Спецможливості
Техніка та обладнання

ГІС на службі керівника

02.09.2011
561
ГІС на службі керівника фото, ілюстрація

Розглянуто спосіб зниження витрат і підвищення точності хронометражу з можливістю створення відеоархіву і баз даних маршрутів руху, що містять статистичну інформацію з GPS-приймача під час виконання технологічних операцій машинно-тракторними агрегатами, а також оцінки обсягу виконаних робіт трактористом.

Розглянуто спосіб зниження витрат і підвищення точності хронометражу з можливістю створення відеоархіву і баз даних маршрутів руху, що містять статистичну інформацію з GPS-приймача під час виконання технологічних операцій машинно-тракторними агрегатами, а також оцінки обсягу виконаних робіт трактористом.

З огляду на реструктуризацію сільгоспвиробництва виникають нові форми сільгосппідприємств, свою роботу вони будують на ринкових принципах. Згідно з цим і мають бути застосовані форми та системи оплати праці в сільському господарстві.
Залежно від форми організації праці, застосовують індивідуальну або колективну оплату праці, преміювання. Оплату нараховують за натуральними показниками. Механізованим роботам належить провідне місце у всіх сільгосппроцесах. З огляду на це приділяється більше уваги вдосконаленню оплати праці трактористів-машиністів.

   На механізованих сільгоспроботах оплата праці в агропідприємствах здійснюється за виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за встановленими тарифними ставками. Всім механізаторам, залежно від знань, досвіду роботи, згідно з Положенням про атестацію трактористів-машиністів, присвоюється кваліфікація - тракторист-машиніст I, II, III класу з виплатою надбавок: трактористам-машиністам I класу - 20%, II класу - 10% до заробітку на механізованих роботах. Надбавки виплачуються також за збирання врожаю з урахуванням якісних показників, за економію пально-мастильних матеріалів, за звання "Майстер", за безперервний стаж роботи, за роботу на тракторі, комбайні протягом певного часу без капітального ремонту тощо.
Наразі обсяг виконаної роботи на більшості фермерських господарств оцінюється завдяки виїзду відповідального співробітника (хронометражиста) на місце роботи й проведення вимірювань відповідним вимірювальним інструментом. Також дуже важливо знати техніко-економічні показники кожного наявного агрегату в машинно-тракторному парку в своїх господарських умовах, щоб можна було обрати оптимальний агрегат, провести планово-обсягові роботи, спланувати потребу у пально-мастильних матеріалах. Традиційно для цього проводять хронометраж за ГОСТ 24055-88. Для виміру тривалості виконання якої-небудь дії хронометражист застосовує секундомір. Така організація праці потребує додаткових грошових витрат. Причому хронометражист перебуває здебільшого не в кабіні трактора, як визначено в ГОСТі, а в полі - на місці розворотних смуг. За великої довжини гонів втрачається достовірність отриманих результатів, немає впевненості у вимірі початку і кінця дії, що відміряється.

Як альтернативу секундоміру пропонується використовувати:
1. Відео- або веб-камеру, підключену до персонального комп'ютера (ПК) (рис. 1).
Запис усіх подій, що відбуваються, виконуватиметься в режимі реального часу з високою якістю картинки кадру. Для веб-камери Microsoft LifeCam HD або відео-камери Canon D210 DVD запис виконання технологічної операції з частотою кадрів 25 fps (кадрів у секунду) забезпечить точність визначення тривалості виконання елементів робочого процесу с. Відео обробляється у будь-якому відеопрогравачі на ПК.
2. GPS-приймач із підтримкою запису маршрутів.
За установки GPS-приймача на уявній осі останнього робочого органу агрегату помилка визначення тривалості виконання робочого і холостого ходу дорівнюватиме нулю δ=0.
Інакше (рис. 2), якщо швидкість робочого ходу дорівнює швидкості холостого ходу υp= υx - помилка дорівнює нулю δ=0; за υp≠ υx- помилка буде більше нуля δ>0 і становитиме близько 5-9 відсотків.
Для точнішого вимірювання часу холостого ходу, за розміщення GPS-приймача не над останнім робочим органом агрегату, пропонується використовувати різницю показань опорних точок А і В (рис. 3 а). Для точнішого вимірювання часу робочого ходу, за розміщення GPS-приймача не над останнім робочим органом агрегату, пропонується використовувати різницю показань опорних точок А і В за схемою, наведеною на рис. 3 б.
Дані, отримані GPS-навігатором, подані на рис. 4. Для запису маршруту руху використовували програму GpsCycleComputer для КПК. Крок дискретизації дорівнює 1 с. Для правильного використання цієї методики трактором слід провести розворотну смугу (рис. 4). Кожна опорна точка записаного маршруту містить інформацію про її координати, напрямок руху, поточну швидкість і час. Теоретична точність становить 1 с, але практично через зручне графічне представлення показник помилки можна зменшити, додаючи або віднімаючи частину часу, відповідно, від відсутньої точки до розвороту смуги або перетягнутою від неї (рис. 4 б).
Оплата праці трактористу за обсяг виконаної роботи здійснюється, як зазначалося, виїздом хронометражиста і проведенням вимірів на місці, якщо лише в трактор не інтегровано бортового комп'ютера із видачею результатів щодо розмірів обробленої площі.
Тоді для оцінки обсягу виконаної роботи пропонується використовувати GPS-приймач (рис. 4) і ГІС програму GoogleEarth Pro. GPS-приймач створює електронний журнал про маршрут руху агрегату, з інформацією про поточне місцезнаходження, часу, швидкості руху і видає результати у форматі KML або GPX. Будь-який із форматів можна підтримати GoogleEarth Pro, просто перемістивши файл у "вікно" програми. За допомогою інструмента вимірювання "лінійка" можна виокремити багатокутник, який описує траєкторію руху агрегату і розрахувати площу обробленої ділянки поля (рис. 5).

В. Сербій,
мол. наук. співробітник,
Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого

Інтерв'ю
Статуя кохання в Батумі "Алі та Ніно"
Нещодавно Україну відвідав заступник директора «Агросервіс центру» при Міністерстві сільського господарства Аджарії Леван Болгвадзе. Користуючись нагодою, propozitsiya.com поспілкувалась із
    Нові «Правила використання повітряного простору України» викликали чимало запитань та нарікань з боку користувачів безпілотників. Ми поспілкувалися із керівником компанії Drone.ua Валерієм Яковенком, щоб дізнатися, які ж наслідки... Подробнее

1
0