Спецможливості
Новини

Трейдери мають наростити експорт зернових в Індію, — "Пропозиція"

17.10.2016
702
Трейдери мають наростити експорт зернових в Індію, — "Пропозиція" фото, ілюстрація

Ук­раїнські зернотрейдери мають гарні шанси вийти на індійський ринок із українськими зерновими і стати клю­чо­вими по­ста­чаль­никами пше­ниці в Індію в се­зоні 2016/17, вважають експерти журналу "Пропозиція", повідомляє propozitsiya.com.

За даними видання, у перші місяці маркетингового року українські трей­де­ри вже експортували в Індію близько 240 тис. т пше­ниці.

Тра­диційно Індія імпор­тує зернові пе­ре­важ­но з Франції й Ав­ст­ралії. Через невро­жай та проблеми з якістю зерна в цьо­му се­зоні у Франції, зер­но­трейдери України ма­ють реаль­ний шанс вийти на індійскьий ринок із українським зерном. За­зви­чай ек­с­порт­на ціна на фран­цузь­ку про­до­воль­чу пше­ни­цю зістав­на з ук­раїнською. Але в сезоні 2016/17 українські зернові на 18–20 до­л./т де­шев­ші за французькі. 

Конкуренцію Україні може скласти Росія з її високими врожаями, через які відкри­тим бу­де пи­тан­ня не тільки нарощування ек­с­пор­ту, а й роз­ши­рен­ня ге­о­графії по­ста­вок.  
По­ки що уго­ди про по­став­ки російської пше­ниці до Індії не бу­ло. То­му ук­раїнські ек­с­пор­те­ри повинні не упустити мож­ли­вості, які з'яви­ли­ся. 
За оцінка­ми Мінсільго­с­пу США, в 2016/17 се­зоні імпорт пше­ниці Індією ста­но­ви­ти­ме 2 млн т. 

Вос­таннє Індія імпор­ту­ва­ла значні об­ся­ги пше­ниці з Ук­раїни у 2006/07 МР, коли потребувала 6,7 млн т зер­но­вих. Тоді Україна по­ста­ви­ла в Індію по­над 300 тис. т пше­ниці. 

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд

1
0