Спецможливості

методы определения жизнеспособности зерновых

Озимі зернові, що вкрито льодяною кіркою
04.01.201716553
Період, який у нашій зоні три­ває за­зви­чай із ли­с­то­па­да по бе­ре­зень, знач­ною мірою виз­на­чає май­бутній по­тенціал уро­жай­ності ози­мих зер­но­вих куль­тур. Час зи­мо­во­го спо­­кою є од

1
0