Спецможливості

клоп-черепашка

23.06.20178111
Збільшен­ня термінів зберіган­ня і якісних по­каз­ників зер­на пше­ниці, ура­же­ної кло­пом-че­ре­паш­кою, під впли­вом озо­но­ва­но­го повітря.   Важ­ли­вою про­бле­мою будь-яко­го еле­ва­то­ра і

1
0