Спецможливості
Архів

Американськi фермери долають проблеми

05.06.2008
451
Американськi фермери долають проблеми фото, ілюстрація
Американськi фермери долають проблеми

Американськi фермери долають проблеми

Виникнувши якось як спосiб збiльшити ринкову силу “лiлiпутiв” проти великих акцiонерних компанiй, фермерськi кооперативи мусять здiйснити докорiннi перетворення, аби вижити в умовах жорсткої конкуренцiї сучасного агробiзнесу.

Незалежно вiд того, чи це — кооператив типу “Аг-гайлд” зi шт. Iллiнойс, який займається вирощуванням сої з високим вмiстом iзофлавіну для ринку дiєтичних продуктiв, група фермерiв зi шт. Небраска, якi вирощують кукурудзу та будують новий спиртзавод, або продовольчий кооператив зi шт. Вiсконсин, який поставляє яйця мережi ресторанiв “Мак-Доналдс”, — новi кооперативи шукають способiв виживання в окремих ринкових нiшах.
Для нових i старих кооперативiв потяг до виживання iнодi означає партнерство з великими акцiонерними компанiями — колишнiми їхнiми конкурентами — лише заради пiдвищення доходностi їхнiх продуктiв на шляху просування по ланках продовольчого ланцюга. Найкращим прикладом є кооператив “Фармленд”, який об’єднався з АТ “Премiум бiф” у Нацiональну компанiю з виробництва яловичини для випуску продуктiв бiльш глибокої переробки, таких як пiдсмажений яловичий фарш. Це — спосiб конкуренцiї з великими м’ясопереробними компанiями.
Подiбнi союзи мiж кооперативами та великими сiльськогосподарськими акцiонерними товариствами стають усе розповсюдженішими, оскiльки найбільші кооперативи, по суті, схожі на великi приватнi компанiї. Великотоварне виробництво у сiльському господарствi та потреби в капiталi призвели до урядової полiтики: “що бiльше, то краще”.
Кооперативи самi перетворюються за таким принципом. У 1999 роцi в США було 3466 фермерських кооперативiв, порiвняно з 3791 у 1996 роцi. До числа найбiльших сiльськогосподарських кооперативiв у США входять багато вiдомих iмен: “Райсленд”, “Голд кiст”, “Ленд-о-лейк”, “Оушн спрей”. Вони заснованi як пiдприємства для досягнення прибутку, який потiм розподiляється мiж своїми членами. Найбiльшi з цих кооперативiв, враховуючи їхнi фiлiали, за розмiром стоять поряд з такими продовольчими компанiями, як “Каргiлл” та “Конагра”.
Найбiльший фермерський кооператив — “Фармленд iндастрiз” (Канзас-Сiтi) — нараховує 600 тисяч фермерiв-власникiв у США, Канадi та Мексицi. Минулого року вiн заявив про оборот у бiльш нiж 10 млрд дол. по зерну, пакуванню м’яса, виробництву добрив, продажу агрохiмiкатiв та iнших видах дiяльностi. Проте його розгалуженiсть вимагає залучення ще бiльшого капiталу, вимога в якому ще бiльш зросла через чотирирiчний спад у цiнах на американську сiльськогосподарську продукцiю. Через це у квiтнi цього року “Фармленд iндастрiз” пiшов на передачу компанiї “Арчер Денiелз Мiдленд” (АДМ) управлiння над 24 зерновими елеваторами в обмiн на орендну плату та участь у прибутках вiд переробки зерна.
Ця угода стала останньою в полiтицi “партнерства” АДМ з кооперативами для гарантування сталого надходження сировини на свої понад 350 зернопереробних заводи. Iншi угоди АДМ охоплювали зв’язки з фермерськими кооперативами iз Середнього Заходу — “Гроумарк” i “Кантрiмарк” — i з канадським кооперативом “Юнайтед грейн гроверз”.
“Зерновому бiзнесу внутрiшньо притаманна капiтломісткiсть i низька прибутковiсть, через що за нинiшнiх економiчних умов “Фармленд” не спроможний продовжувати дiяти безкiнечно”, — заявив один iз керiвникiв кооперативу Боб Хонс, заявляючи про угоду з АДМ.

Спiвпраця кооперативiв з гiгантами агробiзнесу змушує деяких фермерiв замислитися; чи будуть фермерськi кооперативи обстоювати їхнi iнтереси в майбутньому. “Єдиним виходом для невеликого чи середнього фермера залишатися в бiзнесi є вступ до стабільного кооперативу”, — сказав президент Нацiональної ради фермерських кооперативiв Дейвiд Грейвс.
Одним iз варiантiв для молодих фермерiв є повернення до витокiв кооперативного руху та зосередження на мiсцевiй дiяльностi. Це також поєднується з рiшенням виробництва спецiальних продуктiв, таких як високоолiйна кукурудза, високоякiснi корми або фрукти, овочi та молочнi продукти, вироблюванi спецiально на замовлення роздрiбної торгiвлi. Такi кооперативи “нової генерацiї” викликають осуд з боку старшого поколiння. Органiзовуванi, зазвичай, як закритi акцiонернi товариства, кооперативи “нової генерацiї” вимагають вiд фермерiв, якi домагаються вступу, вiдповiдностi певним виробничим вимогам i вступного внеску. Чиннi члени також вирiшують, чи дозволити вступ до кооперативу бажаючому фермеру, що суперечить традицiйнiй кооперативнiй iдеї щодо демократiї, рiвноправ’я та вiдкритостi. На виправдання такої “нової iдеологiї” фахiвцi наводять аргументи стосовно можливостi швидкого прийняття рiшення в системi корпоративного менеджменту.
“Нова генерацiя” може швидко реагувати на зростання ринку екологiчно чистих продуктiв, запропонувати споживачеві iншi спецiальнi харчовi продукти та продукти, виробленi iз зерна або м’яса, походження яких є гарантовано безпечним. Зиск вiд цих гнучких якостей усвiдомлюють також i великi кооперативи.
“Традицiйнi фермерськi кооперативи тяжiють до полiтичної коректностi, а не до прийняття ефективних бiзнесових рiшень”, — говорить Джон Джонсон, президент одного з найбiльших i найуспiшнiших кооперативiв “Сенекс харвест стейтс” (шт. Мiннесота), який налiчує 400 тис. фермерiв-спiввласникiв у 18 штатах. “Ефективними будуть саме тi, хто керується здоровими економiчними мiркуваннями, навiть тодi, коли ухвалюванi рiшення не будуть популярними”, — говорить Джон Джонсон.
Проте задача виживання не вбачається легшою. Незважаючи на кооперативи “нової генерацiї” та на укладання союзiв мiж великими кооперативами та корпорацiями, керiвники кооперативiв усвiдомлюють загрозу конкуренцiї з продовольчими корпорацiями. Ден Келлi, iллiнойський фермер i, одночасно, президент кооперативу “Гроумарк”, який об’єднує 250 тис. фермерiв, заявив у Сенатi США, що стала корпоративна концентрацiя в сiльському господарствi робить конкуренцiю для фермерiв та їхнiх кооперативiв усе бiльш складною. “Врештi-решт, фермери та їхнi кооперативи потраплять у зачароване коло меншої ефективностi порiвняно зi своїми конкурентами, а якщо ви є менш конкурентоспроможними у бiзнесi, то в ньому ви надовго не залишитеся”, — сказав Келлi.

Рейтерс

Інтерв'ю
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року
Президент УАВК Микола Пономаренко
На ринку картоплі зараз — ажіотаж, якого не траплялося майже 10 років. Споживачі занепокоєні неврожаєм і закуповуються картоплею на сезон — цілими мішками. Виробники (перш за все городники) нарікають на неврожай. Відтак Україна вперше за... Подробнее

1
0