Спецможливості

регулятори росту рослин

lyon
17.12.20153952
Ос­нов­ни­ми чин­ни­ка­ми, що при­зво­дять до ви­ля­ган­ня рос­лин льо­ну олійно­го, є надмірні опа­ди під час цвітіння та фор­му­ван­ня насіння, ви­со­ка гу­с­то­та сто­ян­ня рос­лин, над­ли­шок
озимая пшеница
11.09.20153526
За­хист пше­ниці ози­мої від хво­роб бу­де ефек­тив­ним ли­ше при ра­ди­каль­ному об­ме­жен­ні або зни­щен­ні дже­ре­ла інфекції, бло­ку­ван­ні або уповільнен­ні шляхів по­ши­рен­ня інфекції на по­чат

1
0