Спецможливості
Техніка та обладнання

Косарка-граблі

05.06.2008
963
Косарка-граблі фото, ілюстрація
Косарка-граблі

В Україні потрібно скошувати на рік близько 12 млн га трав для заготівлі тваринам 14 млн т сіна та 12 млн т сінажу. Згідно з агротехнічними вимогами, висота скошування природних трав, яких в Україні приблизно 7 млн га, має становити 4–5 см, а сіяних багаторічних — 6–8 см. Збільшення висоти зрізування останніх пов’язано з потрібним бережливим ставленням до їх вразливішої кореневої системи та збільшенням урожайності повторних укосів. Збільшення висоти зрізування трав на один сантиметр призводить до 5% втрат корму.
Найпоширенішими технологіями є скошування трав урозстил або валок із плющенням маси чи без нього. Як свідчать наукові дослідження та виробничий досвід, економічно вигідно скошувати трави у валок. А вже потім, залежно від погодних умов, підбирати його на сіно або сінаж. Плющення за сонячної погоди прискорює висихання скошеної маси приблизно вдвічі, а за дощової — створює умови для більшого вбирання вільної вологи й, відповідно, подовження часу висихання маси до кондиційної вологості 17%.
Для скошування широко застосовують класичні косарки з коливальним рухом коси, ротаційні з обертальним рухом ножів і ланцюгові. Нині тривають дослідно-конструкторські пошуки прийнятних для практики рішень. Сегментні косарки з коливальним рухом коси прості за конструкцією, дешеві, але мають обмежену поступальну робочу швидкість до 3 м/с через низьку середню швидкість коси — 1,5–2,0 м/с, яку неможливо підвищити через інтенсивне зростання інерційних навантажень. Ротаційні косарки барабанного і дискового типів або комбіновані відповідно з верхнім і нижнім приводом роторів дістають дедалі швидшого застосування завдяки підвищенню технологічної надійності через використання шарнірно навішених ножів, високу колову швидкість ножів — до 100 м/с і робочу швидкість — до 5 м/с. Однак цим косаркам властиві підвищені приблизно вдвічі енергоємність, металомісткість і ціна, менший у них і коефіцієнт технічної готовності завдяки використанню складних габаритних зубчастих високообертових редукторів, які у нашому виконанні рідко витримують сезон інтенсивної експлуатації. За шириною захвату косарки виготовляють здебільшого від 2 до 5 м. Малозахватні агрегатуються з тракторами частіше збоку, а широкозахватні — фронтально і з самохідними енергозасобами (фото 1). Ширина захвату і робоча швидкість косарок прямо пропорційно впливають на їх продуктивність. Якщо порівнювати ефективність косарок за приведеними витратами (таблиця), то деяку перевагу мають ротаційні косарки завдяки більшій продуктивності. Для усунення вказаних вище недоліків ротаційних косарок і підвищення їх економічної ефективності в Національному науковому центрі “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”) розроблено принципово нову ротаційну косарку-граблі (фото 2) з розширеними функціональними можливостями. Така косарка, окрім скошування трав, може ворушити, згрібати й перевертати скошену траву, що практично подвоює її економічну ефективність у результаті збільшення річного навантаження. Завдяки V-подібному розташуванню роторів, ця косарка відразу може формувати валок, який за сонячної погоди без додаткових операцій згрібання та перевертання підбирається на сіно або сінаж:. 4-метрова ширина захвату косарки-граблів за рівного рельєфу поля дає змогу досягати продуктивності 7 га/год. Фронтальна конструкція косарки-граблів передбачає агрегатування з будь-якими енергозасобами: реверсивними тракторами, самохідними косарками, кормо- та зернозбиральними комбайнами. Основу косарки-граблів становлять чотири взаємозамінні ротори метрового діаметра з верхнім приводом (фото 3). Кінематичну схему косарки-граблів вдалося істотно спростити завдяки використанню лише двох стандартних широко розповсюджених кутових редукторів для приводу середніх роторів і простої ланцюгової або пасової передачі — для крайніх роторів, яка натягується переміщенням роторів за допомогою гвинтів (фото 4). Балки, на яких кріпляться крайні ротори, мають можливість фіксованого повертання відносно центральної рами (фото 5) та регулювання якісного формування валка винесенням крайніх роторів уперед. Це дає змогу також під час переїздів зводити крайні ротори до центру і зменшувати габаритну ширину косарки до двох метрів, підвищуючи тим самим безпеку руху. Переміщенням крайніх роторів регулюється також перекриття зон скошування між середніми та крайніми роторами та виключаються пропуски нескошеної трави. Ротори спираються на грунт вільно посадженими на вал тарілками, осьовим переміщенням яких регулюють висоту зрізування трав. Для зменшення подрібнення трав шарнірно навішені ножі роторів встановлені під нахилом до горизонту (див. фото 3). Завдяки цьому вдається також підвищити стійкість руху ножа і виключити непродуктивні коливання ножів за експлуатаційних навантажень. Під час роботи на переплутаному травостої для відокремлення скошеної трави від нескошеної використовують дискові ножі (фото 6), які регулюють за висотою для якісного розрізання маси, що уможливлює використання косарки й для скошування у валок гороху та подібних культур.
За застосування косарки як грабель кінетичний режим роторів косарки зменшується до колової швидкості 10 м/с за допомогою елементарного ланцюгового редуктора, а на кожен ротор додатково встановлюють шість граблин із пружинами. Апробація косарки в агрегаті із самохідною косаркою показала якісне скошування трав на висоті 4 см і формування центрального валка. Конструкцією косарки-граблів передбачається встановлення за замовленням і ефективного плющильного або подрібнювального апарата прокотувального типу. Це створює основу для розробки перспективної багатофункціональної кормозбиральної машини з гнучкою технологічною схемою.
Світова новизна запропонованих технічних рішень підтверджена кількома авторськими свідоцтвами на винаходи, а як інтелектуальна власність — захищена в Укрпатенті, а їх промислове правове використання можливе тільки з дозволу автора.
Косарка-граблі заміняє дві кормозбиральні машини — косарку та граблі, та має збільшені ширину захвату, поступальну швидкість і продуктивність. Це дає можливість отримати найменші приведені витрати і посилити економічний інтерес під час виготовлення та використання запропонованої машини (див. таблицю).
На сьогодні за 20 тис. грн виготовлено на замовлення приватної фірми другий удосконалений зразок косарки-граблів. Це вигідніше, ніж купляти еквівалентний комплекс техніки, який складається з двох ротаційних косарок КР-2 вартістю 14 тис. грн і граблів за 10 тис. грн і трьох тракторів до них.
Наведене свідчить про економічну ефективність перспективи розширення впровадження косарки-граблів у сільськогосподарське виробництво під час заготівлі кормів.
М. Карпенко,
завлаб механізації кормовиробництва ННЦ “ІМЕСГ”

Інтерв'ю
Ще 2021 року Міністерство у справах ветеранів України розпочало роботу з підготовки Стратегії розвитку ветеранського бізнесу до 2030 року (mva.gov.ua). Успішний ветеран-підприємець, який активно розвиває власну справу, свою громаду та... Подробнее
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее

1
0