Спецможливості
Технології

Листкова діагностика у рослинництві

13.10.2016
8979
Листкова діагностика у рослинництві фото, ілюстрація
Листова діагностика стану рослин під час вегетації

Основне завдання рослинництва — спрямувати процес вегетації рослин на отримання максимального врожаю високої якості (за дотримання екологічних аспектів). Для цього, насамперед, потрібно знати, як протягом вегетаційного періоду утворюються і розвиваються ті органи рослин, заради продукції яких вирощують культуру.

Правильне і збалансоване мінеральне живлення в кожен період процесу формування врожаю в конкретних умовах уможливлює отримання максимально можливу його кількість. У зв’язку з цим важливо контролювати стан рослини в усі періоди ії життєдіяльності (особливо в критичні фази).
Використання ґрунтово-рослинної діагностики дає змогу оперативно вносити зміни в технологію застосування добрив: дозування, строки, способи їх внесення, що дає можливість значно підвищити окупність і ефективність агрономічних заходів.
Завдяки аналізами ґрунту можна описати та оцініти багато його властивостей, які різною мірою впливають на ріст і розвиток рослин, їх хімічний склад і продуктивність. Втім судити про рівень живлення рослин тільки з аналізу ґрунту можна лише опосередковано. Аналіз ґрунту найбільш корисний для оптимізації ґрунтового живлення перед сівбою. Листкова ж діагностика дає змогу визначити стан рослин у період вегетації, а також проблеми живлення в поточний момент. Особливу важливість листкова діагностика набуває за несприятливих зовнішніх факторів, які ускладнюють поглинання кореневою системою поживних речовин із ґрунту. Таким чином, аналіз ґрунту не може дати відповідь, наскільки ефективно рослини будуть засвоювати поживні речовини з ґрунту. А листкова діагностика може показати поточний стан рослин, зокрема, дефіцит того чи іншого елемента.
Листкова діагностика заснована на визначенні валового вмісту елементів у рослинах (цілої рослини або окремих її органів). Отримані дані щодо хімічного складу рослин (індикаторного органу) співставляють з оптимальними значеннями. З урахуванням стану, темпів росту та розвитку рослин визначають їх забезпеченість елементами мінерального живлення.
Розвиток діагностики мінерального живлення, як наукового напряму, більш ніж за 30 років мав складний характер. Якщо в 60-ті роки рослинна діагностика була переважно орієнтована на виявлення дефіциту того чи іншого елемента внаслідок його абсолютної нестачі в ґрунті, то сьогодні пріоритетного значення набуває відносна нестача, зумовлена конкурентним впливом інших елементів або факторами, що ускладнює поглинання поживних елементів із ґрунту (рН, температура, вологість та ін.).
Листкова діагностика рослин являє собою хімічний аналіз рослинної тканини, щоб визначити поточний вміст (концентрацію) поживних речовин у рослині. Здорові рослини повинні мати певну концентрацію життєво необхідних елементів залежно від виду рослини і стадії його розвитку (див. рис.).
Аналіз рослинних тканин (насамперед листя) є досить економічним і стратегічним інструментом моніторингу стану рослин росту і розвитку. Це такий собі індикатор здоров’я рослин та доступності поживних речовин для засвоєння через коріння і листя, і є доброю основою для діагностики існуючих проблем живлення в рослинництві. Для деяких рослин така діагностика дає можливість також визначати найсприятливіші терміни збирання врожаю. Особливу важливість листкова діагностика набуває за інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Відбір проб рослин — дуже відповідальний момент всієї роботи з діагностичного контролю мінерального живлення рослин. Достовірність результатів листкової діагностики залежить від правильності відбору зразків листя. При відборі рослинних проб необхідно дотримуватися принципу усередненої проби для даного поля або ділянки. Рослини для аналізу відбирають з ділянки однорідної за рельєфом, агротехнікою, застосуванням добрив. Відбір зразків проводять у певні періоди вегетації і фази розвитку рослин. Відбір листя бажано проводити вранці (до полудня) за відсутності опадів і роси. При цьому необхідно стежити за відсутністю частинок ґрунту на листках. Проби відбирають в різних місцях поля (хрест-на-хрест по діагоналі або «змійкою»), послідовно виконуючи зріз листя по всьому полю. 

Т. Ізмоденова, лабораторія листкової діагностики НВК «КВАДРАТ»

 

 

 

Ключові слова: листкова діагностика

Інтерв'ю
За використання сучасних засобів захисту рослин найбільшої їхньої ефективності вдається досягти лише за строго виконання трьох основних умов: правильного вибору препарату, оптимальних термінів внесення та чіткого дотримання технології... Подробнее
Кліматичні зміни та несприятливі для ринку умови, спричинені COVID-19, не дали змоги українським агровиробникам цього року вкотре продемонструвати світу рекордні врожаї, особливо таких пізніх культур, як кукурудза та соняшник. Втім, і той... Подробнее

1
0