Спецможливості
Агробізнес

Фіксований сільськогосподарський податок та його застосування

05.06.2008
1283
Фіксований сільськогосподарський податок та його застосування фото, ілюстрація
Держава намагається підтримувати та розвивати сільське господарство. Одним із методів сприяння є запровадження особливого механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

Фіксований сільськогосподарський податок — це альтернативна система оподаткування, її планувалось використовувати до 1 січня 2004 року, але термін дії було продовжено до 31 грудня 2009 року. Сталися деякі зміни у правилах сплати такого податку, про них ми й розповімо.
Сільськогосподарський товаровиробник — фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власної виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією (Закон України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001–2004 років” від 18.01.2001 р. № 2238 - III).


Зміни, внесені до Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 3.04.2003 р. № 659-IV, поклали край суперечці з приводу того, чи можуть рибницькі господарства сплачувати фіксований сільськогосподарський податок. Цим Законом чітко визначено об’єкт оподаткування — це площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробникові у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, що їх використовують рибницькі, рибальські й риболовецькі господарства для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах). Отже, з 1 січня 2003 р. платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства. Податок вони сплачують як за сільськогосподарські угіддя (ріллю, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження), так і за землі водного фонду.


Продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) — продукція, яку виробляють у сільському господарстві і яка відповідає кодам 01.11–01.42 та 05. 00.1–05.00.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016–97, затвердженого наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822. Отже, до продукції сільського господарства зараховують продукцію рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, послуги в сільському господарстві, послуги в тваринництві (коди 01.11–01.42) та рибу, ракоподібні, молюски, іншу водну продукцію, перли (код 05.00.1–05.00.42).


Відповідно до Положення про порядок стягування та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 658, до валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва вносять також вартість реалізованої продукції:
- власного виробництва;
- виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;
- виробленої із власної сировини на давальницьких умовах незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;
- вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом.


Платники фіксованого сільськогосподарського податку
Відповідно до ст. 2 Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98 р. № 320-XIV, його платниками можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності:
- які належать до сільськогосподарських підприємств;
- які займаються сільськогосподарською діяльністю (виробництво вирощування), переробкою, збутом сільськогосподарської продукції. Ця ознака передбачає обов’язкову наявність сільськогосподарських угідь та / або земель водного фонду;
- у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75% (до 1.01.2004 р. — 50%) загального валового доходу підприємства.


Перехід на сплату фіксованого сільськогосподарського податку. Які ще податки потрібно сплачувати, крім фіксованого сільськогосподарського податку?
Для наочності інформацію подамо у вигляді таблиці:
Чи повинні рибгоспи сплачувати збір за спеціальне використання водних ресурсів?
Тоді, коли рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства не були платниками фіксованого сільськогосподарського податку, а землі водного фонду не враховували під час обчислення суми податку, в роз’ясненнях податківців зазначалося, що рибницькі господарства повинні сплачувати збір за спеціальне використання природних ресурсів, зокрема збір за спеціальне використання водних ресурсів.


Починаючи з 1.01.2004 р., відповідно до ст.1 Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” рибницькі господарства звільнено від сплати збору за спеціальне використання природних ресурсів (користування водою для потреб сільського господарства), оскільки вони стали повноправними платниками фіксованого сільськогосподарського податку, а землі водного фонду внесено в розрахунок суми податку.


Які встановлено ставки фіксованого сільськогосподарського податку?
Об’єктом обкладення фіксованим сільськогосподарським податком є:
u площа сільськогосподарських угідь, переданих у власність або наданих у користування (оренду) сільськогосподарським товаровиробникам;
u площа земель водного фонду, що їх використовують для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озера, ставки, водосховища), рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства.
Відповідно до п. 2 ст. 22 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 - III, сільськогосподарські угіддя — це рілля, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища, перелоги. До земель водного фонду належать землі, які зайняті (ст. 58): 
- морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами; 
- прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та інших водойм;
- гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами, каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
- береговими смугами водних шляхів.
Оскільки об’єктом обкладення фіксованим сільськогосподарським податком є площа земель водного фонду, які використовують для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках, водосховищах) рибницькі, рибацькі та рибальські господарства, то можна зробити висновок, що, по-перше, до об’єктів обкладення фіксованим сільськогосподарським податком належать не всі перераховані вище землі водного фонду, а тільки землі водного фонду внутрішніх водойм (озера, ставки, водосховища), по-друге, відповідно до частини першої ст. 3 Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок”, до об’єктів оподаткування зараховують землі водного фонду, які використовують для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах. Іншими словами, якщо сільськогосподарські товаровиробники використовують внутрішні водойми, наприклад, для поливання, то підстав для обкладення таких земель фіксованим сільськогосподарським податком немає (п. 4 Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку, затверджений наказом ДПАУ в редакції від 26.03.2004 р. № 170).


Як розраховують суму податку?
Формулу розрахунку суми податку наведено в Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку, затвердженого наказом ДПАУ в редакції від 26.03.2004 р. № 170:


де П ріл. — площа ріллі;
П сін. — площа сіножатей;
П пас. — площа пасовищ;
П б/нас. — площа багаторічних насаджень;
П зем.в/фон. — площа земель водного фонду, що їх використовують рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства для розведення, вирощування, вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках, водосховищах), які перебувають у власності платника податку або надані йому в користування, в т.ч. на умовах оренди;
Г ріл., Г сін., Г пас., Г б/нас. — грошова оцінка ріллі, сіножатей, пасовища, багаторічних насаджень, відповідно, станом на 01.07.95 р. та розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р. №213;
С под. для ріл. — ставка податку в процентах до грошової оцінки 1 га ріллі;
С под. для сін. — ставка податку в процентах до грошової оцінки 1 га сінокосів;
С под. для пас. — ставка податку в процентах до грошової оцінки 1 га пасовищ;
С под. для б/нас. — ставка податку в процентах до грошової оцінки 1 га багаторічних насаджень;
С под. для зем. в/фон. — ставка податку в процентах до грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та в Автономній Республіці Крим для земель водного фонду, які використовують рибницькі, рибацькі та риболовецькі господарства для розведення, вирощування, вилову риби у внутрішніх водоймах (озера, ставки, водосховища);
еподатку — загальна сума фіксованого сільськогосподарського податку.
Суму фіксованого сільськогосподарського податку, що підлягає сплаті, протягом року розподілено нерівномірно (в І кварталі — 10%, в II кварталі — 10%, у III кварталі — 50%, у IV кварталі — 30%). І ще — з 1.01.2003 р. фіксований сільськогосподарський податок не можна сплачувати сільгосппродукцією.
Платник фіксованого сільськогосподарського податку, основним видом діяльності якого є рослинництво, уклав договір із сільською радою про оренду ставка. Чи потрібно землі водного фонду вносити до об’єкту обкладання фіксованим сільськогосподарським податком?
Усе залежить від того, з якою метою орендували ставок. Якщо для розведення, вирощування і вилову риби, тоді його площу потрібно залучити в базу оподаткування для розрахунку цього податку, а коли з іншою метою — тоді ні.


С. Дерев’янко,
канд. екон. наук, доцент НАУ

Інтерв'ю
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya

1
0