Спецможливості

Фунгіциди

Горох польовий. Промислові насадження
22.03.201720240
Го­рох ура­жується ба­га­ть­ма не­без­печ­ни­ми хво­ро­ба­ми різної етіології, які вик­ли­ка­ють зни­жен­ня вро­жаю та погіршен­ня йо­го якості. Для успішно­го кон­тро­лю ос­нов­них хво­роб не­обхідно
07.03.201719685
За ва­ло­вим збо­ром і вро­жайністю куль­ту­ра посідає пер­ше місце у світі, а в струк­турі посівних площ Ук­раїни на її ча­ст­ку при­па­дає 25%, в ок­ре­мих гос­по­дар­ст­вах — по­над 45% посівів. Во
04.03.20179329
Ще 1992 року окремі господарства Васильківського й Тетіївського районів Київської області збирали зерна озимої пшениці понад 100 ц/га. Проте потенціал урожайності зернових колосових культур у
01.03.201716383
Економіці вирощування сої значної шкоди завдають бур’яни, шкідники та хвороби — комахи, патогенні гриби, нематоди і віруси. Останні є глобальними шкідниками сої. Принаймні 145 вірусів із 27 груп та 31

27.02.201713909
Ріпак є до­сить ви­баг­ли­вим до умов ви­ро­щу­ван­ня, а са­ме: до­три­ман­ня строків висіву, ре­ко­мен­до­ва­них для зон ви­ро­щу­ван­ня; до­гля­ду за посіва­ми, що вклю­чає ре­гу­ляр­не вне­сен­ня
Горох. Промислові посіви
07.02.20178457
Використання якісного насіннєвого матеріалу забезпечує стабільний та високий урожай таких важливих зернобобових культур, як горох та соя. Збудники багатьох хвороб рослин здатні інфікувати насіння

Сторінки

 

Фунгіциди – це розділ propozitsia.com, з якого ви можете почерпнути інформацію про хімічні сполуки чи біологічні організми, які є  ефективними у боротьбі з грибами та їхніми спорами. Ви дізнаєтесь, які фунгіцидні препарати найкраще запобігають  зниженню врожайності.  Ми розповідаємо про фунгіцидні засоби, які допомагають істотно підвищити якість отриманих продуктів, що є особливо актуальним для кожного виробника. З цього розділу ви дізнаєтесь про класифікацію фунгіцидів – як давно відомих на ринку України, так і нових препаратів. Ви будете в курсі найцікавіших розробок науковців України та світу.  Ми не просто розповідаємо своїм читачам про те, що таке фунгіциди, але й надаємо конкретні рекомендації щодо застосування профілактичних, захисних, лікувальних та викорінюючих фунгіцидних препаратів. Поради наших експертів допоможуть вам досягти високої рентабельності та ефективності виробництва.

1
0