Спецможливості

Зернові колосові

09.05.20173803
Propozitsiya.com подає переклад статті одного з найавторитетніших у світі фахівців із рамуляріозу, керівника дослідницької групи з захисту рослин Шотландського сільськогосподарського коледжу Ніла
29.04.20179605
Упродовж останніх 20 років середня врожайність пшениці озимої продовжує зростати. Зокрема, у виробничому сезоні  2015–2016 рр. середня врожайність озимини перевищила 30 ц/га. Проте цей показник
14.04.20179536
Упродовж останніх років в Україні простежується тенденція до вирощування сільськогосподарських культур інтенсивного типу і зникнення з полів тих культур, які мають підтримувати родючість ґрунту на
Стан пшениці м'якої ярої. Улюблена — полби Голіковська на демонстраційному полі ІЗЗ НААН (2.06.2016 р.)
11.04.20176822
Однією з ос­нов­них умов стабілізації та підви­щен­ня вро­жаю зер­на ярих зер­но­вих куль­тур у су­час­них умо­вах гос­по­да­рю­ван­ня є вда­лий добір ви­со­ко­про­дук­тив­них і кон­ку­рен­то­с­про

05.04.20172331
Німецькі вчені повністю розшифрували геном жита. Цей факт вже назвали проривом у порівняльній генетиці злаків і селекції сільгоспкультур. Про це повідомляє propozitsiya.com з посиланням на
Вне­сен­ня в ґрунт ком­плек­су міне­раль­них до­б­рив під зер­нові ко­ло­сові куль­ту­ри ство­рює спри­ят­ливі умо­ви для одер­жан­ня друж­них сходів
23.03.20174796
Однією з причин зниження врожайності зернових колосових культур під час вирощування їх за інтенсивними технологіями та зменшення окупності добрив і, навпаки, збільшення витрат палива й пестицидів на

Сторінки

1
0