Спецможливості
Техніка та обладнання

Ми повиннi виробляти те, що люди хочуть брати

05.06.2008
670
Ми повиннi виробляти те, що люди хочуть брати фото, ілюстрація
Ми повиннi виробляти те, що люди хочуть брати

Ми повиннi виробляти те, що люди хочуть брати
Назва АТ "Борекс" спiвзвучна слову боротися, як, до речі, вiдповiдає йому i дiяльнiсть самого акцiонерного товариства. До 1996 р. воно було вiдоме, як Бородянський екскаваторний завод. А з 96-го - це ще й одне з працюючих в Українi пiдприємств з виробництва сiльськогосподарської технiки.
Саме з цiєю продукцiєю АТ "Борекс" веде боротьбу за ринок збуту, за споживача.
Головний стратег пiдприємства - генеральний директор Сергєєв Сергiй Гаврилович. Нашу розмову вiн починає словами: "Бiдкатися - не збираємося! Завод працює!" "А от котельня - нi", - вiдзначаю я про себе. "Так, на опаленнi ми поки що економимо, - продовжує мою думку Сергiй Гаврилович. - Але це погоджено з колективом".
На рахунку кожна копiйка, яка вкладається виключно у виробництво. У середньому за мiсяць з початку року продукцiї випускається на 1,5 млн грн. Це при тому, що на 1.01.2000 р. тiльки борг Державної лiзингової компанiї заводу становив 2 млн 400 тис. грн (на кiнець року частина його вже погашена). Тож у пошуках грошей довелося здавати заводський металобрухт. Але таки на початок березня зробили 140 грунтообробних агрегатiв АГ-6. 120 з них, як i очiкувалося, розiйшлися навеснi, решта - влiтку.
Однiєю з завад безперебiйному виробничому процесу Сергiй Гаврилович вважає менталiтет бiльшостi сiльгоспвиробникiв, якi, всупереч народнiй приказцi, не поспiшають "готувати воза взимку". Купують технiку тодi, коли їм, що називається, вже пече - сiвба на носi. Зважаючи на це, працюють "на склад", де продукцiї накопичено вже на 5 млн грн. На весну 2001 р. планують зробити 150-200 одиниць грунтообробної технiки. Для цього влiзли у чималий кредит. I робiтники трохи затягнули ремiнцi. Та вважають, що заради перспективи треба працювати.
До речі, одне з трактувань слова "перспектива" - це "погляд у далечiнь". А от Сергiю Гавриловичу вдається її розгледiти, дивлячись собi пiд ноги, - i в прямому i в переносному значеннях.
У 1996 роцi вiн зрозумiв: щоб не зупинити виробництво, треба випускати технiку, якої не вистачає, а це - машини, що потрiбнi селянам. Так з’явився бурякозбиральний комплекс i грунтообробний агрегат АГ-6. Саме вони заявили про АТ "Борекс" як про серйозного виробника сiльгосптехнiки. Та зниження останнiм часом попиту на бурякозбиральнi машини (у тому числi i на копач-навантажувач КНБ-6, який, до речі, дешевший за iншi аналоги) пiдштовхнуло генерального директора до нових пошукiв. Оскiльки нiша зернозбиральної технiки вже була зайнята, то звернулися до кормозбиральної i до вдосконалення грунтообробної.
Щодо останнього виду машин, то, за словами Сергєєва, їх випускає заводiв двадцять, i цiни пpийнятнi. "Та наших АГ-6 ми продали вже бiльше п’ятисот одиниць. Це вам про щось говорить?" - запитує вiн з посмiшкою.
Та вже цього року в АГ-6 з’явились два брати - АГ-7, 2. Саме така ширина захвата грунтообробного агрегату дає змогу максимально використовувати потужнiсть "Джон Дiра" чи "Кіровця". "Ми повиннi робити те, що люди хочуть брати", - переконаний Сергєєв.
Тут радо йдуть назустрiч й iндивiдуальним замовникам, вбачаючи i в цьому перспективу. Якщо одному фермеровi знадобилась тiльки частина АГ-6 для висаджування овочiв, а iншому - пристосувати агрегат для роботи з МТЗ, то, напевно, когось ще зацiкавлять такi модифiкацiї.
Зараз шукають документацiю на розсадопосадкову машину, теж на замовлення.
"Знаєте, вночi не спиш, думаєш: щось же треба робити, щоб грошi знайти. Я ладен випускати будь-яку технiку!" - це, мабуть, єдиний крик душi, який почули вiд Сергiя Гавриловича. Людина енергiйна, на заводi iз 1977року, пройшла виробничими щаблями вiд майстра до генерального директора. Сергєєв, розумiючи всi тонкощi, пiдганяє колектив до створення нової технiки: "Менi потрiбно, щоб вона була вчора. Не сьогоднi, не завтра, а вчора - оця нова технiка!" Тож одночасно роблять креслення i ведуть пiдготовку основного, а не експериментального виробництва. Якщо навiть пiсля доопрацювання дослiдного зразка на металобрухт іде 30% оснащення, то 70% - залишається. А це - виграш у часi.
Так було i з цьогорiчною новинкою - картоплезбиральним дворядним комбайном, яких в Українi до "Борекса" нiхто не випускав. Розробили його спiльно з HHЦ "Iнститут механiзацiї та електрифiкацiї сiльського господарства". Агрегатується комбайн з тракторами ПМЗ-6АКЛ, МТЗ-80/82. А вже пiд час випробувань з’явилась iдея: чому б не зробити копачi до тракторiв ПМЗ або Т-25. Он скiльки їх у приватних господарiв! Тож у термiновому порядку вже розробляють 4 види копачiв. Це ще одне пiдтвердження тому, що перспектива "пiд ногами".
Результатом спiвпрацi з IМЕСГ став культиватор для мiжрядного обробiтку грунту КМОГ-5, 4. Два обмежувальнi диски оберiгають рослину вiд засипання грунтом, а у мiжряддi йде пiдрiзання бур’янiв. Економiя - 500 грн/ га без застосування гербiцидiв. Це для тих, хто його придбає. АТ "Борекс" поки що вклав у нього свої грошi, тож тiльки директор знає, як вiдшукував кошти ще на одну новинку 2000 р. - агрегат комбiнований грунтообробний АКГ-4. Вiн призначений для культивації грунту на однакову дрiбногрудкувату структуру за одне проходження по необробленому пiсля збиpання врожаю полю. До того ж, культиватори, плоскорiз i компактор можна використовувати незалежно один вiд одного.
У випробуваннi - чотирьох- та п’ятикорпуснi оборотнi та необоротнi плуги.
Здавалося б, цього асоpтименту продукцiї вистачило б для якогось пiдприємства не на один рiк. Та тiльки не для АТ "Борекс" i його завзятого генерального директора Сергєєва.
За документацiєю свiтловодського заводу "Олiмп" буквально за 3 мiсяцi було зiбрано комплекс кормозбиральний ККЗ-150 "Борекс-Олiмп". Вражає продуктивнiсть комбайна - 90 т силосу за годину. Зеленi корми не тiльки можуть бути подрiбненими на часточки вiд 150 до 5 мм, а й розтертi у трав’яну масу. Наступного року таких комплексiв планується випустити щонайменше п’ять.
Можна ще довго аналізувати технiчнi характеристики вищезгаданої технiки - вона того варта. Але, як на мене, ще бiльше вартi уваги люди, якi стоять за цiєю технiкою, якi працюють на перспективу, вiрять у неї, а колектив АТ "Борекс", i зокрема його генеральний директор - Сергєєв Сергiй Гаврилович. Він переконаний: "Якщо ми самi не вирiшимо наших проблем, то нiхто їх за нас не вирiшить". Думаю, в тому, що це не просто слова, переконалися i ви.

Вiкторiя Ісаєнко

Інтерв'ю
Олег Вагін найбільш примітний своєю відкритістю і готовністю ділитися секретами вирощування багатьох рослин. В останні роки він повністю сконцентрувався на вирощуванні лохини, перейшовши від вирощування саджанців до закладки власної... Подробнее
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке

1
0