кукурудзи 1,1 т/га, а в Черкаській області, де опади були відсутні протягом практично всього літа – 0,7 т/га.

В поліській частині Житомирської області обробка насіння кукурудзи цим біопрепаратом в сівалці, але з нормою внесення 5 кг/т насіння, забезпечило приріст врожайності культури 0,7 т/га.

Розрахунок економічного ефекту, проведений за показником EBITDA засвідчив, що застосування біопрепарату Мікофренд® у рядок підвищило ефективність агротехнології кукурудзи відповідно на 100 $/га та 43 $/га за витрат на препарат 7,1 $ та 2,8 $ (без ПДВ). У агротехнологіях господарств, де застосовували торфову форму Мікофренду® у нормі 4 кг/т відповідно до вищезгаданих рівнів врожайності ефективність зросла на 43, 160 та 105 $/га, тоді як при застосуванні 5 кг/га додатково отримано 104 $/га за витрати на препарат 4,3 $.

Отже, рання колонізація кореневої системи кукурудзи, що досягається шляхом обробки її насіння Мікофрендом або його внесення у рядок є важливим агрозаходом для оптимізації потенційних вигод від мікоризації, особливо коли мова йде про захист культури від стресів природного та штучного походження.

 

Гаврилов Сергій,

канд. с.-г. наук

агроном-дослідник БТУ-ЦЕНТР,

 

              

Джерела

1. Горбунова Н.П. Анатомическое строение микориз растений // Труды конференции по микотрофии растений. М., АН СССР, 1955. С. 182 - 193.

2. Kothamasi D. Arbuscular mycorrhizae in plant survival strategies /Kothamasi D., Kuhad R.C.H., Babu C.R. //Tropical Ecology. – 2001. – Vol. 42, № 1. – P. 1-13.

3. Liu A. Soil nutrient and water providers: how arbuscular mycorrhizal mycelia support plant performance in a resource-limited world /Liu A., Plenchette C., Hamel C. //Mycorrhizae in Crop Production /Hamel C.,Plenchette C. (Eds.). – Binghamton, NY: Haworth Food & Agricultural Products Press, 2007. – P. 37-66.

4. Гуральчук Ж.З. Роль арбускулярных микориз в питании растений и устойчивости к тяжелым металлам /Гуральчук Ж.З. //Физиол. и биохим. культ. раст. – 2004. – Т. 36, № 3. – С. 217-228.

5. Чайковська Л.О. Вплив везикулярно-арбускулярної мікоризи на засвоєння важкорозчинних фосфатів рослинами /Чайковська Л.О. //Агроекол. і біотехнол. – 2000. – Вип. 4. – С. 134-136.

6. Jakobsen I. External hyphae of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi associated with Trifolium subterraneum L. 1. Spread of hyphae and phosphorus inflow into roots /Jakobsen I., Abbott L.K., Robson A.D. //New Phytol. – 1992. – Vol. 120. – P. 371-380.

7. Harley J.L., Smith S.E. Mycorrhizal symbiosis. N.Y., Academic Press, 1983. P. 484.

Джерело: www.btu-center.com

Інтерв'ю
Николай Орлов
До кінця 2016 року парламент повинен прийняти Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Цей закон має відкрити ринок землі в Україні. 
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее

1
0