Спецможливості

сушка рапса

19.07.20175292
Із-поміж усіх куль­тур ріпак за­ли­шається еко­номічно вигідним і за­без­пе­чує навіть за віднос­но не­ве­ли­ко­го вро­жаю ви­со­кий рівень чи­с­то­го при­бут­ку.      Але для то­го, щоб до­сяг­ти ба

 

1
0