Спецможливості
Новини

Тpiумф агpаpної освіти

05.06.2008
485
Тpiумф агpаpної освіти фото, ілюстрація
Тpiумф агpаpної освіти

Тpiумф агpаpної освіти
З 8 по 11 лютого цього року в експоцентрi "Олiмпiйський" (Київ) проходила 4-а Мiжнародна виставка навчальних закладiв "Сучасна освiта в Українi’2001". Для аграрних вузiв України ця виставка стала справжнiм трiумфом.
Уперше в iсторiї проведення подiбних заходiв оргкомiтет виставки прийняв рiшення провести конкурс в чотирьох номiнацiях. I навчальнi заклади аграрної освiти одержали три медалi. Особливо приємним є те, що цi нагороди були одержанi в номiнацiї "Впровадження нових технологiй навчання". Срiбною медаллю було вiдзначено Нацiональний аграрний унiверситет, а бронзовими - Новокаховський агротехнiчний коледж i Навчально-методичний центр з пiдготовки молодших спецiалiстiв. Одержання нагороди Новокаховським коледжем свiдчить про те, що сьогоднi зникають вiдмiнностi в рiвнi освiти, якi майбутнi фахiвцi можуть одержати в столицi, великих наукових центрах (таких як Одеса, Днiпропетровськ, Харкiв) i, як казали ранiше, у периферiйних мiстах.
Особливу нагороду - золоту медаль оргкомiтету виставки "За вагомi досягнення у розвитку аграрної освiти та пiдготовки висококвалiфiкованих спецiалiстiв для аграрного сектора України" - одержав Департамент кадрової полiтики аграрної освiти та науки Мiнагрополiтики.
Користуючись нагодою, ми поздоровили переможцiв конкурсу i попросили наших "головних героїв" коротко розповісти, що сьогоднi представляє собою аграрна освiта в Українi.
Ми вiд усього серця ще раз поздоровляємо переможцiв конкурсу 4-ї Мiжнародної виставки навчальних закладiв "Сучасна освiта в Українi’2001" i бажаємо подальших успiхiв. Тим аграрним навчальним закладам, якi поки що не ввiйшли до числа лауреатiв, ми бажаємо стати ними найближчим часом.
Оскiльки вже через кiлька мiсяцiв випускники старших класiв шкiл почнуть процедуру пiдготовки до вступу до вищих учбових закладiв, ми вiдкриваємо рубрику "Аграрнi вузи України", де будемо знайомити наших читачiв (а у багатьох із них дiти саме закiнчують школу) з провiдними навчальними закладами аграрної освiти.
Сергiй Мельник, начальник Департаменту кадрової полiтики аграрної освiти та науки Мiнагрополiтики:
"У системi аграрної освiти навчається бiльше 170 тисяч студентiв, у тому числi 120 тисяч - за денною формою навчання. Щороку нашими студентами стають бiльше 40 тисяч молодих людей. Навчальний процес забезпечують 12 тисяч науково-педагогiчних працiвникiв, серед них близько 500 докторiв наук i 3000 кандидатiв. Поповнення науково-педагогiчних працiвникiв здiйснюється через їх пiдготовку в магiстратурi, аспiрантурi та докторантурi. Структура прийому передбачає пiдготовку як за держзамовленням, так i на платнiй основi. В агроунiверситетах, академiях, сiльгоспiнститутах з платною формою навчається 46% студентiв, в агроколеджах i технiкумах - 27%. При формуваннi прийому за держзамовленням сiльськiй молодi надаються пiльги шляхом квотування для неї мiсць i набору за окремим конкурсом.
Пiдготовка здiйснюється за 33 спецiальностями i 68 спецiалiзацiями в агроунiверситетах, академiях та iнститутах і за 39 спецiальностями i 58 спецiалiзацiями в технiкумах i коледжах. Упродовж останнiх рокiв у аграрних вищих закладах освiти вiдкрито такi новi спецiальностi, як "Фiнанси", "Економiка пiдприємств", "Менеджмент зовнiшньо економiчної дiяльностi", "Екологiя", "Воднi ресурси". Значно збiльшено прийом студентiв на спецiальностi "Облiк i аудит", "Землевпорядкування", "Ветеринарна медицина".
У системi пiслядипломної освiти щорiчно проходять перепiдготовку та пiдвищують свою квалiфiкацiю понад 50 тисяч державних службовцiв, керiвникiв пiдприємств, спецiалiстiв господарств, викладачiв вищих аграрних закладiв освiти".

Інтерв'ю
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури
Рік тому вітчизняний бізнес пережив безпрецедентну доти подію — локдаун, тобто повне припинення роботи значної частини підприємств, зокрема, тотальне закриття закладів харчування. Саме тоді Анна Морозова вирішила дати старт своєму новому... Подробнее

1
0