Спецможливості
Техніка та обладнання

Нові технології приготування та роздавання кормосумішей

26.09.2008
535
Нові технології приготування  та роздавання кормосумішей фото, ілюстрація

Проблема механізації кормоприготування й нормованого роздавання кормів є надто важливою. Зниження питомих витрат кормів і підвищення продуктивності забезпечуються тільки на основі приготування збалансованих однорідних сумішей і їхнього нормованого видавання з урахуванням продуктивності тварин. При цьому слід забезпечити максимальне зниження затрат праці, засобів і енергії на приготування кормових сумішей та їхнього видавання в годівниці.

Кормозмішувач-роздавач DeLaval-12 (Швеція) у робочому положенні

Проблема механізації кормоприготування й нормованого роздавання кормів є надто важливою. Зниження питомих витрат кормів і підвищення продуктивності забезпечуються тільки на основі приготування збалансованих однорідних сумішей і їхнього нормованого видавання з урахуванням продуктивності тварин. При цьому слід забезпечити максимальне зниження затрат праці, засобів і енергії на приготування кормових сумішей та їхнього видавання в годівниці.

Зважаючи на теперішній стан тваринництва й кормовиробництва, зменшення поголів’я великої рогатої худоби в приватному секторі (що призвело до зменшення кількості великих ферм і комплексів та середніх ферм), купівельну неспроможність більшості господарств, фізичне й моральне спрацювання обладнання кормоцехів, його велику енергоємність, зрозуміло, що технологія приготування кормосумішей у кормоцехах недоцільна та економічно не виправдана.
Технологія приготування й роздавання кормів із використанням універсальних навантажувачів, тракторних причепів, стаціонарних кормоцехів і кормороздавачів не забезпечує якісного приготування кормосумішей і вчасної годівлі тварин.
У країнах Західної Європи кормозмішувачі-роздавачі є основною групою машин для приготування та роздавання кормів. Їх широке застосування зумовлене як перевагами годівлі кормосумішами, так і досконалою конструкцією машин, які забезпечують операції навантаження, подрібнення, змішування та роздавання кормів з мінімальними затратами праці. В Україні такі машини поки що не виготовляють, але на ринку з’явився широкий вибір подрібнювачів-змішувачів-роздавачів іноземного виробництва. Ця техніка представлена такими провідними фірмами, як: Kuhn (Франція), Trioliet (Нідерланди), DeLaval (Швеція), Seko (Італія), Roto-mix (США) тощо. Таку техніку за останні п’ять-шість років дедалі ширше впроваджують у господарствах України. На сьогодні на фермах ВРХ працює понад 100 кормозмішувачів-роздавачів. Використання цієї техніки, якщо порівняти з традиційною технологією, дає змогу значно зменшити витрати праці та питому метало- і енергоємність однієї тонни приготованої й розданої на фермі кормосуміші. Водночас нормативних показників затрат часу на виконання основних технологічних операцій приготування й роздавання кормосуміші цими машинами немає. Це зумовлює певні труднощі під час вибору тієї чи іншої техніки чи в разі планування використання трудових і матеріальних ресурсів у господарстві. До того ж, виконуючи функції “кормоцехів на колесах”, кормозмішувачі-роздавачі різняться великими різновидами типів і моделей. Кормокомбайни виробляють причіпними та самохідними, з пристроями для самонавантаження та без них. Їх змішувальні робочі органи можуть бути горизонтальними і вертикальними, завантажувальні — фрезерними або грейферними. Місткість різних моделей кормозмішувачів-роздавачів — від 5 до 45 м3, потужність — від 48 до 275 к. с. Кожний тип цих машин, за використання в різних умовах, має свої переваги та недоліки. Так, наприклад, габаритні розміри значної частини кормозмішувачів-роздавачів іноземного виробництва не дають змоги застосовувати їх для роздавання корму в тваринницьких приміщеннях, виконаних за застарілими проектно-технологічними рішеннями. В цьому разі такі машини використовують як стаціонарні тільки для приготування кормосуміші з дальшим вивантаженням корму в мобільні кормороздавачі типу КТУ-10А. Така технологія значно знижує ефективність використання даної техніки.
Питанням визначення ефективності впровадження технології приготування й роздавання кормів на фермах ВРХ і технічного рівня кормозмішувачів-роздавачів приділяють останнім часом значну увагу. Для оцінки цієї технології і техніки спеціалісти УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провели випробування шести одиниць причіпних кормозмішувачів-роздавачів різних зарубіжних фірм: Samuraj 3 Plus 500/135; Sam 5 450/90 та Sam 5 450/95 фірми Seko (Італія); Roto-mix 354-12 фірми Roto-Mix (США); DeLaval-12 (Швеція) і Solomix 2 12 VL 3 фірми Trioliet (Нідерланди). За результатами досліджень зроблено висновок, що нова технологія приготування й роздавання кормів є енерго- і ресурсоощадною, дає змогу знизити металомісткість та енергоємність 1 т приготовленої і розданої кормосуміші, відповідно, в 1,9 та 1,6 раза, втричі зменшити кількість енергозасобів і обслуговуючого персоналу. Кормозмішувачі-роздавачі зарубіжних фірм забезпечують високу якість виконання технологічного процесу (рівномірність змішування становить 91,3–98,4%, а рівномірність роздавання корму перебуває на рівні 94,8–97,0%) і мають задовільну технічну та технологічну надійність.
Щодо різних типів робочих органів для подрібнення та змішування корму, то, наприклад, спосіб вертикального змішування є найдосконалішим варіантом, якщо дотримуватися всіх передбачених вимог. Кормозмішувачі-роздавачі вертикального типу дають змогу отримати найбільш гомогенну кормову суміш, вони дуже надійні в експлуатації. З урахуванням здатності розривання тюків і зручності в керуванні вони мають значні переваги перед горизонтальними та лопатевими кормозмішувачами-роздавачами. Водночас горизонтальні змішувальні робочі органи інтенсивніше, ніж вертикальні, доподрібнюють волокнисті компоненти суміші. Тому фермські комбайни з вертикальними робочими органами треба використовувати в господарствах, де в сховища завантажують добре подрібнені корми, а з горизонтальними — у роботі з недостатньо подрібненими кормами.
Проводили також порівняльні дослідження, які засвідчили, що застосування змішаних раціонів (кормосумішей) підвищує надої молока як мінімум на 15%, а приріст ваги великої рогатої худоби — на 20–25%, економить робочу силу й час. Затрати на придбання такої техніки окупаються вже через шість місяців.
 Лабораторія систем економічних нормативів на нову техніку НДІ “Украгропромпродуктивність” проводила дослідження щодо визначення нормативів часу на приготування та роздавання кормосуміші кормозмішувачем-роздавачем DeLaval-12, який використовують у господарстві ВАТ “Терезине” Білоцерківського району Київської області.
Кормозмішувач-роздавач DeLaval-12 напівпричіпний, складається з одновісної ходової частини, бункера об’ємом 12 м3, горизонтальних робочих органів (подавальних і змішувально-подрібнювальних шнеків), автономної гідравлічної станції, вагових датчиків, дисплея, на який виводиться інформація про кількість корму, навантаженого в бункер. Система робочих органів працює від власної автономної

Горизонтальне розміщення змішувально-подрібнювальних шнеків у бункері кормозмішувача-роздавача DeLaval-12

станції, якій надає руху ВВП трактора. У цьому разі машину агрегатували з трактором МТЗ-82, а компоненти кормосуміші навантажували в бункер самохідним навантажувачем “Борекс-3106”. Усі компоненти кормосуміші (крім силосу) заздалегідь підвозили до силосної траншеї, де і відбувалося завантаження кормозмішувача. У бункері компоненти подрібнювалися та змішувалися в однорідну гомогенну кормову масу. Ця система змішування й подрібнення дає змогу ретельніше перемішувати кормосуміші й запобігати утворенню пробок під час змішування завдяки подавальним шнекам, які переміщують корм до задньої частини бункера, а в нижній одночасно змішує, подрібнює та переміщує масу в передню частину бункера. Така система змішування й подрібнення дає можливість використовувати в раціоні довгостеблові грубі корми, заготовлені в пресованому вигляді (в даному разі сіно). Слід зазначити, що змішування компонентів кормосуміші відбувається під час переїзду кормозмішувача до тваринницького приміщення, завдяки чому скорочується загальний час на приготування й роздавання корму тваринам.
У таблиці 1 наведено результати досліджень за основними показниками виконання технологічного процесу приготування й роздавання кормосуміші кормозмішувачем-роздавачем DeLaval-12 (Швеція).
Дані таблиці 1 свідчать про те, що нормативи часу на виконання основних технологічних процесів приготування та роздавання кормосуміші незначні й, відповідно, становлять 0,40 і 0,11 хв на 1 ц корму. Загальна продуктивність кормозмішувача-роздавача становить 11,70 т/год. До того ж, ця машина має значно меншу енерго- і металоємкість порівняно зі стаціонарними кормоцехами для приготування кормів для ВРХ і мобільними кормороздавачами типу КТУ-10А.
Габаритні розміри кормозмішувача дають змогу використовувати його як у тваринницьких приміщеннях, виконаних за сучасними технологіями, так і в тваринницьких приміщеннях, виконаних за застарілими проектно-технологічними рішеннями.
У деяких господарствах такі машини використовують як стаціонарні з приводом від електродвигуна для приготування кормосуміші та вивантаження її у мобільні кормороздавачі. Прикладом цього є застосування кормозмішувача-роздавача Solomix-1200 фірми Trioliet (Нідерланди) в агрофірмі “Світанок” Васильківського району Київської області.
Система змішування кормозмішувача-роздавача Solomix-1200 складається з двох вертикальних шнеків із розміщеними на їхніх витках подрібнювальними елементами. Подрібнення й змішування кормової маси здійснюється завдяки обертанню змішувально-подрібнювальних шнеків за годинниковою стрілкою й, відповідно, створенню вертикального кругового руху кормової маси. Під час використання цієї системи змішування спостерігається аерування кормової маси, яка добре поїдається тваринами. Контрножі призначені для поліпшення подрібнення грубих кормів у тюках і рулонах (в даному разі сінажні тюки) до потрібних розмірів і виконують роль протиріжучої пластини з регулюванням відстані від подрібнювальних елементів. Кормосуміш вивантажується завдяки переміщенню кормової маси в передню частину та подавання її через вивантажувальний отвір у лоток вивантажувального транспортера за допомогою вивантажувальних лопаток, які встановлено на основі шнека.
Технологія використання цієї машини в господарстві така: кормозмішувач-роздавач розміщено в ангарі неподалік тваринницьких приміщень; сінажні тюки складені біля ангара, а всі інші компоненти кормосуміші (силос, буряки, плющена кукурудза, висівки, дерть, меляса та мінеральні добавки) зберігають усередині приміщення. Всі ці компоненти завантажуються в бункер об’ємом 12 м3

Кормозмішувач Solomix-1200 фірми Trioliet
у робочому положенні

навантажувачем ПФ-0,8 “Євроборекс”. Після подрібнення та змішування кормосуміш вивантажується в кормороздавач КТУ-10А.
У таблиці 2 наведено результати досліджень за основними показниками виконання технологічного процесу приготування кормосуміші кормозмішувачем Solomix-1200. Вони свідчать про те, що нормативи часу на виконання основних техноло-гічних процесів приготування та вивантаження кормосуміші незначні й, відповідно, становлять 0,56 і 0,27 хв/ц корму. Продуктивність кормозмішувача за годину основного часу на приготуванні кормосуміші перебуває на рівні 10,67 т/год. До того ж, застосування кормозмішувача Solomix-1200 для приготування кормосуміші на фермах ВРХ, якщо порівняти, наприклад, з комплектом обладнання кормоцеху для приготування розсипчастих кормосумішей КОРК-15А, дає можливість зменшити питомі витрати електроенергії в 1,6 раза, а матеріаломісткість у 3,2 раза (дані таблиці 3).
Дані таблиці 4 свідчать про те, що використання кормозмішувача-роздавача DeLaval-12, у цілому, зменшує затрати часу на приготування й роздавання 1 т кормосуміші в 2,7 раза проти технології, коли аналогічну машину Solomix-1200 використовують тільки для приготування кормосуміші, а роздають корм кормороздавачем КТУ-10А. Переваги першого технологічного варіанта такі: скорочується час на приготування кормосуміші завдяки тому, що змішування кормосуміші відбувається під час переїзду кормо-змішувача до тваринницького приміщення та не витрачається час на вивантаження кормосуміші в мобільний кормороздавач КТУ-10А.
Нова технологія приготування та роздавання кормосумішей з використанням кормозмішувачів-роздавачів у господарствах України дає змогу знизити металомісткість та енергоємність однієї тонни приготованої і розданої кормосуміші, зменшити кількість енергозасобів і обслуговуючого персоналу. Нормативи часу на приготування одного центнера кормосуміші (включаючи завантаження компонентів, подрібнення та змішування) становлять 0,40–0,56 хв, а на роздавання — 0,11 хв. Кормозмішувачі-роздавачі зарубіжних фірм забезпечують високу якість виконання технологічного процесу подрібнення, змішування та роздавання корму, мають задовільну технічну надійність і зручність в експлуатації. Застосування такої техніки дає змогу використовувати велику кількість грубих кормів (сіно, сінаж, солому), що зберігаються в тюках чи рулонах, а досконала система зважування сприяє дотриманню точної кількості компонентів раціону.
Під час вибору моделі кормозмішувача-роздавача слід враховувати кількість поголів’я, вид тварин, склад раціону та характеристику приміщення. Використання кормозмішувачів-роздавачів тільки для приготування корму (через невідповідність габаритних розмірів машини кормовим проїздам тваринницьких приміщень) знижує ефективність їхнього використання та збільшує затрати часу на приготування й роздавання однієї тонни кормосуміші в 2,7 раза. Науковим закладам варто об’єднати свої зусилля для створення вітчизняної моделі подрібнювача-змішувача-роздавача кормів на базі найприйнятніших для наших умов іноземних зразків і рекомендувати технічну новинку для серійного виробництва. 

В. Пивовар
Г. Гнатюк

Інтерв'ю
Николай Орлов
У 2016 році значно зросла кількість рейдерських захоплень підприємств. Серед постраждалих є і  представники аграрного бізнесу. Лише протягом першого півріччя зі скаргами на дії рейдерів до
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації

1
0