Спецможливості
Технології

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ЗА УКРАЇНСЬКИМИ ЦІНАМИ

05.06.2008
464
ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ЗА УКРАЇНСЬКИМИ ЦІНАМИ фото, ілюстрація
Останніми роками фітосанітарний стан сільськогосподарських культур в Україні значно погіршився. Основні причини — загальне зниження рівня культури землеробства, порушення агротехніки й технології застосування засобів захисту рослин, порушення строків та якості проведення технологічних операцій. За такої ситуації складаються сприятливі умови для виникнення епіфітотій хвороб, масового розмноження шкідників. Підвищується потенційна та фактична забур’яненість посівів сільськогосподарських культур.

Протистояти шкідливим організмам можна за допомогою засобів захисту рослин.


Донедавна більшість пестицидів на українському ринку були зареєстровані іноземними компаніями. Та в останні роки з’явилися й вітчизняні підприємства. Начебто й небагато часу працює на українському ринку ТОВ “Нертус”, проте зроблено немало. В арсеналі компанії — препарати як на основі відомих, перевірених практикою діючих речовин, так і нових для нашого ринку. Кожен з них протягом 2002–2003 рр. проходив державні випробовування в Інституті захисту рослин УААН на різних сільськогосподарських культурах.
Кукурудза та соняшник належать до культур зі слабкою конкурентною здатністю проти бур’янів, особливо на початку вегетації. У зоні Степу (Миколаївська обл.) на цих культурах досходовий гербіцид Герб 900™ знищував злакові та дводольні однорічні бур’яни (мишій зелений, лободу білу, щирицю звичайну, щирицю лободоподібну, гірчак березкоподібний та ін.). Через 30 днів після його застосування чисельність бур’янів була нижчою, ніж в контролі, на 80–93%. Посіви соняшнику та кукурудзи залишались чистими від однорічних бур’янів 60 днів і більше. У результаті врожай соняшнику перевищував контрольні варіанти, де гербіцид не застосовували, на 18–22%, а кукурудзи — навіть на 36–41%.
Вирішенням проблеми поширення стійких до гербіцидів групи феноксиоцтової кислоти є застосування препаратів із групи сульфонілсечовин.
Таким гербіцидом є Метас™ (діюча речовина — метсульфурон-метил). Препарат четвертого покоління гербіцидів, з невеликою нормою витрати, застосовується в період від 2–3 листків культури до виходу в трубку.
Дослідження ефективності гербіциду Метас™ проводили в трьох грунтово-кліматичних зонах: Поліссі, Лісостепу і Степу України. Кліматичні умови 2003 року були надзвичайно складними для перезимівлі озимих. Унаслідок цього посіви озимої пшениці навесні були зрідженими, ослабленими та дуже забур’яненими.
У результаті систематичних спостережень встановлено, що на дослідних ділянках, де посіви обприскували гербіцидом Метас™, бур’яни спочатку були пригніченими, а через 3–4 тижні спостерігалась загибель більшості однорічних та багаторічних дводольних бур’янів. На 30-й день після застосування гербіциду на посівах озимої пшениці з нормою витрати 10 г/га рівень знищення дводольних бур’янів становив 82–89%. На ярому ячмені, де щільність бур’янів становила 70–77 шт./м2, загибель їх становила 78–85%. Унаслідок дії гербіциду збережено врожай озимої пшениці в середньому 0,46 т/га, ярому ячменю — 0,43 т/га.
Крім цього, ТОВ “Нертус” пропонує гербіциди Амінка™ та Герб 880™, які виробляються на заводах фірми “Нітрокемія 2000”, Угорщина, добре знаної  вітчизняним споживачам за препаратами Аценіт А 880 (ацетохлор+антидот) та Діканіт 600 (2,4-Д амінна сіль). 
Останнім часом в Україні значно зросла шкодочинність хвороб зернових, збудники яких передаються насінням або через грунт. Обов’язковим прийомом в технології вирощування зернових культур, що дає можливість захистити на ранніх етапах органогенезу молоді проростки рослини від насіннєвої, грунтової, а в окремих випадках і від аерогенної інфекції, є протруювання насіння.
В арсеналі ТОВ “Нертус” є препарат для протруєння насіння Раназол™ з діючою речовиною тебуконазол. Застосування його на ярому ячмені в умовах минулого, досить непростого за кліматичними умовами року, повністю захищало посіви від кам’яної сажки і на 97–100% — від летючої. У середньому із трьох зон проведення досліджень ураження посівів кореневими гнилями в фазі кущіння знижувалось на 51–69%  порівняно з контролем. Збережений урожай становив: за норми витрати 0,4 л/т — 0,18 т/га, за норми 0,5 л/т — 0,22 т/га.


Важливим є захист від хвороб листя зернових колосових культур. Сприяти зниженню ураження листя збудниками (Septoria Spp., Puccinia Spp., Erusiphe) можна за використання препарату Тіназол™, діючою речовиною якого є пропіконазол. Обприскування посівів фунгіцидом з нормою витрати 0,5 л/га забезпечує ефективність проти найпоширеніших хвороб листя озимої пшениці та ярого ячменю в усіх грунтово-кліматичних зонах (Степ, Лісостеп і Полісся). Так, проти борошнистої роси озимої пшениці ефективність дії фунгіциду становила 77–80%, а проти септоріозу — 67–75%. На ярому ячмені проти плямистостей листя (сітчаста, темно-бура, облямівкова, смугаста)  — від 55 до 80% залежно від розвитку хвороб.
Захист озимої пшениці від шкідників — не менш важливе питання. Адже вони, особливо в Степу, здатні не тільки спричинити кількісні втрати врожаю, а й знизити якість зерна. Інсектицид, зареєстрований ТОВ “Нертус”, Фатрін™ на основі добре відомої науковцям і практикам діючої речовини альфа-циперметрину — показав себе ефективним проти шкідливих комах. У Лісостепу України (Київська обл.) за норми витрати 100–150 мл/га загибель п’явиць, попелиць, трипсів становила 72–78%. Застосування інсектициду Фатрін™ дало змогу зберегти 0,28 т/га зерна. В Степу (Миколаївська обл.) рівень знищення личинок шкідливої черепашки I–II віків становив 80–97%, пшеничного трипса — 76–92%. До того ж, у дослідних варіантах отримано зерно високої якості.
Добре зарекомендував себе грамініцид Цетодим™ на посівах цукрових буряків. Обприскування посівів у фазі 2–4 листків у курячого проса та мишію сизого за нормою витрати 0,2 та 0,4 л/га з додаванням ПАР Фофір™ з нормою витрати 0,6 та 1,2 л/га забезпечувало зниження 89–96% однорічних злакових бур’янів. Проти багаторічних злакових бур’янів гербіцид Цетодим™ був ефективним за норми витрати 0,6 та 0,8 л/га з додаванням ПАР Фофір™ з нормою витрати 1,8 та 2,4 л/га. Загибель рослин пирію повзучого становила 86–93%.


Таким чином, на сьогодні ТОВ “Нертус” має досить широкий асортимент сучасних пестицидів для захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів, а захист таких культур, як озима пшениця та ярий ячмінь, протягом вегетації можна забезпечити препаратами фірми.


Інститут захисту рослин УААН
С. Ретьман, канд. с.-г. наук,
Т. Горбач, канд. с.-г. наук,
І. Сторчоус, канд. с.-г. наук,
О. Шевчук,  науковий співробітник

Інтерв'ю
Останнім часом площа пустельних і непродуктивних земель в світі постійно зростає. Пустелі вже займають понад 17 млн км2 або близько 12% всієї поверхні суші. Вчені всього світу стурбовані такою
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та

1
0