Спецможливості

фосфорные удобрения

07.02.20204793
Фосфор — один із трьох основних елементів живлення для рослин. Важливість його важко переоцінити, але для чого саме він потрібен? Насамперед слід розуміти, за що відповідає фосфор у рослині. Загалом
29.09.201725650
Фо­с­фор — один із го­ло­вних еле­ментів жив­лен­ня рос­лин. У грун­тах Ук­раїни вміст фо­с­фо­ру ста­но­вить близь­ко 0,1–0,2% (5–25 т/га), по­ло­ви­на яко­го — в ор­ганічній формі. Міне­раль

1
0