Спецможливості

no till

09.10.20204202
Головною метою та суттю технології No-till є, насамперед, зниження витрат енергії, коштів і часу завдяки зменшенню кількості й глибини обробітків ґрунту, а також поєднанню кількох операцій в одному
07.09.20201839
У сучасних умовах господарювання пріоритетними напрямами розвитку землеробства Степу є освоєння консервативних (мінімальних, нульових) систем обробітку ґрунту, широке використання побічної продукції
14.02.20203432
Однією з технологій вирощування сільськогосподарських культур, яка дає змогу знизити виробничі витрати, є технологія no-till. Сьогодні у світі безліч господарств (та навіть країн), де цю технологію
02.01.20187999
Система нульового обробітку грунту, або, як її ще називають, технологія «ноу-тілл», набирає широкого застосування в Україні незалежно від географічного розміщення господарства. Аграрії все більше

Юрій Малета, керівник фермерського господарства «Ельдорадо»
01.08.20173276
Як мінімізу­ва­ти кількість тех­но­ло­гіч­них опе­рацій, пов’яза­них із об­ро­біт­ком ґрун­ту? Яким чи­ном мож­на по­лег­ши­ти пра­цю хлібо­ро­ба? Ці та ще низ­ку пи­тань подібно­го ро­ду пос­тійно

1
0