Спецможливості
Новини

Перспективи розвитку страхування врожаю сільгоспкультур

05.06.2008
373
Перспективи розвитку страхування врожаю сільгоспкультур фото, ілюстрація
Перспективи розвитку страхування врожаю сільгоспкультур

Перспективи розвитку страхування врожаю сiльгоспкультур

Сiльське господарство об`єктивно, в силу своїх особливостей, є галуззю з бiльш високим ризиком порiвняно з iншими галузями народного господарства. Водночас воно є низькорентабельним. У зв`язку з цим аграрнi пiдприємства не мають достатньо накопичених ресурсiв, щоб самостiйно покривати збитки в неврожайнi роки i вiд стихiйних лих. Цей тягар прямо i опосередковано частково лягає на державу, яка виплачує допомогу постраждалим вiд стихiйного лиха, списує бюджетну i позабюджетну заборгованiсть. Розвиток страхування врожаю сiльськогосподарських культур дасть змогу стабiлiзувати стан сiльськогосподарських пiдприємств i перекласти фiнансування ризикiв з бюджету на страховi компанiї. Але низька платоспроможнiсть сiльськогосподарських виробникiв i високi тарифнi ставки страхування в сучасних умовах не дають можливостi розвиватися цiй галузi страхування самостiйно. Досвiд розвинутих кран свiдчить про потребу державного втручання в цю сферу.

Інтерв'ю
Наразі багато виробників ЗЗР, насіння та техніки вдаються до транспортно-складського аутсорсингу. Адже це дає змогу з мінімальними витратами (не секрет, що у великих компаніях витрати на логістику на сьогодні часто перевищують інші... Подробнее
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее

1
0