Спецможливості

культиватори

19.07.20182399
Окрім ко­рот­ких дис­ко­вих борін, які мо­жуть пра­цю­ва­ти на мак­си­мальній гли­бині до 21 см, Lemken про­по­нує куль­ти­ва­то­ри, які ста­нов­лять гідну кон­ку­ренцію дис­кам. Ми порівня­ли дві
Поряд із сівбою, дуже важливе значення має передпосівна підготовка грунту. В результаті розпушується верхній шар, що закладає основу для швидкого проростання насіння і дружних сходів
05.04.20172406
Поряд із сівбою, дуже важливе значення має передпосівна підготовка грунту. В результаті розпушується верхній шар, що закладає основу для швидкого проростання насіння і дружних сходів. Формування
Куль­ти­ва­тор для міжряд­но­го об­робітку ґрун­ту про­сап­них культур
25.01.20178410
По­ява напівав­то­ма­тич­них куль­ти­ва­торів, які пра­цю­ють на ос­нові ма­шин­но­го зо­ру (віде­о­ка­ме­ри чи сен­сорів), й об­лад­нан­ня (куль­ти­ва­торів на базі гідравліки) є ніби напівкро­ком на
kultivator
15.08.20166530
Культиватор виробництва ТОВ «РОПА Україна» типу Alligator моделі 9 KM є представником типорозмірного ряду, в якому представлено машини із шириною захвату 6, 9 та 12 м. Вони мають однакову конструкцію

kultyvator test
12.08.20167510
Однією з умов отримання дружних повноцінних сходів є не тільки використання якісного посівного матеріалу, внесення необхідної дози добрив, а й підготовка грунту,  в якому проростатиме

1
0