Спецможливості

Зернові колосові

озимая пшеница
11.09.20152821
За­хист пше­ниці ози­мої від хво­роб бу­де ефек­тив­ним ли­ше при ра­ди­каль­ному об­ме­жен­ні або зни­щен­ні дже­ре­ла інфекції, бло­ку­ван­ні або уповільнен­ні шляхів по­ши­рен­ня інфекції на по­чат
Найефективнішою системою удобрення, яка забезпечує одержання максимальної зернової продуктивності різних сортів пшениці озимої під час вирощування по чорному пару, є передпосівне внесення мінерального добрива N30P30K30 з наступним підживленням посівів озимини азотом N30 по МТГ та N30 локально у фазі кущіння навесні
11.09.20151657
Кожен господар має власний підхід до ведення справ та застосовує певну техніку. Хтось для обробітку 2 тис. га використовує цілий арсенал техніки, хтось користується лише кількома одиницями. Що це за
Норми висіву озимої пшениці
10.08.201079811
Розрахунок і визначення оптимальної норми висіву озимої пшениці забезпечує найкращу площу живлення всіх рослин і гарантує продуктивну роботу фотосинтетичного апарату.
зерно урожай
07.07.201030953
Для правильної оцінки показників якості зерна пшениці вагоме значення має ретельність відбору проб. Тому важливо одержати найбільш репрезентуючу пробу зерна зернових культур або продуктів його

Озимая пшеница, поле
05.06.20081014
Які заходи  захисту рослин необхідно провести восени, щоб отримати максимальний врожай наступного року.
05.06.20082794
Зміна клімату та його складових за останні 5–6 років зумовлена антропогенними чинниками господарської діяльності людини. Виділене енергетичне тепло земної поверхні значною мірою поглинається в

Сторінки

1
0